Γιατί ἐνῶ τό Ἅγιο Ὄρος γνωρίζει τήν ἀλήθεια γιά πάρα πολλά θέματα δέν μιλάει;

Σάββατο 12 Ιουνίου 2010 2:18 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Γιατί ἐνῶ τό Ἅγιο Ὄρος γνωρίζει τήν ἀλήθεια γιά πάρα πολλά θέματα δέν μιλάει στούς πιστούς; 

(Κωνσταντῖνος)

Ποιοί ὑποκινοῦν τήν οἰκονομική κρίση; Τί ἐπιδιώκουν σέ βάρος τῆς Πατρίδος μας;

2:04 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση :  Ποιοί ὑποκινοῦν τήν οἰκονομική κρίση; Τί ἐπιδιώκουν σέ βάρος τῆς Πατρίδος μας; Τί πρέπει νά πιστεύη ὁ Ἑλληνικός λαός ἀπό τήν Ἱστορία του, ὥστε νά μή κλονισθῆ;

(Νομικός ἀπό Θεσσαλονίκη)

Εὖλογἧτε πάτερ ὄ Θεός νά σᾱς δίνει δύναμη καί κουράγιο στό ἔργο σας.

2:00 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Αρχοντοχωριάτης : Εὖλογἧτε πάτερ ὄ Θεός νά σᾱς δίνει δύναμη καί κουράγιο στό ἔργο σας.

Ποιοί ἐλέγχουν τό ΔΝΤ;

1:36 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

(Νίκος, Ἱεροσπουδαστής)

Τί γίνεται μέ τή νέα κάρτα πολίτη, μέ τό ΑΜΚΑ, τίς καινούριες πιστωτικές;

1:22 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Τί γίνεται μέ τή νέα κάρτα πολίτη, πού θά φέρουν, τό 2011, μέ τό ΑΜΚΑ, τίς καινούριες πιστωτικές; Ἔχουν καμμία σχέση μέ τό σφράγισμα; 

(Περικλῆς)

Θά ἔπρεπε νά δώσουν τή διαχείριση τοῦ κράτους στήν Ἐκκλησία;

1:18 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Θά ἔπρεπε νά δώσουν τή διαχείριση τοῦ κράτους στήν Ἐκκλησία; 

(Ἀνώνυμος).

Οἱ προφητεῖες τοῦ Πατροκοσμᾶ γιά τήν Πόλη εἶναι κοντά;

1:12 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Οἱ προφητεῖες τοῦ Πατροκοσμᾶ γιά τήν Πόλη εἶναι κοντά; 

(Εὐφροσύνη)

Φοβᾶμαι πώς ἡ κατατριβή μέ τή φιλολογία τῆς «Τάκλα-Μακάν», θολώνει τή διάνοιά μας

Σάββατο 5 Ιουνίου 2010 3:34 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Φοβᾶμαι πώς ἡ κατατριβή μέ τή φιλολογία τῆς «Τάκλα-Μακάν», θολώνει τή διάνοιά μας

(Μαρίνα, Ἀθῆναι)

Τίς προφητεῖες δέν τίς δέχεστε;

3:30 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : (σέ συσχετισμό μέ τήν ἐρώτηση περί άντιχρίστου) Δηλαδή τίς προφητεῖες δέν τίς δέχεστε, σωστά;

(Σωκράτης, Ἀθῆναι)


Ἀπὸ ὄλα τὰ δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, μόνο ὁ ἄνθρωπος ἔχει ψυχή;

2:25 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ἀπὸ ὄλα τὰ δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, μόνο ὁ ἄνθρωπος ἔχει ψυχή;

(Περικλῆς, Θεσσαλονίκη)