ΠΩΣ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΘΑΡΡΑΛΕΑ ΑΠΕΚΑΛΥΨΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΚΠΟΡΝΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑΝΣΕΩΣ

Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022 6:10 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

 


   1.   Ἡ συμμορία τῶν ἰουδαίων τῆς "3Ε" Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία, μὲ τὴ μεγάλη γκάμα τῶν βρώμικων ἀναψυκτικῶν της, κερδίζει τὴν ἡμέρα, μόνο στὴν Ἑλλάδα, κάπου 1.800.000€, ἀποτελεῖ τὸ μεγάλο συνδικάτο τοῦ ἐγκλήματος. Τὰ ἄτομα αὐτά, πάμπλουτα καὶ μὴ ἔχοντα ἀνάγκη πορισμοῦ, ὅλη τὴν ἡμέρα διανοοῦνται πῶς θὰ προβοῦν σὲ ταπεινώσεις καὶ ἀτιμώσεις τῶν "goim". Τὸ συνδικάτο λειρουργεῖ παράνομα καὶ δὲν ἐπιτρέπει διαφυγὴ τῶν ἐγκλημάτων του. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ τὸ συνδικάτο μένει, πάντοτε, στὸ ἀπυρόβλητο. Ὅμως ἐσχάτως ἄνοιξε ἕνα παράθυρο πρὸς τὸ ἐγκληματικὸ καὶ ζοφῶδες ἐσωτερικὸ τούτου, ὥστε νὰ συνεπιφέρεται χιονοστιβάδα ἀποκαλύψεων.


   2.  Παραμονὴ Πρωτοχρονιᾶς 2022, καὶ ἡ 24χρονη Γεωργία Μπίκα, καλούμενη ἐπιμόνως ἀπὸ ἀχυράνθρωπο κράκτη, ὀνόματι Μάνο Παπαδόπουλο, ἐργαζόμενο στὴν καφετέρια "Ἀχίλλειον", ἐπὶ τῆς λεωφόρου Νίκης στὴ Θεσσαλονίκη, εἰσέρχεται στὸ ξενοδοχεῖο "ΜΕΤ", κείμενο πρὸς τὴ δυτικὴ πλευρὰ τῆς Θεσσαλονίκης, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ 26ης Ὀκτωβρίου. Ἡ εἴσοδος στὸ "ΜΕΤ" σημαίνει εἴσοδο σὲ ἄλλο κράτος. Ἐδῶ δὲν ἰσχύει τὸ lock down, τὸ test, τὸ ἐμβόλιο... Δὲν ἀπαγορεύεται ἡ μουσικὴ καὶ δὲν ἐπιτρέπεται ἡ παρουσία ἀστυνομίας, ἐκτὸς τῶν ἀστυνομικῶν ἐκείνων ποὺ συνεργάζονται μὲ τὸ καθεστὼς τοῦ συνδικάτου.


   3.  Ἐκεῖ ἡ Γεωργία βλέπει ἐξαλλοσύνες, πολλὲς νεαρὲς γυναῖκες λικνιζόμενες ἔναντι ὀλίγων ἀνδρῶν (ἀκριβῶς ὅπως προβλέπει ἡ θεωρία τῶν bunnies ποὺ ἐφαρμόζουν ἰουδαῖοι ἐκδότες). Παρὰ τὸ θέαμα αὐτό, ἡ Γεωργία δὲν ἀποχωρεῖ (ἐνῶ θὰ ἔπρεπε), ὅπως ἀπεχώρησε ἡ φίλη της. Βεβαίως δὲν εἶχε ποῦ νὰ πάει, ἀφοῦ ἦταν μόνη. Ἴσως καθηλώθηκε ἐκεῖ κινούμενη ἀπὸ περιέργεια, ἢ ἀπὸ ἐπιθυμία γιὰ διασκέδαση. Παρενείρεται ὡς ἐξήγηση καὶ ἡ νοοτροπία πολλῶν νεαρῶν γυναικῶν, ποὺ νομίζουν ὅτι σὲ τέτοια στέκια θὰ συναντήσουν τὸν ἄνδρα τῆς ζωῆς τους· τυφλώνονται καὶ δὲν βλέπουν ὅτι ἐδῶ αὐλίζονται καφενόβια βαριεστημένα ναυάγια τῆς ζωῆς, κινούμενα μὲ νωθρότητα, ὅμως μὲ βλέμμα ἁρπακτικὸ καὶ ἡδονοθηρικό.


   4.   Ἐκεῖ τῆς προσφέρουν ποτὸ ποὺ περιεῖχε ναρκωτικὴ οὐσία, ὥστε νὰ ἀρχίσει τὸ δρᾶμα. Ἡμιλιπόθυμη οἱ δύο ἰουδαῖοι βιαστὲς καὶ κάποιοι ἀχυράνθρωποί τους, τὴν μεταφέρουν σὲ σουίτα, γιὰ νὰ ἐπιδοθοῦν σὲ ἀπερινόητες βεβηλώσεις ποὺ προξενοῦν φρίκη. Τὴν ἐπόμενη ἡμέρα, κατὰ τὸ μεσημέρι, ἡ δύστυχη  κοπέλλα συνέρχεται καὶ διαπιστώνει ὅτι βρίσκεται σὲ κατάσταση ἀπερίγραπτα τραγική, ἐνῶ τρεῖς ἄγνωστοι κάθονται ἀπέναντί της καὶ τὴν παρατηροῦν. Σημειώνεται ὅτι ἡ σουίτα ἦταν κρατημένη ἀπὸ τὸν κατηγορούμενο, τὸν "Λεβέντη". Μὲ θολωμένο νοῦ, καταμωλωπισμένο καὶ βεβηλωμένο σῶμα, κατευθύνεται στὸ κοντινὸ ἀστυνομικὸ τμῆμα. Ἐκεῖ, θὰ ὑπέθετε κανείς, ὅτι ἔγινε συναγερμός; Οὐδαμῶς! Ὅπως δήλωσε ἡ ἴδια ἡ Γεωργία, πάντες οἱ ὑπεύθυνοι, ὁ ἀξιωματικὸς ὑπηρεσίας, ἡ ἀνακρίτρια, ὁ εἰσαγγελέας, ἡ ἰατροδικαστής, κωλυσιεργοῦσαν, δείχνοντας προκλητικὰ ἀδιάφοροι! Ὅλοι οἱ παραπάνω, ἐξαγορασμένοι, ἀναμφισβήτητα συνεργοὶ τῆς Ἀράχνης, ἐργάζονται συνωμοτικῶς, ἕνα σκουπιδαριὸ μισελληνικῆς μανίας, ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἐκτοπισθοῦν ἀπὸ Ἑλλάδος. Ὁ πρῶτος τῆς πινακοθήκης τῶν χρηματιζομένων προδοτῶν, ὁ ἀστυνομικὸς διοικητής, συνεργάτης τοῦ συνδικάτου, κράτησε τὴ Γεωργία στὸ ἀστυνομικὸ τμῆμα 12 ὁλόκληρες ὧρες, σὲ ἀναμονή! Ἡ δὲ ἰατροδικαστὴς ἀπέφευγε μὲ δικαιολογίες ψευδεῖς νὰ ἐξετάσει τὸ θῦμα. Μάλιστα σὲ κάποια στιγμή, μπλοφάροντας τῆς πέταξε ἄσχετο λόγο, σὰν πυροτέχνημα: -"Ἔκανες καὶ ἔκτρωση...", -"Ὄχι, δὲν ἔκανα ποτέ μου ἔκτρωση...", τῆς ἀντέσκοψε ἡ Γεωργία. Συγκεκριμένα, ὁ εἰσαγγελέας μὲ τὸν ἄνακριτή, βαθειὰ βουτηγμένοι στὸν βόθρο τῆς ὑποτέλειας, καὶ τῆς ἐξαγορᾶς, ἀφήνουν ἐλεύθερους τοὺς ἐγκληματίες, "Βασίλειο" καὶ "Εὐαγόρα" "Λεβέντη". Τοὺς θωπεύουν στοὺς ὤμους, λέγοντας "Εἶστε ἐλεύθεροι..."! Τὸ ἔγκλημα ὑποβιβάστηκε σὲ πλημμέλημα! Ἂν οἱ βιαστὲς τοῦτοι δὲν ἦταν ἰουδαῖοι, θὰ τοὺς φυλάκιζαν χωρὶς δεύτερο λόγο. Δὲν βλέπετε, μὲ τὶ χαλκευμένες κατηγορίες ἐνοχοποιοῦν τὸν 37χρονο ἱερέα, τὸν ὁποῖο καὶ τηροῦν προφυλακισμένο, παρὰ τὴν κραυγαλέα ἀθωότητά του; Στὴ σειρὰ τῶν συνεχιζομένων κωλυσιεργειῶν ἐκ μέρους τῆς ἀχτιδικῆς συμμορίας νὰ προστεθεῖ καὶ ἡ τελευταία: ὑγρὰ τῆς Γεωργίας οἱ δικαστικὲς ἀρχὲς ἔστειλαν στὴ Βέρνη τῆς Ἑλβετίας σὲ "εἰδικὸ" ἐργαστήριο, ὅπου ὡς μέτοχος φέρεται ὁ "Λεβέντης". Οἱ συνωμότες περιφρόνησαν τὰ ἑλληνικὰ ἐργαστήρια, ποὺ δὲν ὑστεροῦν τῶν λοιπῶν εὐρωπαϊκῶν, διότι ἐπιδιώκουν νὰ ἐξαφανίσουν τὴ συμμετοχὴ ἄλλου βιαστοῦ, ἐκτὸς τοῦ πρώτου! Σκέφτονται, ἐὰν ὁ βιασμὸς ἔγινε ἀπὸ ἔναν μόνο βιαστή, τότε δυνατὸν νὰ γίνει ὀλίσθηση πρὸς τὴ συγκατάνευση τοῦ θύματος, ὅτι τὸ θῦμα "τὰ ἤθελε".


   5.  Ἡ σκανδαλωδῶς εὐνοϊκὴ συμπεριφορὰ τῶν ἀρχῶν πρὸς τοὺς "billionairs" εἶναι ἀντίθετη πρὸς τὴ συμπεριφορὰ ἀπέναντι τῆς Γεωργίας. Τοῦτο ἔστω ἀπόδειξη τῆς φαύλης συνεργασίας τῶν ἀρχῶν μὲ τοὺς "billionairs". Καλοῦν καὶ τὴ Γεωργία, πότε; Δεκατέσσερις ἡμέρες μετά: "Ὁ ἰατροδικαστὴς μὲ δέχθηκε γιὰ κατάθεση τὴν 14η Ἰανουαρίου" (2022)"! Ὁ ἰατροδικαστὴς ἔπραξε ἀποτρεπτικῶς, ἀφοῦ ἀνέβαλλε τὸν χρόνο αἱματολογικῆς ἐξετάσεως: "Μοῦ καθυστεροῦσαν τὶς ἐξετάσεις τρεῖς μέρες μετά". Οἱ δὲ ἐξετάσεις αὐτὲς ἦταν τῶν οὔρων!


   6.  Μὲ τὸ ἄκουσμα τοῦ σκανδάλου, ἡ ἰουδαϊκὴ στοὰ καὶ τὸ ἰουδαιόδουλο ὑποχείριο ἀναταράσσονται. Ἀμέσως, ἀπὸ Ἀθήνα, καταφθάνει στὴ Θεσσαλονίκη, μὲ τὸ ἰδιωτικό της ἀεροπλάνο, ἡ δράκαινα μάνα τοῦ "Βασίλη" καὶ τοῦ "Εὐαγόρα", νὰ συντονίσει ὅλες τὶς προσπάθειες. Οἱ ἀραχνεῖς κινοῦνται βίαια καὶ ἐκβιαστικά. Ὁμοίως καὶ ἡ εἰκοσάδα (ναι!) δικηγόρων κινεῖται ἐπιθετικά. Ὁ Ἀλεξόπουλος, ἰδιοκτήτητης ἁλυσίδας ὑπόπτων κέντρων, δηλαδὴ πορνοβοσκός, ὅπως διαδίδεται, εἰσέρχεται σὰν σίφουνας, στὴν αἴθουσα ἀνακρίσεων, ὅπου κατέθετε ἡ Γεωργία καὶ τὴν ἀπειλεῖ. Αὐτά, ἀχρεῖε Ἀλεξόπουλε, νὰ τὰ ἀφήσεις, διότι θὰ πέσει ἐπάνω σου κεραυνὸς καὶ θὰ σὲ κάψει! Τὸ ὅτι δέχονται ἀπειλὲς ἡ περὶ τὴν Γεωργίαν, τὸ ἀπεκάλυψε ἡ ἴδια ἡ Γεωργία καὶ ὁ δημοσιογράφος Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, εὖγε του! 


   7.   Οἱ δράστες ἔχουν τὴ βεβαιότητα ὅτι τὸ ἔγκλημάτους θὰ συγκαλυφθεῖ. Ἤδη ἐπεστρατεύθησαν ἀχυράνθρωποι καὶ θὰ συσσωρευθεῖ ἅπας ὁ ἀχυρόκοσμος ποὺ θὰ χρησιμοποιήσει ἀπειλές, ἐξαγορές, γελοιασμούς, "δυστυχήματα" ἀκόμα καὶ αὐτοτραυματισμούς" ὅπως ἔγινε μὲ τὰ γκαζάκια. Βλέπετε, ἡ βεβαιότης τῆς νίκης ἀποτυπώνεται στὶς κινήσεις τοῦ "Βασίλη" "Λεβέντη" ποὺ φωτογραφίζεται προκλητικός. Τὸν προστατεύουν οἱ ἄχυροι: ὁ Παπαδάκης, ἡ Καινούριου, ἡ Σταμάτη, ἡ Σκορδᾶ, ὁ Χρ. Ἀγγελόπουλος ἀντιδήμαρχος Ἄργους-Μυκηνῶν ἕνα ἐξαρτημένο πιθηκοειδές) καὶ ἄλλοι πολλοί. Ὅλα τὰ παραπάνω καθάρματα εἶναι δεμένοι μὲ μασονικὸ ὅρκο. Γι' αὐτὸ καὶ συμπεριφέρονται πρὸς τοὺς Ἕλληνες ταπεινωτικῶς. Στὴν περίπτωση δὲ τῆς Γεωργίας ἡ ἰουδαϊκὴ συμμορία ἐνήργησε κατὰ τὴν ἀρχαία ριτουαλιστικὴ παράδοση τῶν ἰουδαίων: ἠσέλγησαν πολυτρόπως ἐπὶ γυναικὸς ποὺ παρέλυσαν προηγουμένως.


    8.   Τὶ τὸ πρακτέον. Νὰ ἀφαιρεθῆ ἡ ὑπόθεση ἀπὸ τοὺς σαπροὺς ποὺ ἀνεφέρθησαν ἤδη: ἀξιωματικό, ἀνακριτή, εἰσαγγελέα, ἰατροδικαστή, καὶ νὰ δοθῆ σὲ πατριῶτες, ἄσχετα μὲ ὅποια ἰδιότητα ἔχουν. Ἀμέσως νὰ προβοῦν σὲ ἀνάκριση ὅλου τοῦ προσωπικοῦ τοῦ ξενοδοχείου "ΜΕΤ"· ὑποψιαζόμαστε ὅτι ἐδῶ γίνεται ἐκτεταμένο ἐμπόριο λευκῆς σαρκός. Νὰ κατασχεθοῦν πάραυτα καὶ ὅλες οἱ κάμερες τοῦ ξενοδοχείου καὶ τῶν σωματεμπόρων. Ὅμως μάθαμε ὅτι ἡ συμμορία Χανδρῆς τηροῦσε ἀνενεργὸ ὅλο τὸ σύστημα τοῦ κλειστοῦ κυκλώματος τηλεόρασης! Θὰ σᾶς κρεμάσουμε, κερατάδες. Πολλὰ τὰ ἐνοχοποιητικὰ στοιχεῖα ποὺ ἡ ἀδέκαστος εἰσαγγελικὴ ἀρχὴ θὰ πρέπει νὰ θέσει ὑπὸ ἔρευνα. Σὲ τρεῖς ὀρόφους, ὅπου οἱ σουίτες "401", "503", "601", γίνεται χαλασμός, ἀπὸ μουσικὲς δονήσεις καὶ οἶστρο βεβηλώσεως· τοῦτο καὶ μόνο μᾶς παρέχει τὸ ἐνδόσιμο νὰ ἀποχαρακτηρίσουμε τὸ "ΜΕΤ" ὡς ξενοδοχεῖο καὶ νὰ τὸ κατατάξουμε μεταξὺ τῶν night clubs ἢ τῶν bordellos. Ὅλα τὰ ξενοδοχεῖα γιὰ ἐκδηλώσεις διασκεδάσεως ἢ συγκεντρώσεως διαθέτουν τὸ ὑπόγειο ἢ τὸ roof garden, ὄχι τὰ δωμάτια ὕπνου. Γιὰ τὴ μουσικὴ στὸ "ΜΕΤ" σημειώνουμε καὶ τοῦτο: ἐνῶ ἡ μουσικὴ ἠχορρύπανση ἐμαίνετο, θεᾶται τὸ περιπολικὸ τῆς ἀστυνομίας, πέριξ τοῦ "ΜΕΤ" – μὴ ἀνησυχεῖ ὁ συμβατικός – νὰ κινεῖται προστατευτικῶς. Τότε ἀκούγεται ἀνήσυχη φωνή, μᾶλλον ἀπὸ τὸν ἀνύποπτο receptionist: -"Κλεῖστε τὴ μουσική!". Ἀμέσως ἀπαντᾶ ἡ τσάτσα καὶ προαγωγός: -"Μὴ ἀνησυχεῖτε, εἶμαι Ἐγὼ ἐδῶ"! Καὶ τὸ ξεφάντωμα συνεχίζεται.... Νὰ παραθέσουμε καὶ τοῦτο τὸ σημαντικὸ τεκμήριο ἐνοχῆς: Ὅσες κοπέλλες εἰσέρχονται στὸ χαμαιτυπεῖον τοῦ πεντάκτινου ΜΕΤ ὑποχρεοῦνται νὰ ὑπογράψουν κάποιο ἔγγραφο, ὅτι "θὰ τηρήσουν ἐχεμύθεια"!!


    9.   Μόλις χρειάζεται νὰ ποῦμε, περιπτώσεις, σὰν τῆς Γεωργίας, σημειώνονται χιλιάδες. Εἶναι εὐκαιρία οἱ γυναῖκες – θύματα νὰ προσέλθουν στὴ δικαιοσύνη καὶ νὰ καταθέσουν τὴν ὀδυνηρὴ περιπέτειά τους, ὥστε νὰ βοηθήσουν στὴν ἐξάλειψη τούτου τοῦ πάθους. Ἐπίσης εἶναι εὐκαιρία, ὅσοι εἶναι ξυπνιοι, νὰ παύσουν νὰ προμηθεύονται τὰ μολεμένα προϊόντα τῆς "3Ε".


   10.   Γιὰ τὴ Γεωργία προτείνουμε, ἐπειδὴ ὑπέστη βαθειὰ βεβήλωση, νὰ λαμβάνει κάθε πρωὶ Ἁγιασμό. Ὅταν δὲ θεωρήσει τὸν ἑαυτό της ἄξιο, μὲ συμβουλὴ πνευματικοῦ, νὰ προσέλθει στὴ μετάληψη τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Ἀμέσως νὰ ἀλλάξει κινητὸ καὶ νὰ τηρῆ μῖσος ἄσβεστο κατὰ τῶν βεβηλωτῶν.


   11.   Ἔρχεται ἡ ὥρα, δὲν εἶναι μακριά, ὅσοι ἀτιμάζετε τὸ Ἑλληνικὸ γένος θὰ κληθῆτε νὰ πληρώσετε βαρὺ τίμημα. Τότε δὲν θὰ μπορέσετε νὰ κρυφθῆτε πουθενά, κατσαρίδες μολυσματοφόρες.

Καὶ μὲ τὴ Νίκη

31/1/2022

δ.μ.


ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ


Πολλὰ τὰ ἀνομήματα τῆς κυβερνήσεως Τζουγκασβίλι. Συνεπῶς ἡ πτώση της δὲν εἶναι μακρινή. Πιστεύω, κατὰ τὰ μέσα τῆς Ἀνοίξεως νὰ ἀναλάβουν τὴν διακυβέρνηση τῆς Χώρας οἱ Ἕλληνες πατριῶτες. Ὅθεν ἂς μὴ περιμένουμε ἐκλογὲς μὲ κόμματα καὶ τὶς συνακόλουθες καλπονοθεῖες τῆς "Singular". Σύντομα θὰ γίνουμε θεατὲς τῆς ταφῆς τοῦ ἀπατεωνίστικου κοινοβουλευτισμοῦ. Στὸ ἑξῆς θὰ κυβερνοῦν οἱ πατριῶτες, διὰ προσωπικῆς κλησεως τοῦ Λαοῦ. Ἀπὸ τὶς πρῶτες ἐνέργειες ποὺ θὰ ἀναλάβει ἡ νέα ἄφθαρτη Πολιτεία θὰ εἶναι ἡ ἐπανόρθωση τῶν ἀδικιῶν ποὺ ἔγιναν εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων. Τοῦτο σημαῖνει κατάσχεση τοῦ πλούτου ποὺ ἡ ἀπόκτησή του δὲν δικαιολογεῖται. Θὰ ἐξετασθοῦν οἱ ἐν Ἑλλάδι billionairs. Οἱ ἑταιρεῖες τῶν ἀχυρανθρώπων, ἀφορολόγητες καὶ ἀδασμολόγητες εἰσάπαν· ἡ φάρα Μητσοτάκη στὰ θυλάκια τῆς ὁποίας εἰσρέουν ἡμερησίως ἑκατομμύρια· ὁ "σοσιαλιστὴς" Ἀνδρουλάκης, μὲ εἰκοσάδα ἀκινήτων καὶ ἕνα ἐκατομμύριο μετρητά, καὶ ἄλλοι ὅμοιοί τους θὰ ὑποστοῦν αὐτόματη δήμευση. Θαυμάζω, τὸν ὄγκο τῆς δουλειᾶς ποὺ θὰ ἀναλάβουν οἱ ἡγέτες τῆς Πολιτείας τῶν πραέων! Νὰ καταργήσουν τὰ μισελληνικὰ νομοθετήματα, ὥστε νὰ ἀνορθωθεῖ ἡ καταπεσοῦσα Πατρίς· νὰ καταργήσουν τὶς παράνομες φορολογίες, πρόστιμα, δασμούς, διόδια, κατασχέσεις· νὰ ἀνοίξουν οἱ φυλακὲς καὶ νὰ ἐλευθερωθοῦν οἱ πάντες, οἱ φυλακές, βεβαίως, θὰ καταργηθοῦν, ὅμως πρῶτα νὰ δεχθοῦν τοὺς συντελεστὲς τῆς κακοδαιμονίας τῆς Ἑλλάδος – τοὺς μισέλληνες, ἐννοῶ· νὰ διαλυθοῦν οἱ μυστικὲς ἑταιρεῖες· νὰ ἐπαναφέρουν, ὅσον τάχιστα, τὰ αὐθεντικὰ σπορικά· νὰ προστατεύσουν τὴν κακοποιημένη γλῶσσα μας.... Οἱ ἐκκλησίες μας, ἀπὸ Ἀπρίλιο, ἀποτινάσσουν τὴν σκλαβιὰ τοῦ τζουγκασβίλι καὶ δροῦν ἐντελῶς ἐλεύθερες: νὰ καθαίρουν, νὰ φωτίζουν, νὰ ἁγιάζουν τοὺς πιστούς. Ἐπέστη ἡ ὥρα, ἡ Ἐκκλησία νὰ ἀναλάβει δράση ὑπὲρ τῆς κατ' ἅμφω σωτηρίας πάντων ἀνθρώπων. Δὲν θὰ γνωρίζετε, τὰ ἀεροπλάνα ψεκασμοῦ ἐγκατέλειψαν τὸ ἀλουμίνιο, τὸ στρόντιο, τὸν μόλυβδο, μὲ τὰ ὁποῖα προξενοῦσαν στοὺς ἀνθρώπους λήθη, τώρα ραντίζουν μὲ τόννους μικροσκοπικῶν ἀκκίδων. Πρὶν μᾶς ἐαφανίσουν ἀπὸ προσώπου γῆς, νὰ προλάβει ἡ Ἐκκλησία μας καὶ τὸν μηνιαῖο Ἁγιασμὸ μέσῳ τῶν ὁποίων θὰ ἀποκρούσουμε τὴ μεγάλη ἀπειλὴ τῶν ἀκκίδων.