ΠΕΡΙ ΙΕΡΕΩΣ ΕΜΒΟΛΙΟΛΑΓΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 10:48 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός


1 Καλοῦμε τὸν νήφοντα καὶ ἀνεμβολίαστο νὰ θαυμάσει τὸν ἱερέα Νικόλαο Ἀλεξίου, στὴν κώμη Ἐράτυρα νομοῦ Κοζάνης, ἔξω ἀπὸ τὴν "ἐκκλησά", ἢ καὶ ἐντὸς αὐτῆς, μὲ συνομιλητὴ ἕναν ὅμοιο αὐτοῦ. Ὁ ρασοφόρος, θαυμαστὴς τῶν βαρδαρέων καὶ μισέλλην σαφῶς, ἐκφέρει φράσεις στὴ "μακεδονικὴ" γλώσσα, καμαρώνοντας ὅτι κάτι ξέρει. Ὁ δι' οὗ ὁ λόγος τάσσεται ὑπὲρ τοῦ ἐμβολίου, καὶ εἶναι εὐεξήγητο: ἡ χωριατιά του, μὲ τὰ ποικίλα συμπλέγματά της, ἐδῶ θὰ τὸν τοποθετοῦσε, ὅπου ἡ ἐξουσία, τὸ χρῆμα, ἡ φήμη. Ἄλλωστε, ὅτι τὸ ἄτομο ρέπει πρὸς τὴ φιλοχρηματία, γίνεται γνωστὸ ἀπὸ συμπολίτη του ποὺ σχολιάζει: "Εἶμαι ἀπὸ τὴν Κοζάνη, ὁ συγκεκριμένος γιὰ τὰ λεφτὰ δίνει καὶ τὴν ψυχή του"!

2 Ὁ ρασοφόρος τοῦτος βεβαίως καὶ εἶναι ἐμβολιασμένος, τὸ ἀποδεικνύει μὲ τὸν πρῶτο χαιρετισμό: "Ἀπὸ μακριὰ νὰ χαιρετιούμιστι...". Ἀναπόφευκτα καταντᾶ καὶ ἐμβολιολάγνος. Ἐλέγχει κραδαίνοντας τὴ γκλίτσα τ' (σαλάγαγι τὰ πρά'τα ὀρὲ ζαγάρ...!) καὶ μουτζώνοντας τοὺς ἐλευθέρους ποὺ ἀρνοῦνται τὸ σατανικὸ ἐμβόλιο. Λοιπὸν εἶναι ἐμβολιασμένος· μάλιστα γιὰ νὰ προβῆ σὲ ἐμβολιασμὸ ρώτησε γιατρούς, ἀκόμα καὶ παιδίατρο ποὺ τοῦ εἶπε: "νὰ τοὺ κάμ'ς". Ρώτησε καὶ ρασοφόρο, τὸν Δανιὴλ Ἀεράκη, ὁ ὁποῖος καὶ τὸν προέτρεψε νὰ ἐμβολιαστῆ. Μάλιστα τοῦτος ὁ φανατικὸς ἀρχιμανδρίτης, ὅστις ὑπῆρξε ἀκόλουθος τοῦ ἁγίου ἐκείνου ἑλληναποστόλου ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιῶτη - ἐδῶ διαποροῦντες ἐρωτοῦμε: Πῶς τοιοῦτον ἀγαθὸν δένδρον πονηρὸν κλάδον ἤνεγκε;" - , ἀφοῦ συνεχάρη τὸν καραμῆτρο ἱερωμένο ("Παιδί μου, συγχαρητήρια...") ρητόρευσε ὅτι οἱ ἀντιεμβολιαστὲς διακατέχονται ἀπὸ "ὑπέρμετρο ἐγωισμό". Ἐνῶ οἱ ἐμβολιολάγνοι ἀπὸ ἀκροτάτη ταπεινοφροσύνη....

3 Συνεχίζουμε τὴν τῶν ἀπορριμάτων διαλογή. Κάποιος σωστὸς καὶ ἀνύστακτος χριστιανός, σὲ ἐρώτηση τοῦ ἀγροίκου ἱερέως, Γιατὶ δὲν ἐμβολιάζεται;;  παρέπεμψε στὸν σοφὸ καὶ ἅγιο πνευματικό του ποὺ ἔχει ταχθῆ κατὰ τοῦ σατανοτελέστου ἐμβολίου. Ὁ πνευματικὸς τοῦ εἶπε νὰ μὴν ἐμβολιαστῆ. Ἐκρήγνυται ὁ χωριάτ'ς ἀνίερος ἱερέας: "Μωρ' τὶ ξέρ' ὁ πνευματικός. Ἀντάμα παέναμι μὲ τὸ πνευματικό σ᾽ ". Τὴν ἴδια στιγμή, αὐτοχειρονονούμενος πνευματικὸς ὁ ἴδιος, ἀποφαίνεται περὶ πάντων, ἐναντίον τῶν ἀντιεμβολιαστῶν πνευματικῶν καὶ τῶν ἀποτειχιζομένων: "Χαζαμάρις, χαζαμάρων, χαζαμάρις...", "χαζαμάρις, μάνα μ' ". Ὑποδύεται καὶ τὸν ἰατρὸ καί, σὰν ἰατρός, ψέγει τοὺς ἀνεμβολίαστους ποὺ ἐπικαλοῦνται τὴν ἰατρική ("Ἄλλοις ἰατρὸς αὐτὸς ἕλκεσι βρίθων"): "γὶν 'καν γιατροὶ λοιμωξιολόγ' ". Ψευτογιατρός, ὤν, ἀντιμετωπίζει εἰρωνικῶς, ὁ ἄνους, καὶ τὸ χάραγμα· ἔτσι τὸ "τσιπάκι", ποὺ οἱ παγκοσμιοποιητὲς βάζουν στὸ "δάχ'λο", τὸ ὑποτιμᾶ, θεωρῶντας τὸ ὡς τίποτε! Σκεφθῆτε, μετὰ ἀπὸ αὐτό, ἂν αὐτὸς εἶναι χριστιανός.

4 Κατάσταση ἀπογοητευτική. Τὸ μόνο παρήγορο εἶναι ὅτι οἱ μισοὶ ἀπὸ τοὺς πολίτες τῆς περιοχῆς ἀποφευγουν τὸν Ἐλύμα τοῦτον, καθὼς ὁμολογεῖ ὁ ἴδιος ὁ καράβλαχος, ὅτι "Οἱ μισοὶ δὲ μ' λέν' Καλημέρα". Οἱ ἴδιοι αὐτοὶ ἀντιμετωπίζουν πρεπόντως ἕνα εὐώνητο καὶ ἐθελόδουλο ὂν ποὺ "δλευ' " ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν τῆς Πίστεως. Ἀντίθετα τὰ ἰουδαιοκάναλα τὸν προβάλλουν μανιακῶς, τῇ συνοδείᾳ τεχνητῶν ἐπαίνων καὶ ἐγκωμιαστικῶν σχολίων, καθὼς καὶ ἑνὸς τσὲκ πενταψηφίου ἀριθμοῦ. Ξοδεύει τὸ δημόσιο χρῆμα ἡ κυβέρνηση τοῦ τζουγκασβίλι, ὑπὲρ προωθήσεως τοῦ σχεδίου τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων. Στὸν Δυσαγγελάτο ἐσχάτως ἔστειλε ἕνα δωράκι ὀκτακοσίων τόσων χιλιάδων εὐρώ, γιὰ τοὺς ἀγῶνές του τοὺς "φιλότιμους".

5 Θὰ σκεφθῆ κάποιος, τὰ λεγόμενα τούτου τοῦ γελοίου προξενοῦ θυμηδίαν τινά, ὅμως μὲ τὴ νοθεία τους ἄγουν στὴν αἵρεση καὶ τὴν διαστρέβλωση. Πῶς ὄχι, ὅταν ἀποφαίνεται ὅτι "Προτιμῶ νὰ πλανῶμαι μὲ τὴν ἐκκλησία, παρὰ νὰ εἶμαι ἐκτός". Τὸ ἀποκόρυφο τῆς ἀπάτης τοῦ ἀπατεῶνος εἶναι ὅτι τοῦτον τὸν αἱρετικὸ καὶ βλάσφημο λόγο ξεστόμισε τάχα ὁ παμμέγιστος Πατὴρ Ἄγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ἡ Ἐκκλησία οὖσα "στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας" (Α' Τιμ. γ' 15), ἐὰν υἱοθετήσει δόγματα ἀλλότρια, τότε ἐξέπεσε τῆς ἀληθείας καὶ δὲν εἶναι ἐκκλησία, ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ (Ἀπ. β' 9ἑξ.)· ὅποιος δὲ παραμένει σ' αὐτὴν χάνει τὴν ψυχή του.

Καὶ μὲ τὴ Νίκη

δ.μ.

12 Δεκεμβρίου 2021


ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ


Οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς, πλὴν δύο (Πειραιῶς καὶ Μεσσηνίας) ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὅτι ὁ πόλεμος τοῦ κορονοϊοῦ εἶναι ἐξολοθρευτικὸς καὶ γενοκτονικός. Εὐχόμεθα καὶ οἱ δύο μόλις μνημονευθέντες νὰ ἀνανήψουν καὶ νὰ ἀναδιπλωθοῦν. Νὰ ποῦμε τὴν ἀλήθεια οἱ δύο τοῦτοι ἔχουν ἐκτραπεῖ καὶ κατήντησαν χειρότεροι καὶ ἀπὸ τὸν ἀναθεματισμένο ἐμπνευστή τους, τὸν τζουγκασβίλι. Μιλοῦν γιὰ ὑποχρεωτικότητα" πρὸς χριστιανοὺς "ἐπ' ἐλευθερίᾳ κληθέντας" (Γαλ. ε' 13). Μιλοῦν γιὰ ἀγάπη, ὅμως ὄχι γι' αὐτὴν ποὺ "συγχαίρει τῇ ἀληθείᾳ" (Α' Κορ. ιγ' 6). Μιλοῦν γιὰ μεσαίωνα τῶν ἀνεμβολιάστων, ἐνῶ αὐτοὶ ἐνεργοῦν ὡς ἱεροεξεταστές. Χαρακτηρίζουν ἀντιχρίστους τοὺς μὴ τσιμπημένους, ἐνῶ οἱ ἴδιοι ἔχουν ἐμβολιαστεῖ μὲ placebo.

Ὁ ἴδιος


ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

Οἱ σκοποὶ τῆς δυναστείας τῶν γυφτορότσιλντ καὶ τῶν σιωνιστῶν ἀξιωματούχων, μαζὶ μὲ τὴ στρατιὰ τῶν ὀπαδῶν τους, εἶναι ὁρατοὶ. Ὅποιος δὲν τοὺς διακρίνει αὐτός ἐθελοτυφλοῖ. Ἐσεῖς, ὅσοι παραμένετε Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, κρατᾶτε γερά σίδερο, αἰσθητῶς τε καὶ νοητῶς, καὶ περιμένετε ὀργανωμένοι τὴν ἐκδίκηση. Μὴ στρέφεστε πρὸς τὰ κυκλώματα τῶν ἐλὶτ (ἐξουσιαστικά, οἰκονομικά, δημοσιογραφικά, καλλιτεχνικά, ἀρχιερατικὰ). Ἑτοιμάζεστε νὰ ἀπορρίψετε στὰ βρωμόμουτρα τῶν τζουγκασβίλι καὶ τῶν ἑταίρων τους τὰ covid, τὰ lockdown, τὰ vaccines, τὰ tests, τὰ masks, τὰ green passes, τὰ penalties... Ἑτοιμάζεστε νὰ ἀνταποδώσετε στὴ ροτσιλδική βαβυλῶνα εἰς διπλοῦν αὐτὰ ποὺ σᾶς ἔκανε: "Ἀπόδοτε αὐτῇ, ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκε, καὶ διπλώσατε αὐτῇ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς. Ἐν τῷ ποτηρίῳ, ᾧ ἐκέρασε, κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν" (Ἀπ. ιη' β).
Ὁ ἴδιος

MH, ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΖΕΣΤΕ!!!

Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 12:10 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

   1. Οἱ ἰουδαῖοι φαρμακοί, τοῦτοι οἱ ἐνσαρκωμένοι δαίμονες, μέσῳ τοῦ ἐμβολίου τοῦ θανάτου, θερίζουν ζωές. Τὸ βλέπουμε στοὺς ἐμβολιασμένους ποὺ γέμισαν τὶς ΜΕΘ, κατά 100%, ὅπως δήλωσε ἡ Ματ. Παγώνη. Τὸ βλέπουμε σὲ ἐμβολιασμένα παιδιά ποὺ σπαρταροῦν σὰν ψάρι στῆν στεριά, καθώς τὰ παρουσιάζουν διάφορα videos. Αὐτά τὰ νέα βλαστάρια πάσχουν καὶ οἱ ροτσιλδίτες πράκτορες καὶ φονιάδες τῆς ἀνθρωπότητος άγαλλιοῦν.

Ὅμως νὰ ξέρουν: ἐπελαύνει γοργά ἡ ὥρα τῆς κρίσεως, τῆς ἀπερίγραπτα φρικτῆς καὶ συγκλονιστικὴς. Κρίση διττή: ἐπί γῆς, ἀπό τοὺς ἐμβολιασμένους, ἐν οὐρανοῖς ἀπό τὸν φοβερό Κριτή.

   2. Ἀπό τὸ βῆμα αὐτό θέλουμε νὰ καλέσουμε τὸν ὅποιον ἐνσυνείδητο συνέλληνα, ποὺ τοποθετεῖται κατά τοῦ συγκεκριμένου "ἐμβολίου", ἀλλά καὶ τὸν κάθε ἐθελοεξάρτητο ἐμβολιασμένο, νὰ τοὺς παρουσιάσουμε κάποια ἐπιχειρήματα κατά τοῦ θανατηφόρου "ἐμβολίου", ποὺ, ἀσφαλῶς, θὰ τοὺς εἶναι γνωστά.

   3. Παρατηροῦμε τοὺς ἰατρούς τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ κόσμου παντός, ἐνῶ πρὸ καιροῦ προέτρεπαν στὸν ἐμβολιασμό, ἐσχάτως κανείς τους δὲν παρουσιάζεται νὰ μιλήσει ὑπέρ τοῦ καταράτου "ἐμβολίου", μέσῳ τοῦ ὁποίου ἐνεργεῖται ἡ παγκόσμια γενοκτονία. Σιωποῦν, ἤ ἀντιφάσκοντες λαλοῦν, ἀκόμα καὶ οἱ "ἀκαταδίωκτοι" καὶ οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς. Ἔχουν ἀντιληφθεῖ σὲ τὶ βόθρο περιεκλύσθησαν. Ἀπομένει νὰ ἐπιστρέψουν τὰ ἀργύρια τῆς ἐξαγορᾶς τους στὸν μισέλληνα ἄτιμο τζουγκασβίλι, ὥστε νὰ ἀπαλαγοῦν ἀπό τὴν κατάρα.

   4. Παρακολουθοῦμε τοὺς αἰσχροὺς καὶ τιποτένιους πράκτορες τοῦ ἐμβολίου -πολιτικάντηδες, καναλάρχες, δημοσιογράφους, ἐπιτροπή λοιμοξιολόγων, κάποιους ἀσχετους- ποὺ ἀμείβονται ἁδρά ἀπό τὴ συμμορία τοῦ Tζουγκασβίλι, μὲ τὶ ἀναίδεια καὶ παραπειθώ προπαγανδίζουν το θανατερό "ἐμβόλιο". Οἱ δὲ φαρμακευτικές ἑταιρεῖες ποὺ ἔχουν προγραμματίσει τὸ προμελετημένο σχέδιο τῆς θανατώσεως τῶν λαῶν, ἔχουν συμφωνήσει μὲ τὶς παραδομένες στὴν ίουδαιοεξάρτηση κυβερνήσεις, νὰ μὴν ἀποζημιώνουν ὅσους πάσχουν ἤ πεθαίνουν ἀπό τὸ "ἔμβόλιο". Γνωρίζουν γὰρ ὅτι ὅλοι θὰ πεθάνουν οἱ έμβολιασμένοι, ὥστε καὶ ἕνα ἐκατομμύριο νὰ ἔδιναν ἀποζημίωση σὲ κάθε ἐμβολιαζόμενο νεκρό, θὰ ἔπρεπε νὰ διαθέσουν δισεκατομμύρια!

Οἱ ἴδιες αὐτές ἑταιρεῖες, ἰδιοκτησίας Ρότσιλντ, ὅλες, ἀποκρύβουν, μὲ ἀστυνομική παρουσία, τὴ σύνθεση τοῦ ἐνεσίμου περιεχόμενου. Πέρασε πολύς καιρός μέχρι νὰ ἀποκαλυφθοῦν τὰ στοιχεῖα τοῦ φιαλιδίου.

   5. Ὄπισθεν τοῦ ἐμβολιαστικοῦ κέντρου λειτουργεῖ ἕνας τεράστιος μηχανισμός. Ὁ ἐμβολιασθείς, ἀμέσως μετά τὸν ἐμβολιασμό του, καταγράφεται σὲ κάποια ἀόρατα κατάστιχα, ὡς ἕνας πολυψήφιος ἀριθμός, ποῦ καὶ πῶς ἐμβολιάστηκε, ἀκόμα καὶ πότε θὰ πρέπει νὰ πεθάνει μὲ τηλεχειριστήριο.

   6. Στὴν Ἐλλάδα μας, κατά δήλωση τοῦ γενικοῦ γραμματέως πρωτοβάθμιας φροντίδας ὑγείας προδότη Μάρ. Θεμιστοκλέους, οἱ ἐν Ἑλλάδι 6.000.000 λαθρομετανάστες δὲν ἐμβολιάζονται! Τοῦτο ἄς χρησιμεύσει γιά τήν ἄρθρωση ἐπιχειρήματος: Ἀφοῦ οἱ λαθραῖοι δὲν ἐμβολιάζονται, ἐγὼ γιατί νὰ ἐμβολιαστῶ;

   7. Ἐρωτοῦμε: ἐάν ἕνας ἐπιφανής, (λέτε να μὴν εἶναι μασόνος;) βρεθεῖ φορέας τοῦ κορονοϊού -νὰ  τὸν λέμε κορονοβακτήριο ὅπως συνιστοῦν αὐθεντικοί ἐπιστήμονες- νομίζετε ὅτι θὰ "διασωληνωθεῖ"; Ὄχι! Αὐτοί δὲν "διασωληνώνονται" ἀλλά τοὺς χορηγεῖται ἄλλη θεραπεία ἀσφαλέστατη: ἕνα χάπι τοῦ ὁποίου ἡ θεραπευτική ἰδιότης εἶναι ἄμεση! Χάπι, εἶναι γνωστό βεβαίως, χορηγήθηκε στοὺς ἀρχιεπισκόπους Ἀθηνῶν και Ἀλβανίας καὶ στὸν Ἄδ. Γεωργιάδη, ποὺ ἀμέσως θεραπεύθηκαν. Διευκρινίζεται, τὰ χάπια, ποὺ ἑτοιμάζονται οἱ φαρμακοεταιρεῖες νὰ διαθέσουν στὴν ἀγορά, δὲν εἶναι ἴδια μὲ τὸ χάπι ποὺ χορήγησαν στοὺς τρεῖς παραπάνω ἐπιφανεῖς. Εἶναι τοῦ θανατᾶ καὶ ἀλοίμονο σὲ ὅποιον τὰ δοκιμάσει...

Γενικό συμπέρασμα: οἱ ἐπιφανεῖς δενεκέδες, ἐλίτ. ὅπως ὀνομάζονται γαλλιστί, δὲν ἔχουν κανένα λόγο νὰ ἐμβολιαστοῦν. Ἐμβολιάζονται μόνο πρὸς τὸ θεαθῆναι. Καὶ στὴν περίπτωση αὐτή ἐμβολιάζονται μὲ placebo, δηλαδή νεράκι ἀβλαβές. Ἄρα δὲν ὑπόκεινται σὲ κίνδυνο λοιμώξεως. Καὶ πολλοί ἄλλοι, καθημερινοὶ ἄνθρωποι, ἐμβολιάστηκαν μὲ placebo, κατὰ τὴν Α' καὶ Β' ἐμβολίαση. Ὅμως στὴν τρίτη ἔρχεται ὁ θάνατος, ἤ ὁ πλήρης δαιμονισμός.

   8. Παρατηρήσατε καὶ τοῦτο, ποὺ συμβαίνει στὸ διαδίκτυο: ὅσα δημοσιεύματα εἶναι ἀποκαλυπτικά τὸ ἰουδαιόκτητο internet τὰ κατεβάζει, ἤ ἐπιβάλλει προκλητική λογοκρισία (censorship). Αὐτὸ ὥς σᾶς πείσει ὅτι πρόκειται περί σατανικῆς μεθοδεύσεως.

   9. Νὰ ἐξετάσουμε καὶ τὴν ἀντίδραση τῶν δαιμονίων, ἐάν, δηλαδή, ἀντιμετωπίζουν εὐμενῶς ἤ δυσμενῶς τὴν ἀπάτη αῦτή. Οἱ χριστιανοὶ ἐμεῖς, χωρίς νὰ προσαρμόζουμε τὴν Πίστη μας, καταπῶς φαφλατίζουν τὰ δαιμόνια, μέσῳ τῶν δαιμονισμένων, προσέχουμε τὰ λεγόμενά τους, διότι πιέζονται νὰ ὁμολογοῦν τὴν ἀλήθεια. Ἕνα δαιμόνιο ἔλεγε στοὺς παρευρισκομένους: "Κάνετε γρήγορα τὸ ἐμβόλιο...". Ἄλλο, γρυλλίζοντας: "Θὰ σᾶς πεθάνουμε ὅλους μὲ τὸ ἐμβόλιο" καὶ ἄλλο: "Δὲν βγαίνω, διότι ἔχετε μέσα σας τὸ αἷμα τῶν ἐμβρύων". Ὁμολογοῦν, δηλαδή, ὅτι ἁμαρτία τῶν ἐμβολιασμῶν εἶναι τὰ ἐμβρυακὰ κύτταρα ποὺ περιέχονται στὰ ἐμβόλια, ὅμως ἡ ἱεραρχία τὸ ἀποκρύβει.

   10. Σημαντικῶς ἀποκαλυπτική ὁμολογία τῶν δαιμονίων εἶναι καὶ τούτη: ὁτι τὸ ὑγρό τῶν ἐμβολίων εἶναι "διαβασμένο" μὲ σατανικὲς κατάρες καὶ ἐπωδές.

Ὅσοι ἀκόμα διερωτῶνται, ἃν τὴ συνωμοσία τοῦ κορονοϊοῦ κατευθύνει τὸ ἰουδαιαριό, ἄς παρακολουθήσουν τὴ συμμετοχή του σὲ ὅλο τὸ φάσμα. Ὁ πόλεμος ξεκινᾶ τo 1897, μὲ το Α' σιωνιστικό συνέδριο στὴ Βασιλεία (Basel) τῆς Ἑλβετίας, ὅπου ὁ Ρότσιλντ ἐπιβάλλει τὴ θέλησή του νὰ προσκυνῆται ὡς ὁ "Ἅγιος Βασιλεύς". Ἤδη τὸ βδέλυγμα ἐκεῖνο, πρῶτος γενεαλογικῶς ὁ Μάγιερ Ἄμσελ, εἶχε, ἀπό τὸ 1745, θέσει τὶς ἀρχές τῆς ἐπιβολῆς του, ὅταν ἵδρυσε τὴν πρώτη τράπεζα, μὲ σῆμα τήν roth schild (κόκκινη ἀσπίδα). Τότε, κατὰ τὸ συνέδριο τῶν μισητῶν συχαμάτων, συνεγράφησαν καὶ τὰ "Πρωτόκολλα" ποὺ ἔχουν ἐπαληθευθεῖ πλήρως. Ἐδῶ, στὸ κεφ. 14, ἀναφέρεται τὸ ἐμβόλιο ὡς ὅπλο μέσῳ τοῦ ὁποίου θὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ παγκόσμιος γενοκτονία. Ἐν συνεχείᾳ καὶ κατά καιρούς, ἀπό τὸ 1981, πολλοὶ ἰουδαῖοι προπαγανδίζουν τὸ ἐμβόλιο ὡς ἐργαλεῖο θανάτου: Ζὰκ Ἀτταλί, Κίσσινγκερ, Μπίλλ Γκέιτζ, Φάουτσι, Μπάιντεν, Πελόζι, Στ. Πλότκιν, Τσόμσκι, Σβανπ, κυβέρνηση τοῦ ἰσραήλ, Μπουρλά, Τζουγκασβίλι, Τσίπρας, Παπανδρέου, Λοβέρδος.

Ἐφιστοῦμε τὴν προσοχή σὲ ὅσους ἀσχολοῦνται μὲ τὸ θέμα τοῦ covid, νὰ μὴν πιστεύουν ὅποια εἴδηση προέρχεται ἀπό τὸ ἰσραήλ. Ἔδειχνε ὅτι τάχα πάσχει ἀπό τὸν κορονοϊό, ὥστε νὰ τύχει συμπαθείας καὶ ἐμπιστοσύνης ἀπό τοὺς ἀδαεῖς. Ἐπιδιωκόμενος σκοπός του νὰ προτείνει ἤδη τὸ τέταρτο ἐμβόλιο, ὅταν οἱ ἄλλοι βρίσκονται στὸ δεύτερο καὶ τὸ τρίτο.

   11. Νὰ ἀναφερθοῦμε καὶ στὸ test, σὲ αὐτό τὸ ἐξίσου θανατερὸ ὅπλο τῶν φαρμακῶν. Ἡ εἴσοδος τῆς "μπατονέττας" στὸ ἐνδότερο ρινικό κοίλωμα, γίνεται αἴτιο μεταδόσεως πολλῶν καὶ ποικίλων νοσημάτων, μὲ πρῶτο τὴν στείρωση. Νὰ ποῦμε προσέτι, ὅποιος ὑποχρεοῦται νὰ κάνει τὸ test, νὰ τὸ κάνει ἐκτὸς τοῦ σώματός του, ἂς καταβάλλει καὶ τὸ τίμημα ἀγογγύστως. Ἔρχεται σύντομα ἡ ἡμέρα ποὺ θὰ τοῦ ἐπιστραφοῦν τὰ χρήματα στὸ ἑκατονταπλάσιο καὶ τὸ χιλιοπλάσιο. Ἄς μὴ τρέμει καὶ τὸ πρόστιμο. Σὲ λίγες ἑβδομάδες ἡ ἐξουσία δίδεται στοὺς πατριῶτες καὶ, τότε, οὔτε ψῦλλος στὸν κόρφο τοῦ Τζουγκασβίλι καὶ τῶν δικῶν του.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ Α'

Ὁ τρισάθλιος Τζουγκασβίλι, τοῦτο τὸ μοιραῖο ξέραμμα τοῦ ἅδου, τὸ ὄργανο τοῦ διαβόλου, τὸ μισητό μίασμα καὶ κάθαρμα, χρησιμοποιῶντας χειρισμούς προδοτικούς καὶ ἐθνοκτόνους, ὁλοκληρώνει τὸν πόλεμο κατὰ Ἑλλάδος: Καταστρώνει τὸν ἐρχομό τοῦ λιμοῦ, μἐσῳ τῆς περικοπῆς τῶν συντάξεων, μὲ 100 ευρώ μηνιαίως. Ἐγγίζει ἡ ὥρα ποὺ ὁ Λαός θὰ τὸν καθίσει στὸ ἑδώλιο, ἀπαιτῶντας τὴν ἐπιστροφή τῶν 350 ἐκατομμυρίων τοῦ φαρισαϊκοῦ καὶ ψευτοπατριωτικοῦ κόμματός του, ὅπως καὶ τὸν πακτωλὸ τῶν χρημάτων ἀπὸ τὶς ἐργολαβίες τῶν συγγενῶν του. Ἤδη ἡ ἱερὰ χεὶρ ἔγραψε γιὰ τὸν ψυχοπαθῆ καὶ δαιμονισμένο Τζουγκασβίλι: "μανή, θεκέλ, φάρες": ἔρχεται τὸ τέλος σου (Δαν. ε' 25-31).

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ Β'

Καθόλο τὸν διακοσιοστό χρόνο τῆς διανυομένης περιόδου, κυρίως κατά τὴν τελευταία πεντηκονταετία, ἡ Πατρίδα μας δὲν ἀπήλαυσε τἠν πολυαίμακτη ἐλευθερία της, ἀλλά βρίσκεται συνεχῶς σκλαβωμένη κάτω ἀπό τὴν ἰουδαϊκή τυραννία. Ποῦ νὰ τοὺς ἀπαριθμήσουμε: Ἰωαννίδης, Δαμανάκη, Καραμανλῆς, Παπανδρέου, Ἔβερτ, Ράλλης, Μητσοτάκης, Σημίτης, Σαμαρᾶς, Ἀβραμόπουλος, Μπακογιάννη, Λοβέρδος, Διαμαντοπούλου, Τσίπρας, Μηταράκης, Δένδιας, Ψαρούδα Μπενάκη, Ἄν. Ἀσημακοπούλου, Τζουγκασβίλι... Καὶ οἱ ἄλλοι, ὅσοι ἀναφέρονται ὡς συμπρωταγωνιστές στὴν πολιτική σκηνή, π.χ. Ἀβέρωφ, Πάγκαλος, Βενιζέλος, κ.κ.Ἑ., κλπ... Ἦρθε ὁ καιρός νὰ ἀποτινάξουμε αὐτὸν τὸν τυραννικό ζυγό.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ Γ'

Περί νεωκόρου μπράβου. Ἀνατρέχουμε σὲ σχόλιο ἑνός Ἰάπωνος στὸ Διαδίκτυο: "Ἤμουν ἕνας πιστός Ὀρθόδοξος Χριστιανός καὶ γιὰ μένα ὁ Θεὸς στὴ ζωή μου ἦταν τὸ πᾶν". (I was a staunch Orthodox Christian and God was everything in my life BUT...). Λοιπόν εἰσῆλθα σὲ ναό τῆς Βουλιαγμένης Αθηνῶν, χωρίς μάσκα. Ἐκεί δέχθηκα ἐπίθεση καὶ ἰσχυρό λάκτισμα (literally) ἀπό τὸν βοηθό ἱερέως ποὺ δὲν ἦταν Χριστιανός (not a Christian), ἴσως ἀλβανός (ἀκούστηκε ὅτι καὶ σὲ ἄλλο ναὸ προσελήφθη ἀλβανὸς ὡς νεωκόρος! Ἴσως νὰ δημιουργήθηκε κάποια ἀνομολόγητη σχέση). Ἐν τέλει ὁ θυρωρός (janitor) ἐκεῖνος ἐπετέθη στὸν Ἰάπωνα καὶ: μὲ γρονθοκόπησε καὶ λάκτισε (punching me on the face and kicked on my left leg) μέχρι πληγῆς. Καὶ ποιὸ τὸ ἀποτέλεσμα; "Ἔχασα τὴν πίστη μου ἐντελῶς ("I lost my faith completely. I came to a conclusion: GOD DOES NOT EXIST!" Ὁ νεωκόρος θυμίζει τὸν "φιλοπρωτεύοντα Διοτρεφῆ" ποὺ δὲν ἐπέτρεπε σὲ χριστιανό τὴν εἴσοδο στὸν ναό (ἐπιστ. Ἰωάννου 9), ἐκείνου μὴ εἰσερχομένου στὴ βασιλεία τῶν οὑρανῶν, ἐνῶ "κωλύει καὶ τοὺς εἰσερχομένους" (Λουκ. ια' 52). Ἄλλο τὶ θὰ ἀκούσουμε...

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ Δ'

Τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΕ) ἀποτελεῖ παράρτημα τῆς μεγάλης ἀρχηγικῆς στοᾶς "Μπινάι Μπιρίθ", οἱ δὲ σύνεδροι τοῦ Συμβουλίου τούτου, ὄντες πράκτορες τοῦ "Σανχεντρίν", ἐνεργοῦν ὡς μεταβιβαστές τῆς ροτσιλδικῆς βουλήσεως. Καὶ ἄλλοτε ἔχουμε ἀσχοληθεῖ μὲ αὐτή τὴ μασονική στοά τοῦ σκοταδισμοῦ, τώρα ὅμως θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ μία απόφασή της ἐνδεικτική τῆς ἀνθελληνικῆς ἑτεροφροσύνης της. Λοιπόν ἡ μασοναρία τοῦ ΣτΕ περί τοῦ ἐμβολίου ἀπεφάνθη ὡς κυβερνητικός λοιμωξιολόγος: Στηριγμένη "σὲ ἔγκυρα ἐπιστημονικά δεδομένα" (τῆς παρασυμμορίας τῶν "Ἀκαταδιώκτων", Βασιλακόπουλου, Λινοῦ, κλπ), ἀποφαίνεται περί τῆς ὐποχρεωτικότητος τοῦ ἐμβολιασμοῦ ἐκτὸς τῶν ὑγειονομικῶν, τῶν ΕΚΑΒ, ΕΜΑΚ κ.ἄ.. Μετά ταῦτα ἀντιλαμβάνεται ὁ πᾶς ποιούς τὸ ΣτΕ ὑπηρετεῖ. Δὲν θὰ ἀναφερθοῦμε στὶς ἠθικές ἐκτροπές τῶν μελῶν τοῦ ΣτΕ - ναρκωτικά καὶ ὄργια μὲ λαθρομετανάστες-, ὅπως διέρρευσαν ἐσχάτως οἱ εἰδήσεις, ἀφοῦ καὶ αὐτοί προστατεύονται μὲ τὸ "Ἀκαταδίωκτο"!

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ Ε'

Ἡ Σουηδία, μόνη μεταξύ ὅλων τῶν κρατῶν, ἔδειχνε φιλελεύθερη, ἐπιτρέπουσα στοὺς πολίτες νὰ κυκλοφοροῦν χωρίς τὸ φίμωτρο. Παρά ταῦτα σημείωνε "φυσιολογικό" ἀριθμό κρουσμάτων. Οὕτω ἡ Σουηδία ὑψώθηκε σὲ ἀρχέτυπη χώρα θαρραλέας ἀντιμετωπίσεως τοῦ κορονοϊοῦ. Ἔτσι κερδήθηκε ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν πολιτῶν τῆς Σουηδίας, ἀλλά καὶ ἄλλων χωρῶν, ὥστε ἡ ἑπόμενη ἐνέργειά της να ἐπιδοκιμάζεται ἐκ τῶν προτέρων. Λοιπόν ἀδίστακτα μπορεῖ νὰ προχωρήσει στὸ ἐπόμενο, ἐσχατολογικῆς ἐκβάσεως, βῆμα: στὴν ἐμφύτευση, ἐντός τοῦ σώματος, τοῦ ψυχοφθόρου καὶ δαιμονοτύπου τσιπ. Τρέχουν τώρα ὅλοι οἱ ἀπολύμενοι νὰ βάλουν τὸ τσιπάκι στὸ χέρι τους... Θὰ δούμε καὶ ἄλλα τέτοια τεχνάσματα τῆς Ἀράχνης.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ ΣΤ'

Οἱ λαοί ξεσηκώνονται. Ἐγείρεται καὶ ἡ πόλις τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, μὲ ἐπιβλητική διαδήλωση τὴν 05\12\2021. Ποῦ θὰ κρυφθεῖ ἡ συμμορία τοῦ ἀρχικαθάρματος Τζουγκασβίλι; Τὸ τέλος τους ἔρχεται ταχύ, ἀλοίμονό τους! Ἀλοίμονο καὶ στοὺς τρυφηλούς τοῦ καναπέ λαπάδες.