ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΛΗΚΙΩΝ

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 9:05 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

 

ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΛΗΚΙΩΝ

 

Προσφέρονται πρὸς βρῶσιν σκουλήκια καὶ ἔντομα, λοιπὸν καλεῖσθε, τώρα εὐγενῶς αὔριο βιαίως νὰ μετέχετε τῆς τραπέζης τῆς παρασιτολογίας. Πάντες οἱ ἐθελοεξάρτητοι, ὄντες εὐπειθεῖς καὶ νομοταγεῖς, θὰ δεχθοῦν τὶς ὑποδείξεις τῶν βεβηλωτῶν. Παρέλκει νὰ ποῦμε ὅτι ὁ ἐντομοφάγος θὰ ἀντιμετωπίσει τραγικὲς συνέπειες: ἐντερικὲς παρενέργειες, ἀλλεργία, κνησμοί, φλεγμονές, οἰδήματα… Τὰ ζωΰφια ἀποτελοῦν τροφὴ γιὰ τὶς σαῦρες, τὰ φίδια, τοὺς βατράχους καὶ ὄχι γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, ὡς πάντη ἀκατάλληλα.

Ἀλλὰ μὴ νομίσει κανεὶς ὅτι πρόκειται γιὰ σκουλήκια, ὅπως παραπείθει ἡ προπαγάνδα. Σκεφθῆτε, τὸ «Ε 120», ποὺ περιέχεται σὲ τυποποιημένα προϊόντα, τρόφιμα καὶ ποτά, εἶναι κατσαρίδας πολτός ἢ ἄλευρο! Ἀλλὰ νὰ ἦταν μόνο αὐτό…

Δὲν μᾶς διαφεύγει ὅτι ἤδη, κάποια προϊόντα (ἡ Coca-cola, ἡ σοκολάτα) βεβηλώνονται μὲ περιττώματα. Οὔτω καὶ οἱ σκώληκες, ποὺ θέλουν νὰ ἐπιβάλουν οἱ ροτσιλδίτες ὡς φαγώσιμο, δὲν εἶναι χορτοφάγοι ἀλλὰ βοθροδύτες. Σκουλήκια τοῦ βόθρου, ποντίκια καὶ ὅ,τι ἄλλο σιχαμερὸ καὶ μιαρό.

Λοιπὸν τὶ τὸ πρακτέον; Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, τὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, πρέπει νὰ ἀπέχουμε ὀξέως ἀπὸ τὰ μαγαρίσματα τοῦτα. Ὅσοι δὲ ἀμφίρροποι ἂς παραδειγματισθοῦν ἀπὸ τοὺς μωχαμέτες ποὺ ἀρνοῦνται νὰ γευθοῦν χοιρινοῦ. Αὐτοὶ στέκουν ἀμετακίνητοι, ἐμεῖς δὲν θὰ πρέπει νὰ θέτουμε ὅρια ἀμετακίνητα ἀπέναντι τῶν μαγαρισμάτων ποὺ θρησκειοκρυφίως σερβίρουν οἱ μιαντές;

 

Καὶ μὲ τὴ Νίκη

15 Σεπ. 2022

δ.μ.