ΠΕΡΙ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΥ

Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 1:14 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός  1. Ὁ πόλεμος στὴν Οὐκρανία καταδεικνύει σαφῶς τὴ λύσσα καὶ τὸν φρυαγμὸ τῶν σκοταδιστῶν ἐναντίον τῆς Ρωσίας. Ὁ λόγος εἶναι ἕνας καὶ μοναδικός: ἡ Ρωσία δέχεται ὁλοκληρωτικὸ πόλεμο λόγῳ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως της ποὺ τὴν ὑποστασιώνει ὡς ἔθνος ξένο πρὸς τὰ Δυτικὰ ἔθνη. Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ αἴτιο ποὺ προξενεῖ λύσσα στὶς ἐπιμέρους μερίδες: στοὺς ἀθέους τῆς Γαλλίας καὶ Ἀγγλίας, στοὺς προτεστάντες τῆς γιούσα, τῆς Γερμανίας, Ὁλλανδίας, Βαλτικῆς· τοὺς παπικοὺς τῆς Πολωνίας, Ἰταλίας, Ἰσπανίας· τοὺς μωχαμέτες τῆς τουρκίας, τοὺς ναζὶ τοῦ Σόρρος· τοὺς μασόνους τῆς Ἑλλάδος, τοὺς ἰουδαίους ἀξιωματούχους τοῦ Ρότσιλντ.


  1. Ὅλες οἱ κυβερνήσεις, μασονοκρατούμενες σαφῶς, τάσσονται, ἀδικαιολόγητα, κατὰ τῆς Ρωσίας. Ὑπερέχει πάντων ὁ τζουγκασβίλι, ἀφοῦ ξεπέρασε κάθε ὅριο στὴν ἀντιρωσική του λυσσομανία. Ἔφτασε νὰ καλέσει (7/4/2022) τὸν γελοιαστὴ τῆς Οὐκρανίας, νὰ διηγηθῆ, ὄχι τὶ πάσχουν οἱ Οὐκρανοὶ ἀπὸ τὶς ναζιστικὲς συμμορίες, ἀλλὰ οἱ ναζί. Τὸ video παρουσίασε προκλητικῶς καὶ δύο ναζιστές, καταζητούμενους ἀπὸ τὶς Ρωσικὲς ἀρχές, γιὰ 70 καὶ περισσότερους φόνους ποὺ διέπραξε ὁ καθένας! Οἱ δύο τοῦτοι ναζί - ἐδῶ εἶναι τὸ ἐξοργιστικό – δήλωσαν "Ἕλληνες" ποὺ ὅμως δὲν ἤξεραν οὔτε μία λέξη ἑλληνική! Μάλιστα ὁ πρῶτος - ὁ δεύτερος κουκουλωμένος - ἕνα δασύτριχο μὲ μογγολικὰ χαρακτηριστικὰ οὐραγκοτανκοειδές, (Προσοχή, θὰ μᾶς ἐπιπλήξει ὁ Καλεντερίδης!), αὐτοσυστήθηκε, μὲ κακὴ προφορά, ὡς "Μιχαήλ". 


  1. Ἀλλὰ νὰ μείνουμε στὸ σημεῖο τοῦτο. Πρέπει νὰ σημειώσουμε θαυμασιακῶς, κινούμενοι ἀπὸ εὐχάριστη ἔκπληξη καὶ ἐγκωμιάζοντας τὸ Γένος μας, ὅτι ἀπὸ τοὺς ἀρχαιόθεν αὐτόχθονες 150.000 Ἕλληνες τῆς Οὐκρανίας, ἡ ναζικὴ ἀράχνη τοῦ χαζαροκαθάρματος Ζελένσκι δὲν κατόρθωσε νὰ ἐπιστρατεύσει, ἔστω, ἕνα στὴ θέση τοῦ "Μιχαήλ"! Ἄπειρα εὖγε στοὺς συνέλληνες τῆς ἰουδαιοχτύπητης χώρας, ποὺ καταδιώκονται ἀπὸ ναζικὲς ταξιαρχίες, ὅμως δὲν κάμπτονται. Σᾶς εὐγνωμονοῦμε, διαιώνιοι ἥρωες.... 


  1. Πίσω στὴν "Ἑλλήνων" Βουλή. Ἡ ὁμιλία τοῦ χαζάρου καὶ τῶν δύο ναζὶ τελείωσε. Ἀμέσως ὁ τζουγκασβίλι πετάγεται ὄρθιος καὶ ἀρχίζει τὸ χειροκρότημα. Αὐτομάτως καὶ ἀνακλασικῶς τὰ λοιπὰ κνώδαλα τὸν μιμοῦνται καὶ ἀρχίζουν τὸ ἀτέλειωτο χειροκρότημα.


  1. Ὁ ἄθλιος τζουγκασβίλι δὲν παύει νὰ προκαλεῖ τοὺς Ρώσους, ἀλλὰ καὶ τὸ κοινὸ αἴσθημα. Πρὸ ὀλίγων ἤδη ἡμερῶν, (6/4/22), προέβη σὲ ἀπέλαση 12 (!) Ρώσων διπλωματῶν, πράξη ἐντελῶς ἀδικαιολόγητη. Δὲν ζήτησε ποτὲ ὁ ἀχρεῖος σατανιστής, οὐδὲ ἄλλος πρὶν ἀπὸ αὐτόν, ἀπέλαση ἑνὸς τούρκου διπλωμάτη, ἢ καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀρχισυνωμότου Πάιατ, ποὺ ἐπεμβαίνουν ὠμῶς στὰ ἐσωτερικὰ τῆς Ἑλλάδος. Νὰ ποῦμε ὅτι τὴν ἀπέλαση τῶν 12 Ρώσων ὀργάνωσε ἡ καμπαλοϊουδαία Νούλαντ, ὑφυπουργὸς ἐξωτερικῶν τῆς γιούσα, πού, ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες βρισκόταν στὴν Ἀθήνα, ἀκριβῶς γι' αὐτὸ τὸ λόγο!


  1. Νὰ σταματήσει ἡ κατηγορία τῆς "Εἰσβολῆς", ποὺ φορτώνεται στοὺς Ρώσους ἀπαξιωτικῶς. Πρόκειται περὶ ἐπιχειρήσεως Ἀπελευθερώσεως. Οἱ πολίτες τῆς Ἀνατολικῆς Οὐκρανίας, σὲ ὑψηλὰ ποσοστὰ ζητοῦν τὴν αὐτοδιάθεσή τους καὶ τὴν ἀποσύνδεσή τους, ἀπὸ τὴ σατανολατρική, ἀντιχριστιανική, παιδόφιλη, ἐκπορνευτικὴ καὶ ἀδρενοχρωματικὴ κρατικὴ δομή. Τὸ ἴδιο ζητοῦν καὶ οἱ περίπου ἕνα ἑκατομμύριο Ρουθῆνοι, κατοικοῦντες στὰ Καρπάθια: νὰ τοὺς ἀπαλλάξει ἡ Ρωσία ἀπὸ τὴν οὐκραναζικὴ τυραννία. Ἄν, ταυτιζόμενοι μὲ τὴ νατοϊκὴ μεροληπτικὴ ἀντίληψη, ἀρνηθῆτε τὴν αὐτοδιάθεση στὰ 10-12 ἑκατομμύρια Ρώσων τῆς ἀνατολικῆς Οὐκρανίας, τότε νὰ κρίνετε ὁμοίως καὶ τὴν περίπτωση Κοσσόβου, ποὺ ἡ Δυση, γιὰ νὰ τὴν ἀποσπάσει ἀπὸ τὴ Σερβία, ὀργάνωσε πόλεμο κατὰ Σερβίας. Ὁμοίως ἔδρασε καὶ ἡ τουρκία στὴν Κύπρο: εἰσέβαλε στὴ Νῆσο καὶ ὅλα καλῶς καμωμένα. Τὸ ἰσραὴλ ὀργάνωση τὴν "Ἐπιχείρηση Ἔντεμπε", ὅπου ἑκατοντάδες ἰσραηλινοὶ κομμάντος, γιὰ νὰ ἀπελευθερώσουν κάποιους δικούς τους, ἀπὸ τὴν ἐχθρικῶς διακείμενη Οὐγκάντα, εἰσέβαλαν στὴ χώρα καὶ τὴν κατέστρεψαν (1976)! Τὸ ἴδιο ἔχει διαπράξει καὶ ἡ γιούσα σὲ κάποιες παρόμοιες περιπτώσεις.


  1. Πρὶν κατακλείσουμε, νὰ παραθέσουμε πίνακα μὲ ὀνόματα ἀληθευόντων, φιλορώσων καὶ ἀντιναζιστῶν: 

Ἀλιμπράντης Νικήτας (καθηγητής)

Αὐγερινὸς Θαν. (δικηγόρος)

Βαθιώτης Κων. (καθηγητής)

Βιτάλης Μιλτ. (συγγραφεύς)

Βολουδάκης π. Βασ.

Γρεκοῦ Μάχη

Δρογγίτης π. Ἰωάννης

Ἡλιάδης Χρ. (μὲ ἐπιφύλαξη)

Ἱεροδιάκονος Γεώργ.

Καζάκης Δημ. (πολιτευτής)

Κακαδιάρης Γ. (γεωπολ. ἀναλυτής)

Κόκκαλης Θαν. (δημοσιογράφος)

Κόκκινος Ἀθ. – Μιλτ. (συγγραφεύς)

Λαζαρίδης Γ. (πολιτευτής)

Λαμπρόπουλος Ἄρης (δημοσιογράφος)

Λαμπρόπουλος Δημ.

Λεονταρίτης Γ. (δημοσιογράφος)

Λιάτσος Δημ. (δημοσιογράφος)

Μαντᾶς Παν. (πολιτευτής)

Μάριος (γυμναστής)

Μεταξᾶς Γ.

Μεχλιζόγλου Θεόδ. (δημοσιογράφος)

Μπέχλης Ζώης (πολιτευτής)

Ντάσκας Γιάν. (δημοσιογράφος)

Παπαδομανώλης Παν.

Παπαδόπουλος Χαρ. (δικηγόρος)

Παπαζήσης Ἰω. 

Πορτοκάλης Κ. (δημοσιογράφος)

Ραχιώτης Γιαν. (δικηγόρος)

Ρωμανός Γεώρ. (συγγραφεύς)

Σαββάκη Ἑλένη (συγγραφεύς)

Σταθακόπουλος

Στεφανόπουλος Γ. (καθηγητής)

Τζελέντης Ἄκης (σεισμολόγος)

Χατζάρας Σπ. (δημοσιογράφος)

Χατζηιερεμίας Ἐλευθ. (πολιτευτής)

Χρῆστος (Quantum Reality 7D)

Χρυσοστομίδης Στ. (πολιτευτής)


  1. Αὐτὰ εἶναι τὰ ὀνόματα, πιστεύω, ἀνθρώπων ἀξίων ἐμπίστοσύνης: τιμίων, φιλαλήθων, ἀσυμβιβάστων.


Καὶ μὲ τὴ Νίκη

δ.μ.

11/4/2022