Ποιοί ἔβαλαν τή μεγάλη φωτιά στή Ρωσία, καί γιά ποιό λόγο;

Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2010 5:49 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ποιοί ἔβαλαν τή μεγάλη φωτιά στή Ρωσία, καί γιά ποιό λόγο;

(Χρῆστος Καθηγητής Θεολογίας)


Γιατί σκότωσαν τόν Σωκράτη Γκιόλια καί ποιοί;

5:39 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Γιατί σκότωσαν τόν Σωκράτη Γκιόλια καί ποιοί;

(Βασιλική)


Σχετικά μέ τά πολύ μεγάλα ἀντικείμενα πού ἔχουν ἔρθει κοντά στόν ἥλιον

5:25 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Σχετικά μέ τά πολύ μεγάλα ἀντικείμενα πού ἔχουν ἔρθει κοντά στόν ἥλιον

(Γεώργιος Μαυρίδης)


... ὁ Ἀντίχριστος γεννήθηκε τό 1983...;

Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010 5:32 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : ... ὁ Ἀντίχριστος γεννήθηκε τό 1983...;

(Μάριος)


Ὁ Ἀντίχριστος θά κάνει τήν ἐμφάνισή του τό ἔτος 2013 καί μετά ...

5:25 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ὁ Ἀντίχριστος θά κάνει τήν ἐμφάνισή του τό ἔτος 2013 καί μετά ἀπό 7 χρόνια θά γίνη ἡ Δευτέρα Παρουσία;

(Ἀντ. Δημησιάρης)


Τί ἀκριβῶς κάνει ἡ προσευχή;

Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2010 8:51 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Τί ἀκριβῶς κάνει ἡ προσευχή; 

 (Ἰωάννα -Ἀθῆναι).


Ὁ πιό ἔνδοξος Στρατός τοῦ κόσμου, ὁ Ἑλληνικός, διαλύεται

Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2010 5:58 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ὁ πιό ἔνδοξος Στρατός τοῦ κόσμου, ὁ Ἑλληνικός, διαλύεται

(ἐκμυστείρευση Στρατιωτικοῦ)


Τά κλειστά ἐπαγγέλματα

5:47 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ἀπό τίς συζητήσεις πού ἀφορῦν τά κλειστά ἐπαγγέλματα, θεωρῶ πώς ἔχει ἐξαιρεθεῖ αὐτό τοῦ μικροπωλητοῦ

(Ἕνας Ἑλληνόψυχος Ἀττικός)


H Χριστιανική ἀγάπη καί ἡ Ἑλληνική φιλοξενία

1:43 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ἀντιλαμβάνομαι πώς ἡ Χριστιανική ἀγάπη καί ἡ Ἑλληνική φιλοξενία θά πρέπει νά διαχέωνται πρός ὅλους, καί πρός τούς λ/μς, ὅμως φοβᾶμαι πώς θά ἐκληφθῆ ὡς βλακεία 

(Μαρίνα - Ἀθήνα).


Ἐσχατολογική

1:39 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ἐσχατολογική

(Ἀντ. Δημησιάρης)