Η ΤΙΜΩΡΟΣ ΧΕΙΡ ΥΨΩΝΕΤΑΙ...!

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 4:32 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

 Α΄  Τά ἑλληνόπουλα, ἐπί μία διετία, φοροῦσαν μάσκα καί, φυσικά, κατήντησαν καχεκτικά, φιλάσθενα καί, ὁπωσδήποτε, ἔκθετα σε πνευμονικά οἰδήματα. Βεβαίως, τἠν εὐθύνη γι’αυτό το ἐθνικό ἔγκλημα φέρουν οἱ κυβερνῶντες, αὐτή ἡ συμμορία τῶν μισελλήνων, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν ἀρχισυμμορίτη, ψυχοπαθῆ, παιδοφονέα και αἱμοπότη Μητσοτά. Ὅμως εὐθύνη φέρουν και οι ἄθλιοι ἐκείνοι γονεῖς, οἱ “νομοταγεῖς”, πού ὑποχρέωναν τα παιδιά τους νά ακολουθούν τούς νόμους τῆς συμμορίας!

Β΄   Θερμό συναγωνιστικό χαιρετισμό στέλνουμε πρός τους σχεδόν 50 φυλακισμένους πατριῶτες κατηγορουμένους γιά μιά ἐγκληματική προβοκάτσια, πού τούς ἔστησε ἐκεῖνο το ἰουδαϊκό σίχαμα, ὁ Σαμαρᾶς, δι’ἑνός κουμμουνιστοῦ πράκτορος. Εὔχομαι να μή σβύσει στήν ψυχή τους ο πατριωτικός πυρσός· σύντομα θά τούς παραδοθή στήν ἐξουσία τους ὅλος ο συμμοριακός ἑσμός πού ὀργάνωσε την πρωτόφαντη σκευωρία.

Γ΄  Ἐρρέτωσαν οἱ ἰσλαμολάγνοι πού προτείνουν τό βοθρικό ἰσλάμ πλάϊ στήν ἄφθαρτη Πίστη μας. Ὅμοίως καί οἱ κορανιολάγνοι που δωρίζουν σε μωχαμέτες τό σατανοέμπνευστο κοράνιο, συντελῶντας στήν ἐμπέδωση τῆς βρωμερῆς θρησκείας τῶν δαιμονίων.Ὅσοι προβαίνουν σέ τέτοια χειρονομία, νά εἶναι ἀναθεματισμένοι !

Δ΄   Αὐτή ἡ “Ν.Δ.” , πού δέν εἶναι καθόλου νέα, ἀλλά γηραλέα στήν ἁμαρτία και τήν ἀτιμία, ἄς πάει στό ἀνάθεμα. Πρῶτα ὅμως νά ἐξοφλήσει τό χρέος τῶν 300 ἑκατομμυρίων, καί παραδώσει στόν Λαό τούς πρωταγωνιστές τῶν μεγάλων σκανδάλων: Μητσοτάκη, Πλεύρη, Μίχο, Γεωργιάδη, Πάτση, Σχοινᾶ, μέ ὅλο τό κατακάθι τῆς ἀνθελληνικῆς Βουλῆς.

Ε΄  Ὁ τέως βασιλεύς Κωνσταντῖνος ἀπεβίωσε, τήν 10ην Ἰανουαρίου τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους 2023 καί, ἐκηδεύθη μέν ἐκκλησιαστικῶς, πλήν, πολιτιεακῶς, ἐκηδεύθη ὡς ἰδιώτης, ἄν καί δημόσιο πρόσωπο, ἀλλ’ὄψεται ὁ τζουγκασβίλι. Οἱ ἰουδαῖοι ξέρετε, ἐπιδιώκουν τήν κατάργηση τοῦ βασιλικοῦ θεσμοῦ, ἐκτός ἐκείνου τῆς Άγγλίας, πού ἔχει ἰουδαιοποιηθεῖ, διά τοῦ Ντισραέλι. Πρέπει νά ὁμολογήσουμε, ὄτι ὁ θανών ἐκοσμήτο μέ σπάνιο ἧθος, μέ ἀξιοπρέπεια, μέ πατριωτισμό, περιχαρακωμένος μέ Ὀρθή πίστη. Ἐκεῖνο πού προσέξαμε, καί τό σημειώνουμε ἐμφατικῶς, ἦταν τό τέλειο σταυροκόπημα ἐκείνου καί ὅλης τῆς Βασιλικῆς οἰκογενείας. Ἰδού ἡγέτες ἄξιοι νά ποδηγετήσουν τό Ἐθνος.  Ὅμως δέν θά προτείναμε καί νά κυβερνήσουν γιά δύο λόγους: α΄) ἡ νέα Πολιτεία πού χτίζει ἡ ἐν Χριστῷ κοινωνία τῶν πραέων ἀναγνωρίζει τούς πάντες ὡς βασιλεῖς· ἅρα καί ο Βασιλεύς εἶναι δεκτός, βεβαίως μεταξύ βασιλέων· τό «βασίλειον ἱεράτευμα» εἶναι παμβασιλικοῡ χαρακτῆρος, ἅρα ὅλοι εἶναι βασιλεῑς, καί ὁ πραγματικός βασιλεύς εἶναι ὅπως ὅλοι οἰ πολίτες. Δέν ὑποβιβάζεται ὁ βασιλεύς αλλά προάγονται οἱ πολίτες β΄) Ὁ διάδοχος Παῦλος εἶναι νυμφευμένος μέ την Μαρί Σαντάλ Μίλλερ, τῆς ὁποίας ὀ πατέρας τυγχάνει ροτσιλδίτης ἀξιωματοῦχος, ἰδιοκτήτης τῶν DutyFreeShops. Ἡ Μαρί Σαντάλ, καταγομένη ἀπό ἰουδαῖο πατέρα και ἰουδαία μητέρα εἶναι ἀσφαλῶς ἰουδαϊκῆς καταγωγῆς, ἄν καί βαπτίστηκε Ὀρθόδοξη Χριστιανή, δυό μῆνες πρό τοῦ γάμου της μέ τον διάδοχο Παῦλο. Σκεφθῆτε, βασιλέα θά ἔχουμε Ἕλληνα, βασίλισσα δέ ἰουδαία. Ὄχι, διότι χορτάσαμε ἀπό ἰουδαίους πρωθυπουργούς (Καραμανλῆς, Μητσοτάκης, Σημίτης, Παπανδρέου, Σαμαρᾶς, Τσίπρας). Ἄς ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν ἰουδαϊκή ἐπενέργεια γιά νά μή χάσουμε τήν ἑλληνικότητά μας και τή χριστιανικότητά μας....

ΣΤ’   Οἱ ἐμβολιασμένοι, πῶς μένετε ἀδρανεῖς, ἐνῶ τό Άποκαλυπτικό δρέπανο (βλ.Άπ. ιδ΄ 14-19) θερίζει τίς ζωές σας; Προσέλθετε στήν Έκκλησία, διά νά σωθῆτε διττῶς. Θά σᾶς εὕρει ξαφνικά ὁ θάνατος καί δέν θά προλάβετε, ἀνόητοι, σκληροτράχηλοι, ψευδόσοφοι, νά μετανοήσετε γιά την ἀπόνοιά σας. Γρηγορῆτε, μήπως ο Χριστός σᾶς ἀπορρίψει καί δέν θά βρῆτε ἔλεος...

Ζ΄  Θεέ μου! Ὁ κεκατηρραμένος καί σαπρός τζουγκασβίλι μᾶς σκάβει τόν λάκκο, ἡμῶν μακαρίως κοιμωμένων. Διαδίδει τό κάθαρμα, ὅτι ἡ Τουρκία δέν πρόκειται νά μᾶς ἐπιτεθεῖ. Συμβαίνει τό ἀντίθετο· ἐνῶ ἐμεῖς μένουμε χαλαροί, νωθροί καί νωχελικοί, ὁ τοῦρκος παρασκευάζει πόλεμο, νά μᾶς καταλάβει ἐξαπίνης. Ὄντως ὕπουλος χειρισμός, ἄν, μάλιστα, συνδεθεῖ καί μέ τόν ἀφοπλισμό τῶν Αἰγαιακῶν νήσων καθώς καί μέ τίς τρεῖς μυστικές συναντήσεις πού πραγματοποιήθηκαν μεταξύ τοῦ Ἐρντογάν καί τοῦ ψυχοπαθοῦς παιδοφθορέως Μητσοτά ! Λοιπόν, Ἐγερθῆτε! Ὁ θεῖος Ἀπόστολος μᾶς ἀνοίγει τά μάτια : “Ὅταν γάρ - οἱ ἐχθροί μας – λέγωσιν· εἰρήνη καί ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος (Α΄Θεσ. ε΄3)”.