ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΑ…

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023 2:36 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Α’ Χάνουμε τὴν Κρήτη! Ὅμως ὄχι ἀπὸ τοὺς τούρκους, ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς γιουσαίους! Θὰ σᾶς περιγράψουμε τὴν ἀπειλὴ καὶ τὸ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει. Ἡ γιούσα, καυχώμενη ὡς «ὑπερδύναμη», τηρεὶ τὸ γόητρό της, μετερχόμενη τὴν ἀτιμία πρὸς πλουτισμόν. Νὰ θυμίσουμε τοὺς τόννους πολυτίμων μετάλλων ποὺ ἔχει ἀφαιρέσει ἀπὸ σπήλαια τῆς Κρήτης, ἀσφαλῶς καὶ ἄλλων χωρῶν. Κράτος ἀτιμίας ἡ γιούσα καὶ τῆς τυραννίας, ταυτιζόμενη μὲ τὴν ἀρχαία Βαβυλῶνα, ἡ ὁποία «ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικε πάντα τὰ ἔθνη» (Ἀπ. ιδ’ 8).

 Λοιπὸν ἡ χώρα τούτη ποὺ καταστρατηγεῖ τὸ θεῖο δίκαιο καὶ ὁδηγεῖ λαοὺς στὴν πνευματικὴ φυλακὴ τῶν ἐσχάτων, ἀπὸ χρόνια ἔχει σημαδέψει τὴν Κρήτη. Βεβαίως σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἔχει βάσεις, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Κι ἂς μὴ λένε ὅτι ἡ μεγαλύτερη, ἡ “Bondsteel” εἶναι στὸ Κόσσοβο· εἶναι στὴ Σούδα, ὅπου ἔχει καὶ πυρηνικὸ ὁπλοστάσιο, ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ ’70.

Ἡ Κρήτη, δυστυχῶς, ὑφίσταται συρρίκνωση τῶν ὁρίων της ἀπὸ τὴν ὠμὰ ἐχθρικὴ καὶ ἀποικιοκρατικὴ γιούσα. Ἐκτὸς τῆς Σούδας, ὅπου ἔχει αὐτὴ τοποθετήσει τὸ πυρηνικὸ ὁπλοστάσιο της, καὶ ἔχει δημιουργήσει ὑπόγειες σήραγγες πολλῶν χιλιομέτρων, ἐπίγειο καὶ θαλάσσιο ἀποικιακὸ καθεστὼς καὶ ἐναέριες ἀποκλειστικότητες. Δηλαδὴ ἐπιβάλλει ἔλεγχο ἐπὶ ὅλων τῶν ἀεροδρομίων καὶ τῆς ἀεροπλοΐας. Παρακολουθεῖ καὶ τὴν κίνηση τῶν πολιτῶν μὲ τὶς ἀνὰ τὴν Κρήτη διάσπαρτες οἰκίες (τὶ οἰκίες, χωριὰ ὁλόκληρα!) μισελλήνων πρακτόρων. Καὶ τανῦν ἰδιοποιήθηκε καὶ τὴν εὐλογημένη πεδιάδα τοῦ νομοῦ Ἡρακλείου, τὴν ὁποία ὁ πανάθλιος προδότης ἰουδαιοτσίπρας παρέδωσε στοὺς γιουσαίους τὸ 2017! Γενικῶς ἡ καταραμένη ἰουδαιόλειχη γιούσα, ἀπὸ τὰ 8.261 τετραγωνικὰ χιλιόμετρα ἐκτάσεως τῆς Μεγαλονήσου, ἔχει ἀμερικανοποιήσει τὰ 2.000! Καταστρέφονται περιοχές, ἀρκεῖ τὸ ἰσραὴλ νὰ εἶναι ἀσφαλές.

Ἀλλὰ τὶ τὸ τρομερὸ συμβαίνει στὴν Κρήτη, ποὺ πρέπει νὰ καταγγελθεῖ; Ἐδῶ ὁ ἀδίστακτος καταλυτὴς τῶν ἐθνῶν κατασκευάζει ἕνα ἀεροδρόμιο μεγάλης πολεμικῆς ἰσχύος, καὶ εἰκάζουμε πὼς οἱ συνέπειες γιὰ τὴ Μεγαλόνησο θὰ εἶναι καταστρεπτικές. Κρίνουμε ἀπὸ τὰ μέχρι τώρα ἀποτελέσματα: ἔχουν ξεριζωθεῖ 200.000 ἐλαιόδενδρα καὶ ὀπωροφόρα δένδρα(ἀμυγδαλιές, συκιές, χαρουπιές, ἀχλαδιές, ἄμπελοι). Ὅλα τὰ ὑδάτινα ρεύματα, μεταξὺ Ψηλορείτη καὶ Δίκτης, ὅλα τὰ φρέατα καὶ ὅλες οἱ δεξαμενές, καθὼς καὶ τὸ φράγμα Ἀποσελέμη, κατελήφθησαν ἀπὸ αὐτοὺς γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ γιγαντιαίου ἀεροδρομίου, ποὺ γίνεται γιὰ τὴν προστασία τοῦ ἰσραὴλ κι ἂς καταστραφῆ τὸ πᾶν. Ἰσοπεδώνονται βουνοὶ καὶ λόφοι μὲ ἀρχαιολογικὴ καὶ οἰκολογικὴ σημασία, ἐξαφανίζονται χωριά, 13 τὸν ἀριθμό, ὅπως Ρουσοχώρια, Θραψανό, Ευαγγελισμός, Ἀρχάγγελος, Ἀγία Παρασκευή, Ἁγία Βαρβάρα, σὺν 2 κωμοπόλεις, τὸ Καστέλλι καὶ τὸ Ἀρκαλοχῶρι. Μαζὶ μὲ τὴν ἐξαφάνιση τῶν χωριῶν θὰ ἐξαφανισθοῦν καὶ οἱ ὀνομαστὲς φρυκτωρίες ποὺ λειτουργοῦσαν ἐδῶ ἀπὸ 2.000 ἐτῶν π.Χ.· λείψανα αὐτῶν βρίσκονται σὲ κάποια σημεῖα.

Ἀπὸ ἐδῶ, τὴν Πεδιάδα Ἡρακλείου, θὰ ἀπογειώνονται μεγαθήρια ἀεροπλάνα ποὺ θὰ σείουν τὴ Νῆσο, θὰ ρυπαίνουν τὸ περιβάλλον, θὰ κουφαίνουν τοὺς ἀνθρώπους, θὰ προξενοῦν στείρωση στὰ οἰκόσιτα ζῶα, θὰ ἐπηρεάζουν δυσμενῶς, τὸ οἰκοσύστημα, θὰ γίνει στόχος ἐχθρικῶν δυνάμεων, μὲ συνέπεια ἀπώτατη τὴν ἰσοπέδωση τῆς Κρήτης.

Διερωτώμεθα: τὶ γίνεται μὲ τὸν Λαὸ ποὺ ἰουδαιοπαθεῖς γιουσαῖοι του παίρνουν τὴ γῆ; Ἀναπαύεται στὴ νωθρότητά του, τοῦ ἀρκοῦν τὰ ἐπίβουλα ἰουδαιοκάναλα πού, τάχα, τὸν ἐνημερώνουν καὶ τὸν ψυχαγωγοῦν μὲ φθαρτικὰ προγράμματα. Ποῦ νὰ ἰδοῦν τὸ βάραθρο ποὺ τοὺς ἑτοιμάζουν! Πολλοί, μάλιστα, ἀπὸ αὐτοὺς ἐργάζονται στὸ ἐργοτάξιο, ἔναντι εὐτελοῦς τιμήματος.

Συνεστήθη μία «Ἐπιτροπὴ Ἀγῶνος», ἡ ὁποία, ὑποτίθεται, ὅτι μάχεται τὴν κατασκευὴ τοῦ ἀεροδρομίου. Ὅμως τὶ τὰ θέλετε. Τὴν πρώτη πράξη τους ἤδη κρίνουμε ὡς βλακώδη: προσέφυγαν στὸ ἰουδαιοελεγχόμενο «Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας» (ΣτΕ), καὶ μόνο ποὺ δὲν τοὺς ἔσφαξαν! Παρατηροῦμε ὅτι ὅλοι ὅσοι τοποθετήθηκαν κατὰ τοῦ Ἀεροδρομίου, βουλευτές, νομάρχες, δήμαρχοι, ἀρχηγοὶ κινήματος, δημοσιογράφοι, ἐξαγοράστηκαν, καὶ σήμερα μένουν μουγγοί.

Β’ Ἡ συμμορία ποὺ ἑδρεύει στὸ Μαξίμου εἶναι παθιασμένη μὲ τὸν Μασούτη, ἐκείνου ποὺ ἐλέγχει τὴν ὀμώνυμη ἁλυσίδα τῶν super-market. Μάλιστα, ὁ ἀρχιμαφιόζος πρωθυπουργὸς τῆς Χώρας μας, ὁ πλουσιότερος σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη, ἔχει καταθέσει στοῦ Μασούτη πολλὰ ἑκατομμύρια. Παρουσιάζεται καὶ ὁ ὑπουργὸς ἀνάπτυξης, λεγόμενος Σκρέκας, νὰ διαφημίζει ἀπὸ τηλεοράσεως τὸν Μασούτη. Ἔγινε καὶ ἄλλοτε ἀθέμιτη διαφήμιση αὐτοῦ, καὶ θὰ ἀναρρωτηθεῖ κάποιος, Γιατὶ αὐτὴ ἡ διαφήμιση τῆς μασουτομανίας; Διότι ὁ Μασούτης εἶναι ἰουδαῖος! Τοῦτο γνώριζε καλὰ ἡ μακαριστὴ ἡγουμένη Φεβρωνία, τῆς ἱ.Μονῆς Κυρίας Θεοτόκου Πανοράματος. Ἔλεγε σὲ σύναξη Κυριακῆς, μετὰ τὴ θεία Λειτουργία, ὅτι ὁ περὶ οὗ ὁ λόγος είναι ἰουδαῖος καὶ λέγεται Μασούτ! Ὕστερα ἀπὸ λίγες ἑβδομάδες ἐμφάνισε καρκίνο καλπάζοντα, πράξη δολοφονικὴ τῆς “Anti-Defamation Leage τῆς στοᾶς Bnai Brith….

 

Καλὰ Χριστούγεννα

δ.μ.

19/12/2023

ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023 10:47 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἀπὸ τὰ ἐχθρικὰ (ἐμ)βόλια πεθαίνουν καθημερινῶς ἐμβολιασμένοι, καὶ ξέρουμε καλὰ ὅτι ὅσοι ἔκαναν τὸ μοιραῖο λάθος νὰ ἐμβολιασθοῦν θὰ πεθάνουν στὰ προσεχῆ 5 μὲ 7 χρόνια ἀπὸ τὴν ἡμέρα τοῦ ἐμβολιασμοῦ τους, καθὼς εἶπε κορυφαῖος Ἰάπων ἰατρός.

Μία ἰατρὸς στὸ Κέντρο Ὑγείας Λαμίας ἀπέτρεπε ὅσους προσήρχοντο πρὸς αὐτὴν νὰ ἐμβολιασθοῦν, διότι ἀπειλοῦνται μὲ μυοκαρδίτιδα. Τούτης ἡ ἐνέργεια ἔγινε ἀντιληπτὴ στοὺς ἄλλους ἰατρούς, ἄτιμους, συμβιβασμένους καὶ βολεμένους, προδότες ἀλάστορες. Καὶ τὶ ἔπραξαν; Τὴν ἔκλεισαν στὸ Ψυχιατρικὸ Νοσοκομεῖο Ἀττικῆς! Ἔκτοτε ἡ τύχη της ἀγνοεῖται. Καταγγέλλουν Γρηγόριος Πετράκος καὶ Γεώργιος Σκρέκας.

Ἂς ἐπανορθώσουν οἱ ὑπαίτιοι δράστες, διότι θὰ ὑποστοῦν τὰ ἴδια καὶ χειρότερα….

 

Ἔρχεται ἡ κρίσιμη ὥρα

δ.μ.

3 Δεκεμβρίου 2023

ΑΛΒΑΝΙΑ-ΑΛΒΑΝΟΙ-ΜΠΕΛΕΡΗΣ

Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 10:36 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

1. Οἱ ἀλβανοί, λαὸς αὐτόχρημα ἁρπακτικὸς καὶ ἀδικοπράκτης καὶ κυβερνώμενος ἀπὸ πολιτικοὺς ἄρχηγοὺς φαυλοτάτους, εἶναι γιὰ τοὺς Ἕλληνες, τοὺς Σέρβους, τοὺς Σκοπιανοὺς ἡ κακή τους μοῖρα. Πρόκειται γιὰ τουρκόφιλη σφηκοφωλιά· ὁ ἀλβανὸς μετέχει οὐσιωδῶς τοῦ τουρκισμοῦ, ἀφοῦ καὶ οἱ Βορειοηπειρῶτες κάθε ἀλβανὸ μουσουλμάνο τὸν χαρακτηρίζουν τοῦρκο! Καὶ κατὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 οἱ τουρκαλβανοὶ ἦταν πλέον ἐχθρικῶς κατὰ Ἑλλάδος διακείμενοι. Ὁ Μουσταφάμπεης σάρωνε τὸν Μοριὰ μὲ 2000 τουρκαλβανούς. Εὐτυχῶς τὸν ταπείνωσε ὁ Νικηταρᾶς (18/5/1821).

2. Πολλὰ ὑφίστανται οἱ Βορειοηπειρῶτες ἀπὸ τὴν ἀλβανουριὰ ποὺ διέπεται ἀπὸ φασιστικὴ νοοτροπία καὶ μιμητικὸ τουρκισμό. Ἐπιφανὴς ἀλβανός (ὁ Ὄλσι Γιαζέτσι) τὸ ὁμολογεῖ: «τοὺς ἀλβανοὺς δημιούργησαν οἱ τούρκοι»(«Ξυπνῆστε ρέ 5/11/2018). Οὖσα ἀποφορτισμένη ἠθικῶν ἀξιῶν, κινεῖται σὲ πλαίσια παρανομίας καὶ ἀρριβισμοῦ. Σκεφθῆτε, οἱ φυλακὲς τῆς Ἑλλάδος ἔχουν 3 μὲ 4.000 ἀλβανοὺς κρατουμένους, δηλαδὴ τὸ ἕνα τρίτο μὲ ἕνα τέταρτο, ἀπὸ τὶς 12 περίπου χιλιάδες τοῦ συνόλου τῶν ἐγκλείστων. Μάλιστα συνέπηξαν, ἐδῶ, στὶς φυλακὲς τῆς Χώρας μας, ἐγκληματικὲς συμμορίες, οἱ ὁποῖες καὶ καταδυναστεύουν τοὺς φυλακισμένους! Λοιπόν, ἂν ἔτσι φέρονται στὶς ἑλληνκὲς φυλακές, σκεφθῆτε τι πράττουν στοὺς Ἕλληνες τῶν φυλακῶν τῆς χώρας τους.

3. Βάρβαροι ὄντες οἱ ἀλβανοὶ φέρονται βάρβαρα πρὸς τὴν Ὁμογένεια, ἡ ὁποία, νὰ σημειωθῆ, ἀναγνωρίζεται ἐπισήμως ὡς «Ἐθνικὴ Μειονότης». Καταστρέφουν ἕνα-ἕνα τὰ χωριὰ τῶν Β/ηπειρωτῶν. Τὴν 22/1/2006 ἀστυνομικοὶ ἐμβερίσκοι εἰσῆλθαν σὲ χωριό, ὅπου ὁ ἐπιφανὴς Βαγγέλης Βάτος, καὶ τὸ σάρωσαν δέρνοντας τοῦ θανατᾶ τοὺς κατοίκους. Τὸ χωριὸ Γιάλα, μὲ ἐπανειλημμένες ἐφόδους, οἱ τοῦ Μπερίσα ὑποτακτικοὶ ἰσοπέδωσαν, ἀφοῦ, πρῶτα προέβησαν σὲ ἐκτεταμμένη rrëmbim (ἁρπαγή). Ἂς ἀναφερθεῖ καὶ τὸ Δυρράχιο, ἀποικία ἱδρυθεῖσα ὑπὸ ἀρχαίων Κορινθίων, 15 αἰῶνες πρὸ τῆς ἀλβανικῆς παρουσίας, τὶ πάσχει ἀπὸ τὶς ὕαινες αὐτές. Οἱ ἀλβανοὶ ρατσιστὲς πασχίζουν νὰ ἐξαφανίσουν πᾶν τὸ ἑλληνικόν. Ἐσχάτως κατέστρεψαν τὸ ἄγαλμα τοῦ ἐθνικοῦ ἥρωος Θύμιου Λώλη (1880-1961) στὸ χωρὸ Κρανιά (23/7/2019). Ἀκόμα, σκεφθῆτε, μεταθέτουν καὶ τὰ ὅρια τῆς Α.Ο.Ζ.! Θυμόμαστε καὶ ἕνα συμβάν χαρακτηριστικό. Τὸ 2007 συστήθηκαν στὸ Ἀργυρόκαστρο τηλεοπτικοὶ σταθμοὶ Ἰταλῶν, Γαλλῶν, τούρκων καὶ Ἑλλήνων. Ἡ ἀλβανικὴ ἀστυνομία κατέστρεψε μόνο τῶν Ἑλλήνων τὸν σταθμό (Κ. Ἀϊβαλιώτης)! Γιὰ τοὺς Ὁμογενεῖς τὸ ἀλβανουριὸ ἐφεῦρε καὶ ἄλλο τρόπο ἀποφασιστικό: Ὅσοι λαθρομετανάστες καταφθάνουν στὴν ἀλβανία προωθοῦνται στὴ Βόρειο Ἤπειρο, νὰ κάνουν δύσκολη τὴ ζωὴ τῶν Ἑλλήνων.

4. Ἁρπάζουν καὶ τὴ γῆ τῶν ἡμετέρων. Ὁ Μπερίσα (ἀρχὲς Ἰανουαρίου ’09) κατέλαβε ἁρπακτικῶς 700 στρέμματα τῆς Χειμάρρας! Τὴν 26/9/2018 οἱ ἀλβανοὶ χύμηξαν στὰ χωριὰ τῆς Χειμάρρας καὶ ἀφοῦ ἅρπαξαν ὅλον τὸν πλοῦτο, εἰσήλθαν μὲ μπουλντόζες γκρεμίζοντας ὅλες τὶς οἰκίες! Καὶ κατὰ τὸ ἔτος ποὺ διανύουμε οἱ ἀλβανοὶ ἐπεξετάθησαν σὲ ὅλη τὴ Βόρειο Ἤπειρο. Εἶναι ἀφάνταστο: οἱ ἀλβανοὶ μεταθέτουν τὸ σύνορο μεταξὺ Ἑλλάδος - ἀλβανίας, εἰς βάρος τῆς Χώρας μας. Ἔχουν μετακινήσει τοὺς κώνους στὰ σύνορα πρὸς τὴν Ἑλλάδα κερδίζοντας κάτι ἑκατοντάδες μέτρα!

5. Συνεχῶς καὶ προβαίνουν οἱ ἀλβανοὶ σὲ φόνους Ἑλλήνων καὶ ἁρπαγὲς τῶν περιουσιῶν τους. Τὸ 1769 οἱ ἴδιοι ἐκεῖνοι τσάκαλοι ἐφόρμησαν σὲ πολλὲς ἑλληνίδες πόλεις καὶ τὶς ρήμαξαν, περισσότερο δὲ τὴ Μοσχόπολη. Δεκαετία μετά, τὸ 1778 ἀρχίζει τὴ δράση του ὁ Ἀλη-πασᾶς, ἐπικεφαλῆς συμμορίας ὁμοεθνῶν του, φονεύων ἀθώους χριστιανοὺς ὁ αἱμοβόρος ἀρναούτης! Μετὰ ἀπ’ αὐτὸν ἄλλοι ἀλβανοὶ ληστὲς παίρνουν τὴ σκυτάλη. Ὥσπου ἐμφανίζεται ἡ ληστρικὴ οἰκογένεια τοῦ Σαλὶ Μπούτκα, ληστεύοντας καὶ φονεύοντας Ἠπειρῶτες, κατὰ τὶς δύο πρῶτες δεκαετίες τοῦ Κ’αἰῶνος. Χτύπησε κι αὐτὸς τὴν περίλαμπρη Μοσχόπολη! Ἡ ἑπόμενη παρακρατικὴ ἀλβανοσυμμορία ποὺ ὀργανώνεται (Νοέμβριος τοῦ 1942) εἶναι ἡ «Μπάλι Κομπετάρ», τοῦ Μιδὰτ Φράσερι. Αὐτὴ οὖσα ναζιστικὴ καὶ φασιστικὴ ταξιαρχία, κυνηγᾶ, ὑποτίθεται, τοὺς κομμουνιστὲς καὶ φονεύει τοὺς Ἕλληνες. Ἡ εἰρωνία συνοδεύει τὴ μετάβαση τῆς ἀλβανίας, ἀπὸ τὸν φασισμὸ στὸν κομμουνισμὸ τοῦ Ἐμβὲρ Χότζα. Τὸ νέο καθεστὼς καταδιώκει τοὺς ἀντικομμουνιστές. Σημαδεύει, πάλι, τοὺς Ἕλληνες! Ἐκεῖνο τὸ θλιβερὸ μίασμα, ὁ Χότζα (1945-1991) ἰσχυρίζεται ἡ σύζυγός του, ἦταν ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἐξισλαμισμένος. Εἶναι καὶ ἄλλοι τέτοιοι προδότες, ὅπως ὁ Γ. Μαργαρίτης καὶ ἡ «Σέκτα ἐπαναστατῶν». Διαβολοσπέρματα….

6. Ὀλίγα τινὰ περὶ Μοσχοπόλεως (ἀλβανιστὶ Voskopoje). Ἡ πόλις τῆς Ἠπείρου ἡ ἐκλεκτή, ἡ λεγόμενη «Νέαι Ἀθῆναι», ἱδρύθηκε ἀπὸ τὴ Βυζαντινὴ οἰκογένεια Μουσάκη, τὸ 1338, σὲ ὑψόμετρο 1115. Ταχέως ἀνεδείχθη σὲ πόλη τῶν γραμμάτων καὶ τῶν τεχνῶν, ὅπως καὶ ἄλλες πόλεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ (Θεσσαλονίκη, Κυδωνία, Μοναστήριον, Ἰωάννινα, Ἀλεξάνδρεια, Ἰάσιον, Βενετία κ.ἄ.) καὶ ἀρχισε νὰ κινεῖ τὸ μῖσος τῶν ἀλβανῶν, στὴν ὁποία καὶ ἐπέφεραν πολλὲς δηώσεις. Ἀπὸ 40.000 κατοίκους μειώθηκε τὸ 2011 σὲ 1058 καὶ τὸ 2023 τοὺς 700. Ἀπὸ δὲ 23 ναοὺς ποὺ τὴν κοσμοῦσαν παλαιότερα, ἔμειναν μόνο 5!

7. Εἶναι γνωστὸ καὶ δὲν ἀμφισβητεῖται, κάποιες χῶρες, ὅπως τουρκία, ἰσραήλ, ἀλβανία, ἀντιμετωπίζονται εὐνοϊκῶς ἀπὸ τὰ ἄλλα κράτη. Αἴφνης ἡ ἀλβανία τῆς ἐδόθη δωρεὰν ἀπὸ Ἰταλία πολλῶν τόννων πολεμικὸ ὑλικό, 160 τροχοφόρα τεθωρακισμένα ὀχήματα καὶ ἄλλα ὅπλα, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2017. Καὶ ἡ Ἑλλάδα, μὲ τὴ «συρίζα» στὸν σβέρκο μας, ἐνῶ πυρπολεῖτο τὸ Μάτι, δώρισε στὴν Ἀλβανία δύο πυροσβεστικά. Ἀλλὰ τι λέμε; ὁ «Ἐθνάρχης» (χά!) Σελὸν δώρισε ἕνα νηςὶ στρατηγικῆς σημασίας, τὴν Σάσσων, στοὺς ἀλβανούς (Νόμος 272/1914 «Περὶ παραχωρήσεως τῆς νησίδος Σάσσωνος εἰς τὴν Ἀλβανίαν»). Ὅσοι Ἕλληνες κατοικοῦσαν ἐκεῖ ἐσφαγιάσθησαν μὲ προτροπὴ τοῦ Σελόν!

8. Τοὺς φόνους τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν ἁρπαγὴ τῆς γῆς τοὺς ὀργανώνει τὸ πιὸ πάνω ἀναφερθὲν μισητὸ κάθαρμα, ὁ Ράμα, χαρακτηριστικὸς τύπος ἀλβανοῦ κακοποιοῦ. Θὰ τὸν ἀναγνωρίζαμε κορυφαῖο τοῦ ἐγκλήματος, ἂν δὲν τὸν ξεπερνοῦσε ὁ Χ. Θάτσι. Ὁ πλέον σατανικὸς καὶ κανιβαλλικός, ὁ μιασματικὸς Θάτσι, ἀρχηγὸς τοῦ ὑπερμαφιόζικου “UҪK” καὶ πρώην «πρωθυπουργὸς» Κοσσόβου, «τοῦ πρώτου ἰσλαμικοῦ κράτους στὴν Εὐρώπη», ὅπως χαρακτηρίζουν τὸ βοθρόλυμα τοῦτο τοῦ βοθρικοῦ κορανίου. Ὁ Θάτσι, τοῦτο τὸ ξέραμμα τῆς κολάσεως, εἶναι ποὺ στὸ ἐφιαλτικὸ «Κίτρινο Σπίτι» συγκέντρωνε στὴν σειρὰ Σερβόπαιδες, τῶν ὁποίων ἔσκιζε μὲ μαχαῖρι τὸν θώρακα καὶ ἀφαιροῦσε τὰ εὐγενῆ ἐντόσθιά τους, ὥστε νὰ προμηθεύση τὴν ἀγορὰ τῶν περιουσίων μὲ νεανικὰ ὄργανα. Δῆτε τὸν Κίσσινγκερ ποὺ φέρει ὅλα τὰ ὄργανα τοῦ σώματός του νεανικά! Στὴ δίκη ποὺ τοῦ ἑτοιμαζόταν, ὅπου θὰ ἀπεκαλύπτοντο ἔργα σκότους ἀσυλλήπτως σατανικά, 6 μάρτυρες κατηγορίας ἦσαν ἕτοιμοι νὰ ἀποκαλύψουν τὴν ἀνθρωποκτόνο δράση τοῦ ἀλβανοῦ. Τότε ἐπενέβη ἡ “Mossad”, δολοφονῶντας τοὺς 6 μάρτυρες!

9. Ἡ ἀλβανία, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ἀρχιμαφιόζο Ἔντυ Ράμα, ἀνεδείχθη σὲ κράτος ναρκεμπορο καὶ πληρωμένο δολοφόνο. Παρὰ δὲ τὶς ἐκτροπές του, τὶς φανερὰ προκλητικές, ἀντιμετωπίζεται ἀπὸ τὶς συμβατικὲς κυβερνήσεις εὐνοϊκά. Ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἄπειρες εὔνοιες πρὸς τοὺς σκιπταραίους, ποὺ δολοφόνησαν ἀμέτρητους Ἕλληνες· μόνο οἱ τσάμηδες φασίστες πυρπόλησαν 53 χωριὰ τοῦ νομοῦ Θεσπρωτίας! Περὶ αὐτοῦ τοῦ γεγονότος βλ. Β. Κραψίτη, «Ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια γιὰ τοὺς τσάμηδες».- Ἐλ. Μαντᾶ, «Οἱ μουσουλμάνοι τσάμηδες Ἠπείρου».- Δ. Παπαμανώλης, «Κατακαϋμένη Ἤπειρος».

10. Οἱ ἀλβανοί, κατὰ μεγάλο ποσοστό, πλούτισαν χρησιμοποιῶντας τὴν Ἑλλάδα ἁρπακτικῶς. Μὲ τὴν ἄρση τοῦ ἐμπολέμου, ἀπὸ τὸν ἰουδαῖο προδότη Σαμαρᾶ, ὅταν στὶς ἀρχὲς του 1991 ἐπετράπη νὰ εἰσέλθουν οἱ πρῶτοι ἀλβανοί, ἄρχισε ἡ πτώχευση τῆς Πατρίδος μας, μὲ ἀντίστοιχο πλουτισμὸ τῆς ἀλβανουριᾶς. Τότε, τὸ 1990, ἡ Ἀλβανία εἶχε περίπου 500 αὐτοκίνητα, τὰ περισσότερα τοῦ δημοσίου καὶ κάποια τῶν ἰουδαίων τῆς Ἀπολλωνία-Φιέρι. Σήμερα ταῦτα ὑπερβαίνουν τὶς 700.000! Πῶς; Κάθε μέρα ἐξαφανίζονταν ἀπὸ τοὺς δρόμους τῶν Ἀθηνῶν 25 καινούρια αὐτοκίνητα, ποὺ κατὰ τὴν τελευταία δεκαετία φτάνουν τὶς 100.000 κλεμμένα αὐτοκίνητα!

11. Οἱ ἀλβανοί, ἂν καὶ εὐνοοῦνται πλουσίως απὸ τὶς ἐν Ἑλλάδι μισελληνικὲς κυβερνήσεις· λαμβάνουν ἐπιδόματα, διορίζονται σὲ δημόσιες ὑπηρεσίες, ἀπολαμβάνουν ἄλλων εὐεργετημάτων, ὅμως μάχονται πᾶν τὸ ἑλληνικόν. Προβαίνουν καὶ σὲ δολοφονίες πατριωτῶν ποὺ οὔτε κἂν τοὺς ἐνόχλησαν. Ἔτσι δολοφόνησαν μεταξὺ ἄλλων ἀπειραρίθμων τὸν Ἀριστοτέλη Γκούμα (13/8/2010) «ἐπειδὴ μιλοῦσε ἑλληνικά»! Μετὰ περέλευση πέντε ἡμερῶν (18/8/2010) δολοφόνησαν ἄλλον Β/ηπειρώτη! Τὸν Κωνσταντῖνο Κατσίφα δολοφόνησαν ἐπειδὴ τοὺς ἔλεγξε ποὺ κατέβασαν τὴν Ἑλληνικὴ σημαία (28/10/2018)! Γιὰ τὴ δολοφονία τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου καὶ τὴ συνωμοσία ποὺ σκαρώθηκε ἐναντίον του ἀποκαλύψεις ἔκανε ὁ βουλευτὴς Χρῆστος Χατζησάββας στὴ Βουλή, τὴν 11/11/2018 (δημοσίευση 13/11). Τὸν ὀδοντίατρο Γρηγ. Λαμποβητιάδη, μαζὶ μὲ ἕνα πλῆθος Β/ηπειρωτῶν, ἱερέων καὶ λαϊκῶν, ἀφοῦ τοὺς ἀνέκριναν ἀπερίγραπτα, ἐν συνεχείᾳ τοὺς ἔδεσαν ἀπὸ τὰ πέη καὶ τοὺς ἔσερναν στοὺς δρόμους τῆς Πρεμετῆς. Μετὰ ταῦτα τοὺς ἔσφαξαν ὀδυνηρά. Ταῦτα συνέβησαν τὴν 28/12/1945, ἐπὶ καθεστῶτος Ἐμβὲρ Χότζα (Μαρτυρία Ν. Ζέρη, «Δελτίο 11», 28/12/2016)!

12. Ρωτῆστε πῶς περνοῦν στὴν Ἀλβανία οἱ Β/ηπειρῶτες, ἀντιμέτωποι τοῦ ἀλβανικοῦ σκοταδισμοῦ. Ρωτῆστε γιὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν Ἑλληνοπαίδων. Τοῦτοι τὸ 1990 ἦσαν 10.000 μαθητές· τὸ 2008 μειώθηκαν σὲ 1.100· τὸ 2023 ὑπολογίζονται σὲ 400! Σὲ λίγα χρόνια δὲν θὰ ὑπάρχει ἑλληνόπουλο στὴν Ἀλβανία….

13. Τούτων παρατεθέντων ὁ ἐχέφρων θὰ ἀνατρέξει στὸν δημιουργὸ τῆς καταστάσεως αὐτῆς. Στ’ ἀλήθεια, ποιὸς στὴν Ἑλλάδα νὰ ἐπιτρέπει τόση ἐνδοτικότητα, ἀπέναντι τῆς ἀλβανίας, καὶ ποιὸς συνιστᾶ στὴν ἀλβανία νὰ μετέρχεται πολιτικὴ κατὰ Ἑλλάδος αὐτόχρημα ἐμπαικτική; Τὸν ἐμπαιγμό, ἀκόμα καὶ τὴν περιφρόνηση, μπορεῖτε νὰ δῆτε ἀποτυπωμένα στὸ βλέμμα τοῦ ἀλβανοῦ, σὰν καὶ τοῦ γερμανοῦ. Ἀσφαλῶς οἱ ἐν Ἑλλάδι κυβερνήσεις, εἶναι ἡ ἀπάντηση! Ναί, ὅλοι αὐτοὶ οἱ βδελυροὶ μεσανατολίτες ποὺ κυβερνοῦν τὴν Ἑλλάδα διαμορφώνουν τὴν ἀνισοβαρῆ κατάσταση· ὁ ἀναθεματισμένος τζουγκασβίλι, ὡς πρωθυπουργός, καὶ ὁ ἀρχικουμπούρας Ἀβραμόπουλος, ὡς εὐροβουλευτής, στὰ ἀγκαλιάσματα καὶ τὶς τρυφερότητες ποὺ εἶχαν μὲ τὸν κερασφόρο Ράμα, τὸν ἀρχιμαφιόζο καὶ ἀρχιναρκέμπορο. Τοῦτον οἱ δύο παραπάνω μισέλληνες νεκροθάφτες ἐπιβραβεύουν, λέγοντάς του στὸ αὐτί: «Ταπείνωνε τοὺς Ἕλληνες, κράτα στὴ φυλακὴ τὸν Μπελέρη»… Ὁ ταλαίπωρος Μπελέρης ἐμπιστευόταν τὸν Μητσοτά. Γι’ αὐτὸ ἔπαθε ὅ,τι ἔπαθε.

14. Ὁ Φρέντυ (γιατὶ ὄχι Διονύσιος, τὸ ἑλληνικὸ ὄνομα;) Μπελέρης εἶναι ὁ ἐκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας ποὺ τὸ μαφιόζικο καθεστώς, ποὺ κυβερνᾶ τὴν ἀλβανία, φυλάκισε, εὐθὺς ἅμα τῇ ἐκλογῇ του, τὴν 20 Ἰουνίου τοῦ 2023. Τὸν φυλάκισε ἡ ἀλβανικὴ «δικαιοσύνη» στηριζόμενη στὴν κατάθεση ἑνὸς ψευδομάρτυρος! Ψευδομάρτυς, ὄντως! Ὁμολόγησε ἐνώπιον τῶν μέσων ἐνωμέρωσης ὅτι κατέθεσε κατὰ τοῦ Μπελέρη (8/11/23) ψευδῶς, ἐπειδὴ ἐξαγοράστηκε ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ ἀστυνομία. Τὸν Μπερίσα ποὺ εἶπε τὴν ἀλήθεια, ὅτι ἡ ἀστυνομία τοῦ Ράμα ἔδωσε 700.000λεκ στὸν ψευδομάρτυρα, φυλάκισαν! Πολὺ σάπιο καθεστώς. Ἀνταγωνίζεται τὴν Ἑλλάδα! Παρὰ ταῦτα δὲν τὸν ἀποφυλακίζουν, γιατί; Διότι θέλουν νὰ ἁρπάξουν τὴ γῆ τῶν Ἑλλήνων τῆς Χειμάρρας! Ἂς ξέρουν οἱ τρεῖς κατάπτυστοι ἐξουσιαστές, ὁ Ράμα, ὁ Μητσοτά, ὁ Ἀβραμό, καθὼς καὶ ὅλος ὁ δικτατορικὸς ἑσμὸς τῶν δύο χωρῶν ὅτι πλησιάζει τὸ τέλος τους. Τότε ὁ Μπελέρης καὶ ὅλοι οἱ ἀδικοχαμένοι «εὐφρανθήσονται, ὅταν ἴδωσιν ἐκδίκησιν· τὰς χεῖρας αὐτῶν νίψονται ἐν τῷ αἵματι τῶν ἀμαρτωλῶν» (Ψαλ. νζ’ 11). Καλοῦμε τὸν κάθε εὐαίσθητο ἄνθρωπο νὰ σκεφθῆ τὸ τὶ βασανιστήρια ὑφίσταται ὁ Μπελέρης ἀνάμεσα σὲ μοχθηροὺς ἀλβανοὺς κακοποιούς. Περὶ τῶν φυλακῶν τῆς Ἀλβανίας, καὶ τῶν μαρτυρίων τῶν ἐγκλείστων, διηγήθηκε ὁ Β/ηπειρώτης Κωνσταντῖνος Κυριακοῦ, ὅστις ὑπῆρξε πολιτικὸς κρατούμενος, καὶ προξενοῦν ρῖγος. Ἕνα σύνηθες μαρτύριο ἦταν ἡ βύθιση τοῦ μάρτυρος σὲ νερὸ μέχρι τὸ γόνατο, τὸν ὀμφαλό, τὸ στῆθος (βλ. «Ἡμερολόγιο τῆς κόλασης», τοῦ Παν.Μάρτου).

 

Ἕσσεται ἥμαρ

δ.μ.

15/11/2023


Σάββατο, 7 Ὀκτωβρίου 2023

Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023 2:58 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

1.Ἡ χώρα τοῦ ἰσραήλ, ὅπως εἶναι γνωστὸ βρίσκεται στὴ Μέση Ἀνατολή, κάπου μεταξὺ Ἀσίας καὶ Ἀφρικῆς Ἐντὸς δὲ τοῦ ἰσραὴλ κεῖται ἡ χώρα τῶν Παλαιστινίων, περίκλειστη καὶ ἀπολύτως ἐλεγχόμενη ἀπὸ τὸ περιέχον ἰσραήλ. Ἡ τῶν Παλαιστινίων χώρα, καλούμενη «Λωρίδα τῆς Γάζας», ἐπιφανείας 360 τετραγωνικῶν χιλιομέτρων, εἶναι λίγο μεγαλύτερη ἀπὸ τὴ νῆσο Σκῦρο καὶ λίγο μικρότερη ἀπὸ τὴν Ἄνδρο. Ἐδῶ, σ’ αὐτὸν τὸν ἀνυπολόγιστο χῶρο συνωστίζονται 2.300.000 ἄνθρωποι, ποὺ ἀντιστοιχοῦν ἕνα ἄτομο ἀνὰ 6,4 τετραγωνικὰ μέτρα, δηλαδὴ ὁ χῶρος ἑκάστου ἀνθρώπου, στὴν ἰσραηλέλεγκτη Λωρίδα, εἶναι 2,50x2,50 μέτρα! Δὲν ὑπάρχει ἄλλη χώρα μὲ τέτοια πληθυσμιακὴ ἔκρηξη. Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ διατελοῦν κάτω ἀπὸ ἄγρυπνη κατόπτευση τῆς ἰουδαϊκῆς κυκλώσεως, ποὺ κατεργάζεται ἡ ὑπηρεσία ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας, ἡ Σὶν Μπέτ (“Sihn Bet”). Θὰ πῆτε ὅτι τουλάχιστον ἔχουν τὴ δυνατότητα, ἀπὸ τὰ δυτικά τους, νὰ ξανοίγονται στὴ Μεσόγειο. Μόνο γιὰ λίγα μέτρα ἀπὸ τὴ στεριά, χρησιμοποιῶντας βάρκα καὶ καλάμι γιὰ ψάρεμα!

2.Φυσικὴ ἐξέλιξη, σὲ τέτοια περίπτωση, εἶναι ἡ ἐξέγερση. Σὲ τέτοιες στιγμὲς ἄκρας ἐξουθενώσεως, ὁ ἄνθρωπος, ἐκτὸς τινῶν συμβιβασμένων, ἐπαναστατεῖ. Ἐπιδιώκει τὸν θάνατο τοῦ δυνάστη, ἀψηφῶντας τὴ ζωή του. Ἐδῶ δὲν ἔγινε ἐπανάσταση παλαϊκή, ἀλλὰ μία ὀργανωμένη προβοκάτσια, μὲ ἀποτέλεσμα, ἡ “Hamas” ρίχτηκε στὴ μάχη καὶ ἔσφαξε «χίλιους τριακόσιους» (ραμπὶ Φριζῆς).

3.Δὲν φαντάζεστε τὸ μέγεθος τῆς προβοκάτσιας, τὶς ποικίλες πονηρὲς πτυχές της. Μία ἡμέρα, πρὸ τῆς ἐπιθέσεως τῆς “Hamas”, τὸ ἰσραὴλ ὀργάνωσε ἕνα φεστιβὰλ χορευτικῆς μουσικῆς στὴν Ἀσκελόν, πλάι στὴ Λωρίδα τῆς Γάζας. Τὸ πρωὶ τῆς ἑπομένης, οἱ ἄνδρες τῆς “Hamas”, ὁπλισμένοι πλήρως, ξεχύνονται πρὸς τὴν Ἀσκελὸν σφάζοντας. Τὸ φεστιβὰλ γινόταν τὸ «πρωί, χά…..

4.Ἀλλὰ πιστεύει κανεὶς ὅτι ἡ “Hamas” εἶναι πατριωτικὴ ὁμάδα; Πρῶτον δὲν εἶναι ἀμιγής, ἀφοῦ ἔχει ἄτομα ἀπὸ τὴν “ISIS”, τὴν “al Qaeda”, τὴν «Τζιχάντ», τοὺς «ταλιμπάν». Δεύτερο, ἔχει ἀρχηγὸ ἰουδαῖο προσήλυτο, τὸν Mohammed Dief, ὁ ὁποῖος μὲ κοκαΐνη καὶ χαρέμια κρατᾶ σὲ ἐξάρτηση τοὺς ὑποτακτικούς του. Τί λέμε τώρα. Τὴν Χαμάς ἵδρυσε, καὶ συντηρεῖ τὸ ἰσραήλ: “Hammas created by Israel”, γράφουν ἰουδαῖοι στὸ διαδίκτυο.

5.Μὴ μᾶς διαφεύγει ὅτι παλαιότεροι ἀρχηγοὶ τῶν ἰσλαμιστικῶν συμμοριῶν ἦσαν ἰουδαῖοι. Ὁ Ἀμποὺ Νιντάλ(Abu Nidal) τῆς «Fatah» ἦταν ἰουδαῖος! Ὁ Κάρλος, τὸ «Τσακάλι» ἦταν ἰουδαῖος! Ὁ Ὀσάμα μπὶν Λάντεν (Osama bin Laden) τῆς «al Qaeda» ἦταν ἰουδαῖος! Ἀναμφισβήτητα, μετὰ τὶς διαπιστώσεις αὐτές, οἱ Παλαιστίνιοι ἔγιναν ἄκρως ἐπιφυλακτικοὶ καὶ ἀνεγνώριζαν γιὰ ἀρχηγούς τους μόνο γνήσιους ὁμοεθνεῖς τους. Καὶ τὶ μ’ αὐτό; ὅσους ἀνεγνώρισαν γιὰ ἡγέτες τους ὑπῆρξαν ἀχυράνθρωποι τῶν ἰσραηλινῶν. Διακρίνονται γιὰ ἕνα κοινὸ χαρακτηριστικό: ὑπῆρξαν ἔγκλειστοι τῶν ἰσραηλινῶν φυλακῶν τύπου Γκοναντάναμο. Ἐκεῖ οἱ κρατούμενοι ὑφίστανται πλύση ψυχῆς καὶ μετατρέπονται σὲ «υἱοὺς γεένης διπλοτέρους» τῶν ἰουδαίων φονοσκόπων.

6.Δῆτε ὀνόματα: σεΐχης Ἀχμὲντ Γιασίν (Ahmad Ismail Hassan Yassin), ἰμάμης ἀπὸ τοὺς ἱδρυτὲς τῆς “Hamas”.

Χασὰν Γιουσέφ (Hassan Yousef) τῆς “Hamas”· τούτου ὁ μεγάλος γιός, Mosab Hassan Yousef, “worked undercover with Shin Bet” (“Shin Bet”=ὑπηρεσία ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας τοῦ ἰσραήλ), ἀπὸ τὸ 1997-2007, to prevent attacks on Israeli civilians, ὥστε νὰ θεωρεῖται ἰσραηλινός (considered such by many Americans as well as Israelis”. Ἀλλὰ καὶ νεότερος υἱός, Sahib Hassan Yousef, was working with the Israeli Mossad”, διαβάζουμε στὸ Διαδίκτυο. Mohammed Deif, ἀρχηγὸς τῆς “Hamas”. Πρόκειται περὶ ἀχυρανθρώπου τῶν ἰσραηλινῶν, ὁποῖος ἀνήγγειλε μὲ νόημα, σὲ ραδιοφωνικὸ μήνυμά του, ὅτι ἐπίθεση τῆς “Hamas” τῆς 7ης Ὀκτωβρίου προαναγγέλει «τὴν ἐξαφάνιση τοῦ ἄλ Ἄκσα».

Αμποὺ Μουσὰμπ ἀλ Ζαρκάουι (Abu Musab al Zargawi) ἀρχηγὸς τοῦ IS(IS) συνοδὸς καὶ ὁμόθρησκος τοῦ ἰουδαίου Ὀσάμα μπὶν Λάντεν.

Χασὰν Γιουσέφ (Hassan Yousef) καὶ Abdel Aziz el Rantisi, ἀρχηγοὶ τῆς “Hamas” καὶ ἀχυράνθρωποι τῶν ἰσραηλινῶν.

Khaled Meshaal (μέχρι καὶ πρωθυπουργός) καὶ Ismail Haniyeh, ἀρχηγοὶ τῆς πολιτικῆς πτέρυγος τῆς “Hamas”.

Χαλίντ Μασσάλ (“Halid Massal”) ἡγέτης τὴν Hammas ὅμως ἐφεδρικός.

7.Σημειώνουμε, ὅλοι οἱ παραπάνω ὑπῆρξαν ἔγκλειστοι τῶν ἰσραηλινῶν φυλακῶν, ὅπου τοὺς ἔγινε πλύση ψυχῆς, νὰ ἀναγκασθοῦν μὲ ἀπομόνωση, μὲ ἐνέσεις, μὲ κοκαΐνη, μὲ χαρέμια, μὲ χρῆμα πολύ, νὰ μετατραποῦν σὲ ὑποχείρια.

8.Θὰ γνωρίζετε ἀσφαλῶς, τὴ “Hamas” ἰσραὴλ καταδιώκει ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν, μάλιστα ὀργάνωσε καὶ πολέμους, γιὰ τήν, ὑποτίθεται κατανίκησή της καί, βέβαια δὲν κατόρθωσε τίποτε! Τάχα ἐμάχετο τὴν “Hamas”, ὅμως σκότωνε ἀθώους πολίτες. Οὕτω ἡ “Hamas” μένει· καὶ θὰ μένει, ἀφοῦ διατελεῖ ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ σιωνισμοῦ, καὶ νὰ δικαιώνει τοὺς σιωνιστὲς νὰ δολοφονοῦν τοὺς Παλαιστινίους Ἕξη (6) πολέμους ὀργάνωσε τὸ ἰσραὴλ ἐναντίον τῆς “Hamas”, ὅμως σκότωνε ἀθώους χωρὶς νὰ πειράξει τὴν “Hamas”!

9.Νὰ δούμε τὶ γίνεται στὴν πολύπαθη Λωρίδα. Πρώτη πράξη ποὺ σημειώνεται εἶναι ἡ ὀργανωμένη ἐπίθεση τῆς «Χαμάς» ἐναντίον τῶν ἰσραηλινῶν, μὲ «θύματα» «1.300» ἑβραίους. Τοῦτο τὸ προβοκατόρικο μυθιστόρημα συνέβη τὴν 7η Ὀκτωβρίου τοῦ τρέχοντος ἔτους 2023. Καὶ ἀληθινὸ νὰ εἶναι τὸ συμβὰν δικαιώνει τοὺς Παλαιστινίους· ἡ γῆ, ποὺ ἰδιοποιήθηκαν οἱ ἑβραῖοι, τὴν διεκδικοῦν δικαίως.

10.Ὀφείλεται μία ἱστορικὴ διαδρομή. Εἶναι παγκοίνως ὁμολογημένο ὅτι πρὶν 100 ἔτη δὲν ὑπῆρχε ἑβραῖος γιὰ δεῖγμα στὴν Παλαιστίνη. Ὅμως ὁ βασιλιὰς τῶν ἑβραίων Rothschild ἐκφράζει τὴ θέλησή του νὰ μετατρέψει τὴ γῆ τῆς Παλαιστίνης σὲ γῆ ἰσραήλ (erez Israel). Ἀσκεῖται ἐπεκτατικὴ πολιτικὴ παντοίων μέσων, ἀφοῦ οἱ ἔποικοι τὸ 1937 ἀριθμοῦνται σὲ 240.000 ἑβραίους. Θὰ πρέπει νὰ ἀναφερθῆ παρεκβατικῶς, ὅτι μετὰ τὴ λήξη τοῦ πολέμου, τὸ 1947 ἀνέβηκαν στὰ 3.000.000! Ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ ἔγιναν στὰ κρεματόρια πλάκες σαποῦνι….

11.Γιὰ νὰ ἐπεκταθεῖ ἡ ἑβραιουριά, οἱ κάτοικοι τῆς Παλαιστίνης ἔπρεπε νὰ ὑποστοῦς παντὸς εἴδους διωγμὸ καὶ δολοφονία, ἐπὶ πέντε γενεές, ὥστε νὰ ἀπαλλαγοῦν οἱ ἔποικοι ἀπὸ τὴν παρουσία τους. Οὕτω χρησιμοποιήθηκε βία πρωτοφανής· κατεστράφησαν ἀπὸ τοὺς ἄκακους ἑβραίους 1.000 περίπου χωριὰ Παλαιστινίων καὶ δημιουργήθηκαν 1,5 ἑκατομμύριο ἄποικοι, ἀπὸ πατρίδα πλέον ξεριζωμένη καὶ ἀνύπαρκτη. Χωριὰ ὁλόκληρα τὰ παράχωσαν οἱ σιωνιστές, ἐξαφανίζοντάς τα ἀπὸ τὸν χάρτη!

12.Ἔχει ἐνδιαφέρον ἡ ἐξέταση τῆς «σφαγῆς» τῶν ἑβραίων, ἡ ὁποία καὶ χρησίμευσε ὡς πρόσχημα γιὰ τὰ περαιτέρω. Τὸ φεστιβάλ ἔξω ἀπὸ τὸ «τεῖχος τῆς ντροπῆς», στὶς 08.00’ ἡ ὥρα τὸ πρωί (!), βρίσκεται στὴν κορύφωσή του. Ἀντιλαμβάνεστε, τὰ ψεύτικα φεστιβὰλ γίνονται τὸ πρωί. Ξαφνικὰ ἐφορμοῦν οἱ τῆς «Χαμάς» (100; 200;) μὲ ὅπλα αὐτόματα, ἐπιτελοῦντες τὴ μυθολογικὴ σφαγή.

13.Ἐρώτημα καίριο, ἀποκλειομένων τῶν ἰουδαϊκῶν σκηνοθεσιῶν: Πῶς οἱ ἐξεγερμένοι κατόρθωσαν νὰ περάσουν ἀπὸ τὴν πύλη τοῦ ἰσραηλιτικοῦ ἐλέγχου, ὅταν ἡ διέλευση μιᾶς γάτας διεγείρει αὐτομάτως τὸ σύστημα συναγερμοῦ, ἀκόμα καὶ τὸν αὐτόματο πυροβολισμό; Ἐρώτημα ἀναπάντητο εἶναι καὶ ἡ προμήθευση ὁπλισμοῦ. Πιστεύετε ὅτι θὰ μποροῦσαν οἱ Παλαιστίνιοι νὰ εἰσαγάγουν ὅπλα, ὅταν καθετὶ ἐλέγχεται ἀπὸ τοὺς ναζὶ τοῦ ἰσραὴλ ἐξονυχιστικά; «Πιάστηκαν στὸν ὕπνο οἱ ἰσραηλινοί»! Ναί, καὶ μόλις «ξύπνησαν» ρίχτηκαν στὴν ἀντεκδίκηση, ἡ ὁποία ὄμως δὲν εἶναι ἰσοβαρής. Λέγει ὁ ραμπὶ Φριζῆς ὅτι οἱ ὁμόθρησκοι του ἐφαρμόζουν στὴ Γάζα τὸ «ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ». Ἔναντι τῶν δικῶν τους «1.300 θυμάτων», αὐτοὶ δολοφόνησαν ὄχι 1.300, ἀλλὰ 20.000 μέχρι τώρα! Ἐκτὸς τοῦ 1,5 ἑκατομμυρίου καταδιωγμένων Παλαιστινίων ἡμιθανῶν ποὺ ἐκθεμελίωσε ὁλοσχερῶς ἡ διαιώνιος ἰουδαϊκὴ λύσσα! Δολοφονοῦν καὶ τοὺς ἀποίκους, ὅσους πρόσφυγες κατέφυγαν στὴ Ράφα!

14.Ἴδετε πῶς ἐνεργοῦν οἱ ἀσίαθεν ἀρχῆθεν φονευταί. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς Γενοκτονίας ἐφήρμοσαν τρόπους ἀργοῦ θανάτου ἐναντίον τῶν περικλείστων Παλαιστίων· ξέρουν ἀπὸ αὐτἀ, μέσῳ τοῦ ὁμοθρήσκου τους Μένκελε: Κατέβασαν τὸν διακόπτη παροχῆς ἡλεκτρικοῦ ρεύματος, ἔκλεισαν τὴ στρόφιγγα τοῦ νεροῦ καὶ ἀπέκλεισαν τὴ δυνατότητα παντὸς εἴδους ἐφοδιασμό. Συγχρόνως ἄρχισαν ἀδιάκοπο βομβαρδισμό· κατὰ τὶς 10 πρῶτες ἡμέρες τῆς Γενοκτονίας ἐξαπέστειλαν 7.000 βόμβες! Ἐκτὸς τῶν βομβῶν οἱ τοῦ ταλμοὺδ μανιακοὶ διέπραξαν τὸ ἐξῆς ἀνοσιούργημα: ἰσοπέδωσαν ἑκατοντάδες δωδεκαώροφες πολυκατοικίες μὲ ἐσωτερικὸ δυναμιτισμό, ὥστε νὰ γίνονται σκόνη! Τοῦτο στὴ γλῶσσα τὴ σημιτικὴ λέγεται «Νάκμπα», ἤγουν καταστροφή. Νὰ σημειώσουμε, οἱ βόμβες, ποὺ ἐξαποστέλλουν οἱ φονιάδες ἰουδαῖοι, εἶναι φωσφόρου, ἀπηγορευμένες ἀπὸ τὶς διεθνεῖς συμβάσεις. Θὰ θυμᾶστε, παλιότερα βομβάρδισαν μὲ κοῦκλες τὶς πόλεις τῶν Παλαιστινίων, μὲ ἐκρηκτικὸ μηχανισμό, γιὰ νὰ δολοφονήσουν παιδάκια.

15.Ἐντὸς τοῦ τσιμεντένιου «Τείχους τῆς Ντροπῆς», οἱ Παλαιστίνιοι αἰσθάνονται φυλακισμένοι. Ἀναλογισθῆτε, οἱ δεσμοφύλακες καὶ δήμιοι δὲν τοὺς ἐπιτρέπουν νὰ ἔχουν ἕνα δέντρο πρὸς παράκληση! Στὴ Γάζα ὑπῆρχε ἕνα μοναδικὸ ἀλσύλιο, σὲ μικρὴ πλατεῖα, μὲ φοίνικες. Οἱ σιωνιστὲς ποὺ μισοῦν ἀκόμα καὶ τοὺς ἀναπνέοντες, μιὰ νύχτα, μὲ διαταγὴ τοὺς «εἰσῆλθε μπουλντόζα καὶ τοὺς ξερίζωσε» (Θ. Εὐτυχίδης)!

16.Στὸ δρᾶμα ποὺ ἐκτυλίσσεται στὴ γῆ τῆς Παλαιστίνης, ποὺ ἰδιοποιήθηκαν οἱ ἐπήλυδες γιαχουντῆδες, ἡ ἀπόκρυψη καὶ διαστροφὴ τῆς ἀλήθειας εἶναι ὁ μοναδικὸς χειρισμός. Τὴν ἀποκλειστικότητα τῶν εἰδήσεων ἔχουν τὰ κανάλια τοῦ ἰσραὴλ καὶ τὸ CNN τοῦ ἰουδαιοροκφέλλερ. Ἂν κάποιος ἀνταποκριτὴς τολμήσει νὰ μεταδώσει τὴν ἀλήθεια, θὰ πυροβοληθῆ ἀπὸ «ἀδέσποτη» σφαῖρα. Ἤδη πυροβολήθηκαν 7, οἱ δύο νεκροί! Ἐπίσης ὑπαλλήλους τοὺ O.H.E. 29 ἔχει δολοφονήσει τὸ ἰσραήλ (Άρης Χατζηστεφάνου)! Κριτήριο ἀντικειμενικό, γιὰ τὴν μετάδοση τῆς ἀλήθειας, εἶναι ἡ παρουσία τοῦ διαύλου “Russia Today (R.T.)”. Ὅμως στὸ μέτωπο αὐτὸ ἡ λειτουργία τῆς RT ἀποκλείεται. Ἔτσι οἱ σιωνιστὲς τολμοῦν καὶ μεταδίδουν ψευδολογίες ἀδίστακτα, ἀφοῦ μιλοῦν γιὰ «1.300 νεκρούς», ποὺ δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνας!

17.Ὁ πόλεμος τῶν καμπάλων, τῶν ζοχάρων καὶ τῶν ταλμούδων, κατὰ τῶν “goim”, γιὰ μᾶς τοὺς χριστιανοὺς ἔχει σημασία, διότι ἀνήκει στοὺς ἐσχατικούς. Εἶναι λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν προσπάθεια ἐγκαθιδρύσεως τῆς τυραννικῆς ἐπιβολῆς τοῦ Καθάρματος (κεφαλαῖο τὸ «Κ», τιμητικῶς). Ὁ πόλεμος αὐτός, ποὺ ἀποτολμᾶ τὸ ροτσιλδίτικο ἰουδαιαριό, γίνεται γιὰ δύο λόγους: α’ πυρηνικὸ πλῆγμα κατὰ τοῦ Ἰράν, β’ ἀνέγερση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀντιχρίστου.

18.Κατακλείουμε μὲ δυνατὸ ταλανισμὸ κατὰ ἐκείνων τῶν ἐθελότυφλων, ἰουδαιολείκτων ὑποτακτικῶν, ποὺ συντάσσονται μὲ τὸν δολοφόνο τῶν ἐθνῶν, τὸν αἱμοτοπότη σατανιστή. Ὅσοι φιλιουδαῖοι νὰ ντρέπεστε! Τὸ ἔθνος τοῦτο ἐπὶ ἕνα αἰῶνα ἀποδεκατίζει τὸν λαὸ τῆς Παλαιστίνης, ἐνῶ κατέστρεψε τὴ Σερβία, τὸ Ἰράκ, τὴν Κύπρο, τὴν Οὐκρανία, ἐνῶ σημαδεύει τὴ Συρία, τὸ Ἰράν, τὴν Ἀρμενία, τὴν Τουρκία, τὴν Ἑλλάδα…

Ἀπομακρυνθῆτε ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς φονιάδες….

δ.μ.

23 Ὀκτωβρίου 2023

 

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ Α σύσταση πρὸς κάθε φιλοδίκαιο ἐρευνητὴ τῆς ἀληθείας: μὴ συνάψετε φιλία μὲ ἰουδαῖο ποὺ τάχα παρουσιάζεται ὡς ὑπερασπιστὴς τῶν Παλαιστινίων. Εἶναι κατάσκοπος σιωνιστὴς καὶ μέσῳ ὑμῶν ἀποσπᾶ πληροφορίες. Μὴ τὸν ἐμπιστεύεστε, παρακαλῶ….

Β Οἱ ἰουδαῖοι ἐπιδιώκουν λυσσαρικῶς νὰ ἐλαττώνουν τὴ φυλὴ τῶν Παλαιστινίων δολοφονῶντας τὰ παιδιά. Ἔτσι πέτυχαν νὰ φονεύσουν πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ χριστιανόπουλα ποὺ εἶχαν καταφύγει στὸν ἀρχαιότατο ἱ.Ναὸ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου. Καθὼς καὶ τὸ χριστιανικὸ νοσοκομεῖο τὸ ὁποῖο βομβάρδισαν τοῦτοι οἱ δαιμονομανεῖς φονιάδες. Τί, ἀμφιβάλλετε; Δῆτε, τί ἔγραψε ὁ πολυβραβευμένος σιωνιστὴς δημοσιογράφος Γκιντεὸν Λεβύ: «Ἀκόμα καὶ μικρὰ παιδιὰ τοὺς βγάζουμε τὰ μάτια καὶ τοὺς πολτοποιοῦμε τὰ πρόσωπα» (Βαγγέλης Πισσίας)!! Λοιπόν, ποιός, δειλὸς ἢ πληρωμένος, ὑποστηρίζει τὰ «γεννήματα ἐχιδνῶν» ποὺ τὰ χαρακτηρίζει ὁ Ἰησοὺς Χριστός (Ματ. ιβ’ 34· κγ’ 33. Βλ. ἐπίσης Ματ. γ’ 7/Λουκ. γ 7, τοῦ Τιμίου Προδρόμου).

Γ Δὲν ἐπιτρέπουν οἱ τύραννοι νὰ γίνουν ἐκλογές: «Δὲν μὰς ἐπιτρέπουν νὰ κάνουμε ἐκλογές. Οἱ τελευταίες ἔγιναν τὸ 2006», λέγει σπαρακτικῶς ὁ ἐλληνομαθὴς Παλαιστίνιος πρέσβυς στὴν Κύπρο! Μάλιστα 4 βουλευτές τοὺς ἔχουν φυλακισμένους, σὺν ἄλλους 5.000 ποὺ σαπίζουν στὶς φυλακὲς τοὺ ἰσραήλ (ὁ Πρέσβυς)!