Ὁ πρωθυπουργός τοποθέτησε στή Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης «ἑλληνόφωνο»!

Δευτέρα 16 Αυγούστου 2010 1:59 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ὁ ἰουδαιοαμερικανός πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος τοποθέτησε στή Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης ἕναν «ἑλληνόφωνο»!

(Θεσσαλονικεύς, τηλεφωνικῶς)

Ο λαθρομετανάστες συνιστοῦν τόν μεγαλύτερο κίνδυνο γιά τήν Πατρίδα μας

Κυριακή 15 Αυγούστου 2010 6:40 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Κάθε μέρα πείθομαι καί περισσότερο ὄτι οἱ λαθρομετανάστες συνιστοῦν τόν μεγαλύτερο κίνδυνο γιά τήν Πατρίδα μας.

(Μαρίνα, Ἀθῆναι)

Περί Χριστιανισμοῦ καί πατριωτισμοῦ

6:25 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Περί Χριστιανισμοῦ καί πατριωτισμοῦ

(Διονύσιος)

Περί ἑνός video

6:08 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Περί ἑνός video

(ἀπό Ἀνανία)

Περί άντιχρίστου & David Mayer de Rothschild

5:58 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Περί άντιχρίστου & David Mayer de Rothschild

(Βασιλική)

Περί προσωπικῶν στοιχείων

5:48 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Περί προσωπικῶν στοιχείων

(Σπ. Ἀρναούτογλου)

Περί τοῦ Βασιλέως Ἰωάννου

5:40 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Περί τοῦ Βασιλέως Ἰωάννου

(Γιῶργος , Σέρρες καί Ἕλλην)