Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ ΑΚΑΘΕΚΤΟΣ

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 1:03 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ὁ θάνατος ἐπελαύνει γοργά, καὶ μὲ κάθε τρόπο, ἐναντίον τῆς Ἀνθρωπότητος. Πρὸς τοῦτο ἐργάζεται ἀόκνως τὸ φιλιουδαϊκὸ κατσαριδομάνι, κατευθυνόμενο ἀτσάλινα ἀπὸ τὸν γυφτοδυνάστη Rothschild, τὸν βασιλιὰ τοῦ κόσμου σύμπαντος καὶ πυραμυδικὸ ἀρχηγὸ τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων. Ἐνεργεῖ θρασέως καὶ ἀνενδοιάστως μέσῳ τῶν χιλιάδων ἀχυρανθρώπων καὶ παπαγάλων, χρησιμοποιῶντας παράνομα ἀστυνομικὰ μέτρα. Ἀπὸ τὸν ἑπόμενο μῆνα ποὺ θὰ δοκιμάσουν νὰ ἐφαρμόσουν τὸ "πείραμα τῆς Σανγκάης" θὰ ἐπιτύχουν νὰ τρυγήσουν πολλὰ ἑκατομμύρια νεκρούς.

Ὅμως ἔρχεται, αὐτὸν τὸν μῆνα ἢ τὸν ἄλλον, ἡ ἀπὸ Θεοῦ τιμωρία κατὰ τοῦ ἀλάστορος πυραμμυδίτου συνταυτῷ καὶ ὁ θρίαμβος τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας.

Τὸ παραπειστικὸ πρὸς τὶς μάζες ἐπιχείρημα, ποὺ ἡ ροτσιλδικὴ Ἀράχνη χρησιμοποιεῖ, εἶναι οἰκολογικό. Μὲ αὐτὸ τὸ δικαιολογητικό, ἡ ἰουδαιοεξάρτητη ἐν Ἑλλάδι μαφία, ποὺ μᾶς κυβερνᾶ, ἀπηγόρευσε τὴ λειτουργία τῶν λιγνιτικῶν μονάδων Πτολεμαΐδος.

Ὄντως ἡ οἰκολογία, ποὺ κραδαίνει ἀπειλητικῶς ἡ παγκόσμιος συμμορία τῶν βλαβερῶν διπόδων, χρησιμεύει ὡς πρόσχημα γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν σχεδίων τῆς θανατώσεως κάποιων δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων.

Φυσικὰ δὲν εἶναι μονοειδὴς ὁ πόλεμος τῆς οἰκολογίας. Ἡ μετάλλαξη τῶν σπόρων καὶ τῶν ζώων εἶναι ἀποφασιστικῆς σημασίας γιὰ τὴν ἀλλοίωση τῶν εἰδῶν, μέσῳ τῆς στειρώσεως. Διαπιστώνεται ὁσημέραι ἡ διείσδυση στὴ γνώση τοῦ γονιδιώματος τοῦ ὄντος καὶ ὁ ἔλεγχος ἐπὶ τῆς ζωῆς: τοῦ ἐνστίκτου τῶν ζώων, τῆς συνειδητότητος τῶν φυτῶν, τῆς βουλήσεως τῶν ἀνθρώπων.

Εἶναι γνωστὸ ὅτι δημιουργήθηκαν ράτσες λύκων ποὺ τρῶνε μόνο ἀνθρώπους καὶ σκυλιά· σκυλιά (ντόμπερμαν κττ) ποὺ τοὺς ἔχουν ἀφαιρεθεῖ οἱ ἀδένες πόνου, μὲ συνέπεια νὰ δάκνουν μέχρι τελικῆς πτώσεως· δηλητηριώδη φίδια τοῦ Ἀμαζονίου, ποὺ ροτσιλδίτες διέσπειραν σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, στὰ ὁποῖα καὶ ἐπηύξησαν τὴ δραστικότητα τοῦ δηλητηρίου τους· ἀκάρεα μεταλλαγμένα μὲ προορισμὸ τὴν αὐξημένη ρύπανση. Πιὸ ἐπικίνδυνο ἀπὸ ὅλα εἶναι ὁ πόλεμος, ποὺ ἄνοιξαν οἰ ἴδιοι αὐτοὶ λυσσάρηδες, ἐναντίον τῶν μελισσῶν. Τὴν νύχτα κλέβουν κηρῆθρες, ἢ δηλητηριάζουν τὶς μέλισσες, μὲ δραστικὸ δηλητήριο, ποὺ ἀπορροφᾶται ἀπὸ τὰ τελλάρα.

Δῆτε καὶ φυσικὰ φαινόμενα ποὺ δὲν εἶναι καθόλου "φυσικά". Ἕνα πρῶτο μυστήριο εἶναι ὁ σεισμός. Ὁ σεισμός, ἐκτὸς σπανίων περιπτώσεων, ἐλέγχεται ὡς τεχνητός. Ἀπόδειξη τούτου ἀποτελεῖ τὸ ἑστιακὸ βάθος ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ 2-10 χιλιόμετρα! Καὶ γίνονται καθημερινῶς ἑκατοντάδες σεισμοὶ 2 ἕως 3 Richter.

Ἕνα ἄλλο μυστήριο τῆς ἀνομίας, ἐξίσου καταστροφικό, εἶναι οἱ καταιγίδες καὶ οἱ κατακλυσμοί. Κατὰ τὸν περασμένο μῆνα, τρ. ἔ. 2022, ἔγινε ἡ μεγάλη καταστροφὴ ποὺ χτύπησε πολλὲς χῶρες. Ἄρχισε τὴν 1η Ἰουνίου μὲ καταιγίδα στὴν Κίνα, τὴν ἑπόμενη στὸ Μεξικὸ καὶ ἐν συνεχείᾳ σὲ ἄλλη χώρα, κατ' ἐπιλογήν.

Τὸ ὅτι ὑποκινήθηκε ἀπὸ τὴν γυφτοδυναστεία δὲν ἀμφιβάλλουμε. Ἴδετε! Ἡ κάμερα ἑστιάζει σὲ σημεῖο βραχῶδες, τὸ ὁποῖο ὕστερα ἀπὸ λίγα δευτερόλεπτα διαλύεται καί, μάλιστα, χωρὶς καταιγίδα! Συναφὲς εἶναι καὶ τοῦτο: Στὴν Ἑλλάδα μας ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἐπενέβηκαὶ ἀπέτρεψε τὴν καταιγίδα. Ὅμως στὸν νομὸ Ξάνθης ἡ καταιγίδα κατέστρεψε 50.000 στρέμματα, γιατί; διότι καλλιεργεῖτο ἡλίανθος ποὺ πλέον σπανίζει! Ἐδῶ, πρὶν μία ἑβδομάδα ἔγινε πρῶτα μία δοκιμὴ καὶ ἀκολούθησε ἡ καταστροφή!

Λοιπὸν κανεὶς νὰ μὴ ὁμιλεῖ γιὰ "θεομηνία", ἢ "μανία τῆς φύσεως", ἀλλὰ γιὰ ροτσιλδικὸ παγκόσμιο ἔγκλημα. Ἂς διαδίδουν παραμύθια ὅτι πρόκειται περὶ "θερματικῆς ἀλλαγῆς" καὶ τέτοια σαχλά. Ἀπευθυνόμαστε σὲ ἕνα πολεμάρχη, νὰ ἐπέμβη: "Βλαδίμιρε Βλαδιμίροβιτς Ποῦτιν, ρίξε μία βόμβα στὴν ἀγγλίκὴ βάση τῆς Δεκέλειας τῆς Κύπρου, ὅπου οἱ ἄγγλοι δολοφόνοι τῶν λαῶν ἔχουν τὴ βάση τοῦ 'haarp'. Ἄλλωστε χτύπησε καὶ ἐσᾶς, στὸ Σότσι".

Καὶ μὲ τὴ νίκη!

δ.μ.

Ἰούλιος 1, 2022


ΘΑΥΜΑἬ ΠΑΓΙΔΑ;

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 9:44 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

   Στό Ἅγιον Ὄρος συνέβη κάτι παράδοξο: Βαρθολομαῖος, ὁ στυγνός καὶ τρομερὸς Πατριάρχης ἀπέβαλε τὴ λεοντὴ, ὑποδυόμενις τὸ ἄκακον ἀρνίον! Ἐνεφανίσθη πρᾶος, προσινὴς, συγκαταβατικὸς, ἀόργητος, πλήρης ἀγάπης και φιλαδελφείας. Κατά τὴν ἐκφώνηση λόγου του διάχυτου συμπαθείας, ὑπὲρ τῶν Ἁγιορειτῶν, κάλεσε αυτοὺς ὑπὸ τὴν σκέπη του: "Ἡ καρδία τοῦ Πατριάρχου εἶναι τὸ καταφύγιον μετὰ Θεὸν, εἰς πάσας τὰς δυσκολίας σας". Αὐτή, "τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα" (Εὐχολόγιον), φαίνεται νὰ ὑποκαθιστᾶ ἀκόμα καὶ τὸν Θεὸ. Πάπας γὰρ τὴς Ἀνατολὴς ὁ Βαρθολομαῖος...


  Ἑπομένως οἱ Πατέρες νὰ στραφοῦν πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτῆ τοὺς προτρέπει ὁ Πατριάρχης, εὐθὺς ἀμέσως: "Ἀγαπήσατε καὶ ἐμπιστευθῆτε τὴν Μεγάλην Ἐκκλησίαν καὶ τὸν Πατριάχην", Συμφωνῶ, ὅμως χωρὶς μασονικὲς συνάφειες και οἰκουμενιστικὲς συνταυτίσεις.


   Θέλω να ἐλπίζω ἀφελῶς ὅτι ἡ ἀλλοίωση αὐτή τοῦ Βαρθολομαίου ὑποδηλώνει θαῦμα. Εὔχομαι ὁλόψυχα νὰ μετανοήσει ὁ τάλας καὶ νὰ ἀποπτύσει τὰ ὀθνεῖα δόγματα, ἄπαντὸ φιλαιρετικὸ μίασμα διά τοῦ ὁποίου νοθεύεται βαθμηδὸν ἡ Ὀρθόδοξος πίστις. Ἔτσι θὰ ἀποκατασταθεῖ ἐντίμως ἀπέναντι τοῦ Θεοπυ καὶ πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν. Ὁ χρόνος πάντως θὰ δείξει..."


   Ὅμως φοβᾶμαι, ὅτι καὶ νὰ μετανοήσει εἰλικρινῶς ὁ Πατριάρχης, "ἡ μετάνοια αὐτοῦ ανίσχυρος γέγονε", καθὼς ἀποφαίνεται ὁ θεῖος Πατήρ Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, καὶ αὐτὸ διότι θὰ μείνουν συνεχιστές τῆς νοοτροπίας αὐτοῦ, ὅπως ὁ ἐν Καρναῖς Ἁγίου Ὄρους ἱερομόναχος ἐκεῖνος ποὺ προπαγανδίζει τὸν οἰκουμενισμό, ἐνῶ μέγει τὸ Ὀρθόδοξο πλήρωμα. Παράλληλα ἐξαπολύει φιλοπαπικὰ πυροτεχνήματα, μὴ ἀντιλαμβανόμενος ὅτι ἡ παπικὴ αἵρεση, ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ προσεκύνησε, διὰ τοῦ φαιδροῦ Φραγκίσκου, τὸν Ρότσιλντ, εἶναι θρησκεία τοῦ Ἀντιχρίστου!


δ.μ

Η Μαΐου 2022