ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑ

Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 3:24 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

    Οἱ ἐκλογὲς τῆς 21/5/2023 ἦταν "θριαμβευτικές", ἀφοῦ ἀνέδειξαν "ἀδιαμφισβήτητο" νικητὴ τὸν Κ.Μητσοτά. Ὅμως ἡ ἀλήθεια εἶναι ἀλλοῦ καὶ ὄχι μεταξὺ χαζάρων, τουρκοφίλων καὶ ἀνελληνίστων, ποὺ ὡς διαχεόμενος πολτὸς μεταγγίζεται ἀπὸ ἕνα δοχεῖο μισελληνικοῦ ἐλέγχου σὲ ἄλλο.

Μεταφερόμαστε, πρῶτα, στὸ προεκλογικὸ κλῖμα. Τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες τῶν ἐντατικῶν προπαρασκευῶν, καταφθάνουν στὴν Ἀθήνα ὁ Ἀντ. Μπλίντκεν, ,ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν τῆς γιούσα καὶ φανατικὸς σιωνιστής, ὁ ὁποῖος καὶ συναντᾶται μὲ τὸν Σαλτιέλ, τὸν Μάτσα καὶ ἄλλους ὁμοθρήσκους του. Ἤδη τὸ ἐπιτελεῖο τῶν ἰσραηλινῶν μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Χόρχε, τὸν ὁποῖο μὲ ἄδεια τῶν ἰουδαιοκρατήτων κυβερνήσεων διαμορφώνει τὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα, ἦταν ἐδῶ. Οἱ ἐκλογομάγειροι τοῦ σιωνιστικοῦ στρατοπέδου συνέρχονται συνωμοτικῶς, τὸ πῶς θὰ προκαθορισθοῦν οἱ ἀριθμοί. Ὁρίζουν τὰ ποσοστὰ ποὺ θὰ ἀναλογοῦν στὸ κάθε κόμμα: "ν.δ." 41%, "συρίζα" 20%, "κινάλ" 11,5, "κ.κ.Ἑ." 7%, "Ἑλ. Λύση" 4,5%.

Ὁ καταμερισμὸς ἔγινε μὲ πονηριὰ προκλητική, ὅμως αὐτόχρημα ὁρατή. Ἡ πραγματικότης εἶναι αὐτή: τὸ πρῶτο κόμμα, ἡ ἐγκληματικὴ συμμορία τῆς νέας δικτατορίας ἔπιασε τὸ 16%· ἡ "συρίζα", τὸ 7%· τὸ "κινάλ", 5%· τὸ Μέρα 3%. Σύνολο 31%. Μαζί καὶ τὸ "κ.κ.Ἑ.", μὲ τὸ 5%. Σύνολο 36%. Αὐτὸ εἶναι τὸ ποσοστὸ τοῦ ἀνθελληνικοῦ βοθροκορήματος. Ἴσως νὰ εἶναι καὶ μικρότερο. Διότι μελετῶντας τὸ φαινόμενο τῆς ἐκλογονοθείας διαπιστώνουμε ὅτι πραγματοποιήθηκε πολυειδῶς. Ἐνεφανίσθησαν ἑκατοντάδες πλαστὲς ταυτότητες· ψήφισαν κάποιες χιλιάδες ψηφοφόροι γεννημένοι στὸ μακρινὸ 1900!

Καὶ τί, θὰ ἐπαναπαυθοῦμε σὲ κάποιες χιλιάδες παρεμβλήτων; Νὰ πᾶμε στὰ ἑκατομμύρια, ὡς ἄφοβοι καὶ ἀτρόμητοι καταγγελεῖς. Ἀπὸ τὰ 5-6 ἑκατομμύρια ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ψηφίσουν δὲν ψήφισαν παρὰ μόνο 2 ἑκατομμύρια (Ζ. Πολυζωίδης, Σπ. Χατζάρας, Τ. Χατζιιερεμίας, Β. Σπύρου, Ιω. Κουντούρης, Γ. Ρωμανός, Τρικλοποδιά, καὶ ἄλλα ἑλληνικά παλλικάρια)!

Οὕτω ὑπὸ ἐπιτελείου σιωνιστικοῦ ἐνεφανίσθη αὐτὴ ἡ χαλκευμένη κατασκευή. Συνάμα ὑπεβοήθησαν ἐξαρτημένοι, βλαβεροὶ παντελῶς, δικαστικοί, οἱ ὁποῖοι μὲ ἀνίδρυτες δικαιολογίες διέγραψαν 13 κόμματα πατριωτικά, ἐνῶ ἄφησαν ἀνέπαφα τὰ κομμουνιστικὰ κόμματα ποὺ διακηρύττουν ἀναφανδὸν τὴν ἀνατροπὴ τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ!

Στὶς ἐκλογὲς αὐτὲς κυριάρχησε ἐμπαικτικὸς ὁ παραλογισμός: ὑπερίσχυσε τῆς νοθείας τὸ διαβολικὸ καὶ ἀναθεματισμένο βδἐλυγμα, ὁ μισέλλην τζουγκασβίλι, μὲ 25 μονάδες ἐπιπλέον. Ἐπίσης σκάνδαλο εἶναι καὶ ἡ ὑπερψήφιση τοῦ ἐθνικοῦ ἐγκληματία Κ. Καραμανλῆ, ὑπαιτίου τοῦ φονικοῦ τῶν Τεμπῶν. Ὄντως αὐτὸν τὸν θηλυδρία ὑπερψήφισαν οἱ τοῦ Χόρχε, ὅπως καὶ οἱ ὑπὸ Μητσοτὰ καμμένοι τῆς Εὐβοίας ψήφισαν τὸν Μητσοτά. Ταῦτα πάντα ὀργάνωσαν οἱ καλπονοθευτὲς χόρχε, μὲ σκοπὸ νὰ μᾶς ἐξάψουν καὶ νὰ κρίνουμε τοὺς ψηφοφόρους ὡς ἠλιθίους καὶ μαζοχιστές. Ἀλλὰ καὶ νὰ ἀπογοητευθοῦμε, ὅτι ἐξέλειπαν οἱ πατριῶτες.

Ὁ τζουγκασβίλι, ὢν ἀντινατιβιστής, κατὰ δήλωσή του, ἄρα ὠμὸς μισέλλην, καταστρώνει τὴν παράδοση τῶν Αἰγιακῶν νήσων, τὴ συνεκμετάλλευση τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου, τὴν κατάργηση τῆς ὅποιας μισθοδοσίας τῶν Ἑλλήνων, τὴν κατάληψη 700.000 οἰκιῶν μέσῳ τοκογλυφικῶν χειρισμῶν, τὶς συνέπειες τῶν προκλήσεων κατὰ τῆς Ρωσίας, τὴν ἀνωμαλία διὰ τῶν λόατκι, τὴν ἐκβολὴ τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας μὲ ἀντίστοιχη εἰσβολή τῆς σατανολατρίας καὶ τοῦ αἱματικοῦ ριτουαλισμοῦ.

Τοῦτο τὸ μοιραῖο κάθαρμα ποὺ ἐπικάθησε στοὺς ὤμους μας θὰ πρέπει ἀμέσως νὰ ἀποτιναχθῆ πρὶν ἐξαφανίση τὸ Γένος μας, πρὶν μᾶς μετατρέψει σὲ ὑποζύγια καὶ μᾶς ἀναγκάσει στὴν ἐσχατικὴ προσκύνηση.

Καὶ μὲ τὴ Νίκη

δ.μ.

25 Μαΐου 2023