6 χρόνια φυλακή στόν Horst Mahler, διότι ἀρνήθηκε τό «Ὁλοκαύτωμα»

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011 9:34 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : 6 χρόνια φυλακή στόν Horst Mahler, διότι ἀρνήθηκε τό «Ὁλοκαύτωμα»(...). Γέροντα, ποιό εἶναι τό σχόλιό σας.

(Ἐλεύθερη Κίνηση Πολιτῶν).