Σάββατο, 7 Ὀκτωβρίου 2023

Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023 2:58 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

1.Ἡ χώρα τοῦ ἰσραήλ, ὅπως εἶναι γνωστὸ βρίσκεται στὴ Μέση Ἀνατολή, κάπου μεταξὺ Ἀσίας καὶ Ἀφρικῆς Ἐντὸς δὲ τοῦ ἰσραὴλ κεῖται ἡ χώρα τῶν Παλαιστινίων, περίκλειστη καὶ ἀπολύτως ἐλεγχόμενη ἀπὸ τὸ περιέχον ἰσραήλ. Ἡ τῶν Παλαιστινίων χώρα, καλούμενη «Λωρίδα τῆς Γάζας», ἐπιφανείας 360 τετραγωνικῶν χιλιομέτρων, εἶναι λίγο μεγαλύτερη ἀπὸ τὴ νῆσο Σκῦρο καὶ λίγο μικρότερη ἀπὸ τὴν Ἄνδρο. Ἐδῶ, σ’ αὐτὸν τὸν ἀνυπολόγιστο χῶρο συνωστίζονται 2.300.000 ἄνθρωποι, ποὺ ἀντιστοιχοῦν ἕνα ἄτομο ἀνὰ 6,4 τετραγωνικὰ μέτρα, δηλαδὴ ὁ χῶρος ἑκάστου ἀνθρώπου, στὴν ἰσραηλέλεγκτη Λωρίδα, εἶναι 2,50x2,50 μέτρα! Δὲν ὑπάρχει ἄλλη χώρα μὲ τέτοια πληθυσμιακὴ ἔκρηξη. Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ διατελοῦν κάτω ἀπὸ ἄγρυπνη κατόπτευση τῆς ἰουδαϊκῆς κυκλώσεως, ποὺ κατεργάζεται ἡ ὑπηρεσία ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας, ἡ Σὶν Μπέτ (“Sihn Bet”). Θὰ πῆτε ὅτι τουλάχιστον ἔχουν τὴ δυνατότητα, ἀπὸ τὰ δυτικά τους, νὰ ξανοίγονται στὴ Μεσόγειο. Μόνο γιὰ λίγα μέτρα ἀπὸ τὴ στεριά, χρησιμοποιῶντας βάρκα καὶ καλάμι γιὰ ψάρεμα!

2.Φυσικὴ ἐξέλιξη, σὲ τέτοια περίπτωση, εἶναι ἡ ἐξέγερση. Σὲ τέτοιες στιγμὲς ἄκρας ἐξουθενώσεως, ὁ ἄνθρωπος, ἐκτὸς τινῶν συμβιβασμένων, ἐπαναστατεῖ. Ἐπιδιώκει τὸν θάνατο τοῦ δυνάστη, ἀψηφῶντας τὴ ζωή του. Ἐδῶ δὲν ἔγινε ἐπανάσταση παλαϊκή, ἀλλὰ μία ὀργανωμένη προβοκάτσια, μὲ ἀποτέλεσμα, ἡ “Hamas” ρίχτηκε στὴ μάχη καὶ ἔσφαξε «χίλιους τριακόσιους» (ραμπὶ Φριζῆς).

3.Δὲν φαντάζεστε τὸ μέγεθος τῆς προβοκάτσιας, τὶς ποικίλες πονηρὲς πτυχές της. Μία ἡμέρα, πρὸ τῆς ἐπιθέσεως τῆς “Hamas”, τὸ ἰσραὴλ ὀργάνωσε ἕνα φεστιβὰλ χορευτικῆς μουσικῆς στὴν Ἀσκελόν, πλάι στὴ Λωρίδα τῆς Γάζας. Τὸ πρωὶ τῆς ἑπομένης, οἱ ἄνδρες τῆς “Hamas”, ὁπλισμένοι πλήρως, ξεχύνονται πρὸς τὴν Ἀσκελὸν σφάζοντας. Τὸ φεστιβὰλ γινόταν τὸ «πρωί, χά…..

4.Ἀλλὰ πιστεύει κανεὶς ὅτι ἡ “Hamas” εἶναι πατριωτικὴ ὁμάδα; Πρῶτον δὲν εἶναι ἀμιγής, ἀφοῦ ἔχει ἄτομα ἀπὸ τὴν “ISIS”, τὴν “al Qaeda”, τὴν «Τζιχάντ», τοὺς «ταλιμπάν». Δεύτερο, ἔχει ἀρχηγὸ ἰουδαῖο προσήλυτο, τὸν Mohammed Dief, ὁ ὁποῖος μὲ κοκαΐνη καὶ χαρέμια κρατᾶ σὲ ἐξάρτηση τοὺς ὑποτακτικούς του. Τί λέμε τώρα. Τὴν Χαμάς ἵδρυσε, καὶ συντηρεῖ τὸ ἰσραήλ: “Hammas created by Israel”, γράφουν ἰουδαῖοι στὸ διαδίκτυο.

5.Μὴ μᾶς διαφεύγει ὅτι παλαιότεροι ἀρχηγοὶ τῶν ἰσλαμιστικῶν συμμοριῶν ἦσαν ἰουδαῖοι. Ὁ Ἀμποὺ Νιντάλ(Abu Nidal) τῆς «Fatah» ἦταν ἰουδαῖος! Ὁ Κάρλος, τὸ «Τσακάλι» ἦταν ἰουδαῖος! Ὁ Ὀσάμα μπὶν Λάντεν (Osama bin Laden) τῆς «al Qaeda» ἦταν ἰουδαῖος! Ἀναμφισβήτητα, μετὰ τὶς διαπιστώσεις αὐτές, οἱ Παλαιστίνιοι ἔγιναν ἄκρως ἐπιφυλακτικοὶ καὶ ἀνεγνώριζαν γιὰ ἀρχηγούς τους μόνο γνήσιους ὁμοεθνεῖς τους. Καὶ τὶ μ’ αὐτό; ὅσους ἀνεγνώρισαν γιὰ ἡγέτες τους ὑπῆρξαν ἀχυράνθρωποι τῶν ἰσραηλινῶν. Διακρίνονται γιὰ ἕνα κοινὸ χαρακτηριστικό: ὑπῆρξαν ἔγκλειστοι τῶν ἰσραηλινῶν φυλακῶν τύπου Γκοναντάναμο. Ἐκεῖ οἱ κρατούμενοι ὑφίστανται πλύση ψυχῆς καὶ μετατρέπονται σὲ «υἱοὺς γεένης διπλοτέρους» τῶν ἰουδαίων φονοσκόπων.

6.Δῆτε ὀνόματα: σεΐχης Ἀχμὲντ Γιασίν (Ahmad Ismail Hassan Yassin), ἰμάμης ἀπὸ τοὺς ἱδρυτὲς τῆς “Hamas”.

Χασὰν Γιουσέφ (Hassan Yousef) τῆς “Hamas”· τούτου ὁ μεγάλος γιός, Mosab Hassan Yousef, “worked undercover with Shin Bet” (“Shin Bet”=ὑπηρεσία ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας τοῦ ἰσραήλ), ἀπὸ τὸ 1997-2007, to prevent attacks on Israeli civilians, ὥστε νὰ θεωρεῖται ἰσραηλινός (considered such by many Americans as well as Israelis”. Ἀλλὰ καὶ νεότερος υἱός, Sahib Hassan Yousef, was working with the Israeli Mossad”, διαβάζουμε στὸ Διαδίκτυο. Mohammed Deif, ἀρχηγὸς τῆς “Hamas”. Πρόκειται περὶ ἀχυρανθρώπου τῶν ἰσραηλινῶν, ὁποῖος ἀνήγγειλε μὲ νόημα, σὲ ραδιοφωνικὸ μήνυμά του, ὅτι ἐπίθεση τῆς “Hamas” τῆς 7ης Ὀκτωβρίου προαναγγέλει «τὴν ἐξαφάνιση τοῦ ἄλ Ἄκσα».

Αμποὺ Μουσὰμπ ἀλ Ζαρκάουι (Abu Musab al Zargawi) ἀρχηγὸς τοῦ IS(IS) συνοδὸς καὶ ὁμόθρησκος τοῦ ἰουδαίου Ὀσάμα μπὶν Λάντεν.

Χασὰν Γιουσέφ (Hassan Yousef) καὶ Abdel Aziz el Rantisi, ἀρχηγοὶ τῆς “Hamas” καὶ ἀχυράνθρωποι τῶν ἰσραηλινῶν.

Khaled Meshaal (μέχρι καὶ πρωθυπουργός) καὶ Ismail Haniyeh, ἀρχηγοὶ τῆς πολιτικῆς πτέρυγος τῆς “Hamas”.

Χαλίντ Μασσάλ (“Halid Massal”) ἡγέτης τὴν Hammas ὅμως ἐφεδρικός.

7.Σημειώνουμε, ὅλοι οἱ παραπάνω ὑπῆρξαν ἔγκλειστοι τῶν ἰσραηλινῶν φυλακῶν, ὅπου τοὺς ἔγινε πλύση ψυχῆς, νὰ ἀναγκασθοῦν μὲ ἀπομόνωση, μὲ ἐνέσεις, μὲ κοκαΐνη, μὲ χαρέμια, μὲ χρῆμα πολύ, νὰ μετατραποῦν σὲ ὑποχείρια.

8.Θὰ γνωρίζετε ἀσφαλῶς, τὴ “Hamas” ἰσραὴλ καταδιώκει ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν, μάλιστα ὀργάνωσε καὶ πολέμους, γιὰ τήν, ὑποτίθεται κατανίκησή της καί, βέβαια δὲν κατόρθωσε τίποτε! Τάχα ἐμάχετο τὴν “Hamas”, ὅμως σκότωνε ἀθώους πολίτες. Οὕτω ἡ “Hamas” μένει· καὶ θὰ μένει, ἀφοῦ διατελεῖ ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ σιωνισμοῦ, καὶ νὰ δικαιώνει τοὺς σιωνιστὲς νὰ δολοφονοῦν τοὺς Παλαιστινίους Ἕξη (6) πολέμους ὀργάνωσε τὸ ἰσραὴλ ἐναντίον τῆς “Hamas”, ὅμως σκότωνε ἀθώους χωρὶς νὰ πειράξει τὴν “Hamas”!

9.Νὰ δούμε τὶ γίνεται στὴν πολύπαθη Λωρίδα. Πρώτη πράξη ποὺ σημειώνεται εἶναι ἡ ὀργανωμένη ἐπίθεση τῆς «Χαμάς» ἐναντίον τῶν ἰσραηλινῶν, μὲ «θύματα» «1.300» ἑβραίους. Τοῦτο τὸ προβοκατόρικο μυθιστόρημα συνέβη τὴν 7η Ὀκτωβρίου τοῦ τρέχοντος ἔτους 2023. Καὶ ἀληθινὸ νὰ εἶναι τὸ συμβὰν δικαιώνει τοὺς Παλαιστινίους· ἡ γῆ, ποὺ ἰδιοποιήθηκαν οἱ ἑβραῖοι, τὴν διεκδικοῦν δικαίως.

10.Ὀφείλεται μία ἱστορικὴ διαδρομή. Εἶναι παγκοίνως ὁμολογημένο ὅτι πρὶν 100 ἔτη δὲν ὑπῆρχε ἑβραῖος γιὰ δεῖγμα στὴν Παλαιστίνη. Ὅμως ὁ βασιλιὰς τῶν ἑβραίων Rothschild ἐκφράζει τὴ θέλησή του νὰ μετατρέψει τὴ γῆ τῆς Παλαιστίνης σὲ γῆ ἰσραήλ (erez Israel). Ἀσκεῖται ἐπεκτατικὴ πολιτικὴ παντοίων μέσων, ἀφοῦ οἱ ἔποικοι τὸ 1937 ἀριθμοῦνται σὲ 240.000 ἑβραίους. Θὰ πρέπει νὰ ἀναφερθῆ παρεκβατικῶς, ὅτι μετὰ τὴ λήξη τοῦ πολέμου, τὸ 1947 ἀνέβηκαν στὰ 3.000.000! Ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ ἔγιναν στὰ κρεματόρια πλάκες σαποῦνι….

11.Γιὰ νὰ ἐπεκταθεῖ ἡ ἑβραιουριά, οἱ κάτοικοι τῆς Παλαιστίνης ἔπρεπε νὰ ὑποστοῦς παντὸς εἴδους διωγμὸ καὶ δολοφονία, ἐπὶ πέντε γενεές, ὥστε νὰ ἀπαλλαγοῦν οἱ ἔποικοι ἀπὸ τὴν παρουσία τους. Οὕτω χρησιμοποιήθηκε βία πρωτοφανής· κατεστράφησαν ἀπὸ τοὺς ἄκακους ἑβραίους 1.000 περίπου χωριὰ Παλαιστινίων καὶ δημιουργήθηκαν 1,5 ἑκατομμύριο ἄποικοι, ἀπὸ πατρίδα πλέον ξεριζωμένη καὶ ἀνύπαρκτη. Χωριὰ ὁλόκληρα τὰ παράχωσαν οἱ σιωνιστές, ἐξαφανίζοντάς τα ἀπὸ τὸν χάρτη!

12.Ἔχει ἐνδιαφέρον ἡ ἐξέταση τῆς «σφαγῆς» τῶν ἑβραίων, ἡ ὁποία καὶ χρησίμευσε ὡς πρόσχημα γιὰ τὰ περαιτέρω. Τὸ φεστιβάλ ἔξω ἀπὸ τὸ «τεῖχος τῆς ντροπῆς», στὶς 08.00’ ἡ ὥρα τὸ πρωί (!), βρίσκεται στὴν κορύφωσή του. Ἀντιλαμβάνεστε, τὰ ψεύτικα φεστιβὰλ γίνονται τὸ πρωί. Ξαφνικὰ ἐφορμοῦν οἱ τῆς «Χαμάς» (100; 200;) μὲ ὅπλα αὐτόματα, ἐπιτελοῦντες τὴ μυθολογικὴ σφαγή.

13.Ἐρώτημα καίριο, ἀποκλειομένων τῶν ἰουδαϊκῶν σκηνοθεσιῶν: Πῶς οἱ ἐξεγερμένοι κατόρθωσαν νὰ περάσουν ἀπὸ τὴν πύλη τοῦ ἰσραηλιτικοῦ ἐλέγχου, ὅταν ἡ διέλευση μιᾶς γάτας διεγείρει αὐτομάτως τὸ σύστημα συναγερμοῦ, ἀκόμα καὶ τὸν αὐτόματο πυροβολισμό; Ἐρώτημα ἀναπάντητο εἶναι καὶ ἡ προμήθευση ὁπλισμοῦ. Πιστεύετε ὅτι θὰ μποροῦσαν οἱ Παλαιστίνιοι νὰ εἰσαγάγουν ὅπλα, ὅταν καθετὶ ἐλέγχεται ἀπὸ τοὺς ναζὶ τοῦ ἰσραὴλ ἐξονυχιστικά; «Πιάστηκαν στὸν ὕπνο οἱ ἰσραηλινοί»! Ναί, καὶ μόλις «ξύπνησαν» ρίχτηκαν στὴν ἀντεκδίκηση, ἡ ὁποία ὄμως δὲν εἶναι ἰσοβαρής. Λέγει ὁ ραμπὶ Φριζῆς ὅτι οἱ ὁμόθρησκοι του ἐφαρμόζουν στὴ Γάζα τὸ «ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ». Ἔναντι τῶν δικῶν τους «1.300 θυμάτων», αὐτοὶ δολοφόνησαν ὄχι 1.300, ἀλλὰ 20.000 μέχρι τώρα! Ἐκτὸς τοῦ 1,5 ἑκατομμυρίου καταδιωγμένων Παλαιστινίων ἡμιθανῶν ποὺ ἐκθεμελίωσε ὁλοσχερῶς ἡ διαιώνιος ἰουδαϊκὴ λύσσα! Δολοφονοῦν καὶ τοὺς ἀποίκους, ὅσους πρόσφυγες κατέφυγαν στὴ Ράφα!

14.Ἴδετε πῶς ἐνεργοῦν οἱ ἀσίαθεν ἀρχῆθεν φονευταί. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς Γενοκτονίας ἐφήρμοσαν τρόπους ἀργοῦ θανάτου ἐναντίον τῶν περικλείστων Παλαιστίων· ξέρουν ἀπὸ αὐτἀ, μέσῳ τοῦ ὁμοθρήσκου τους Μένκελε: Κατέβασαν τὸν διακόπτη παροχῆς ἡλεκτρικοῦ ρεύματος, ἔκλεισαν τὴ στρόφιγγα τοῦ νεροῦ καὶ ἀπέκλεισαν τὴ δυνατότητα παντὸς εἴδους ἐφοδιασμό. Συγχρόνως ἄρχισαν ἀδιάκοπο βομβαρδισμό· κατὰ τὶς 10 πρῶτες ἡμέρες τῆς Γενοκτονίας ἐξαπέστειλαν 7.000 βόμβες! Ἐκτὸς τῶν βομβῶν οἱ τοῦ ταλμοὺδ μανιακοὶ διέπραξαν τὸ ἐξῆς ἀνοσιούργημα: ἰσοπέδωσαν ἑκατοντάδες δωδεκαώροφες πολυκατοικίες μὲ ἐσωτερικὸ δυναμιτισμό, ὥστε νὰ γίνονται σκόνη! Τοῦτο στὴ γλῶσσα τὴ σημιτικὴ λέγεται «Νάκμπα», ἤγουν καταστροφή. Νὰ σημειώσουμε, οἱ βόμβες, ποὺ ἐξαποστέλλουν οἱ φονιάδες ἰουδαῖοι, εἶναι φωσφόρου, ἀπηγορευμένες ἀπὸ τὶς διεθνεῖς συμβάσεις. Θὰ θυμᾶστε, παλιότερα βομβάρδισαν μὲ κοῦκλες τὶς πόλεις τῶν Παλαιστινίων, μὲ ἐκρηκτικὸ μηχανισμό, γιὰ νὰ δολοφονήσουν παιδάκια.

15.Ἐντὸς τοῦ τσιμεντένιου «Τείχους τῆς Ντροπῆς», οἱ Παλαιστίνιοι αἰσθάνονται φυλακισμένοι. Ἀναλογισθῆτε, οἱ δεσμοφύλακες καὶ δήμιοι δὲν τοὺς ἐπιτρέπουν νὰ ἔχουν ἕνα δέντρο πρὸς παράκληση! Στὴ Γάζα ὑπῆρχε ἕνα μοναδικὸ ἀλσύλιο, σὲ μικρὴ πλατεῖα, μὲ φοίνικες. Οἱ σιωνιστὲς ποὺ μισοῦν ἀκόμα καὶ τοὺς ἀναπνέοντες, μιὰ νύχτα, μὲ διαταγὴ τοὺς «εἰσῆλθε μπουλντόζα καὶ τοὺς ξερίζωσε» (Θ. Εὐτυχίδης)!

16.Στὸ δρᾶμα ποὺ ἐκτυλίσσεται στὴ γῆ τῆς Παλαιστίνης, ποὺ ἰδιοποιήθηκαν οἱ ἐπήλυδες γιαχουντῆδες, ἡ ἀπόκρυψη καὶ διαστροφὴ τῆς ἀλήθειας εἶναι ὁ μοναδικὸς χειρισμός. Τὴν ἀποκλειστικότητα τῶν εἰδήσεων ἔχουν τὰ κανάλια τοῦ ἰσραὴλ καὶ τὸ CNN τοῦ ἰουδαιοροκφέλλερ. Ἂν κάποιος ἀνταποκριτὴς τολμήσει νὰ μεταδώσει τὴν ἀλήθεια, θὰ πυροβοληθῆ ἀπὸ «ἀδέσποτη» σφαῖρα. Ἤδη πυροβολήθηκαν 7, οἱ δύο νεκροί! Ἐπίσης ὑπαλλήλους τοὺ O.H.E. 29 ἔχει δολοφονήσει τὸ ἰσραήλ (Άρης Χατζηστεφάνου)! Κριτήριο ἀντικειμενικό, γιὰ τὴν μετάδοση τῆς ἀλήθειας, εἶναι ἡ παρουσία τοῦ διαύλου “Russia Today (R.T.)”. Ὅμως στὸ μέτωπο αὐτὸ ἡ λειτουργία τῆς RT ἀποκλείεται. Ἔτσι οἱ σιωνιστὲς τολμοῦν καὶ μεταδίδουν ψευδολογίες ἀδίστακτα, ἀφοῦ μιλοῦν γιὰ «1.300 νεκρούς», ποὺ δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνας!

17.Ὁ πόλεμος τῶν καμπάλων, τῶν ζοχάρων καὶ τῶν ταλμούδων, κατὰ τῶν “goim”, γιὰ μᾶς τοὺς χριστιανοὺς ἔχει σημασία, διότι ἀνήκει στοὺς ἐσχατικούς. Εἶναι λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν προσπάθεια ἐγκαθιδρύσεως τῆς τυραννικῆς ἐπιβολῆς τοῦ Καθάρματος (κεφαλαῖο τὸ «Κ», τιμητικῶς). Ὁ πόλεμος αὐτός, ποὺ ἀποτολμᾶ τὸ ροτσιλδίτικο ἰουδαιαριό, γίνεται γιὰ δύο λόγους: α’ πυρηνικὸ πλῆγμα κατὰ τοῦ Ἰράν, β’ ἀνέγερση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀντιχρίστου.

18.Κατακλείουμε μὲ δυνατὸ ταλανισμὸ κατὰ ἐκείνων τῶν ἐθελότυφλων, ἰουδαιολείκτων ὑποτακτικῶν, ποὺ συντάσσονται μὲ τὸν δολοφόνο τῶν ἐθνῶν, τὸν αἱμοτοπότη σατανιστή. Ὅσοι φιλιουδαῖοι νὰ ντρέπεστε! Τὸ ἔθνος τοῦτο ἐπὶ ἕνα αἰῶνα ἀποδεκατίζει τὸν λαὸ τῆς Παλαιστίνης, ἐνῶ κατέστρεψε τὴ Σερβία, τὸ Ἰράκ, τὴν Κύπρο, τὴν Οὐκρανία, ἐνῶ σημαδεύει τὴ Συρία, τὸ Ἰράν, τὴν Ἀρμενία, τὴν Τουρκία, τὴν Ἑλλάδα…

Ἀπομακρυνθῆτε ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς φονιάδες….

δ.μ.

23 Ὀκτωβρίου 2023

 

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ Α σύσταση πρὸς κάθε φιλοδίκαιο ἐρευνητὴ τῆς ἀληθείας: μὴ συνάψετε φιλία μὲ ἰουδαῖο ποὺ τάχα παρουσιάζεται ὡς ὑπερασπιστὴς τῶν Παλαιστινίων. Εἶναι κατάσκοπος σιωνιστὴς καὶ μέσῳ ὑμῶν ἀποσπᾶ πληροφορίες. Μὴ τὸν ἐμπιστεύεστε, παρακαλῶ….

Β Οἱ ἰουδαῖοι ἐπιδιώκουν λυσσαρικῶς νὰ ἐλαττώνουν τὴ φυλὴ τῶν Παλαιστινίων δολοφονῶντας τὰ παιδιά. Ἔτσι πέτυχαν νὰ φονεύσουν πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ χριστιανόπουλα ποὺ εἶχαν καταφύγει στὸν ἀρχαιότατο ἱ.Ναὸ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου. Καθὼς καὶ τὸ χριστιανικὸ νοσοκομεῖο τὸ ὁποῖο βομβάρδισαν τοῦτοι οἱ δαιμονομανεῖς φονιάδες. Τί, ἀμφιβάλλετε; Δῆτε, τί ἔγραψε ὁ πολυβραβευμένος σιωνιστὴς δημοσιογράφος Γκιντεὸν Λεβύ: «Ἀκόμα καὶ μικρὰ παιδιὰ τοὺς βγάζουμε τὰ μάτια καὶ τοὺς πολτοποιοῦμε τὰ πρόσωπα» (Βαγγέλης Πισσίας)!! Λοιπόν, ποιός, δειλὸς ἢ πληρωμένος, ὑποστηρίζει τὰ «γεννήματα ἐχιδνῶν» ποὺ τὰ χαρακτηρίζει ὁ Ἰησοὺς Χριστός (Ματ. ιβ’ 34· κγ’ 33. Βλ. ἐπίσης Ματ. γ’ 7/Λουκ. γ 7, τοῦ Τιμίου Προδρόμου).

Γ Δὲν ἐπιτρέπουν οἱ τύραννοι νὰ γίνουν ἐκλογές: «Δὲν μὰς ἐπιτρέπουν νὰ κάνουμε ἐκλογές. Οἱ τελευταίες ἔγιναν τὸ 2006», λέγει σπαρακτικῶς ὁ ἐλληνομαθὴς Παλαιστίνιος πρέσβυς στὴν Κύπρο! Μάλιστα 4 βουλευτές τοὺς ἔχουν φυλακισμένους, σὺν ἄλλους 5.000 ποὺ σαπίζουν στὶς φυλακὲς τοὺ ἰσραήλ (ὁ Πρέσβυς)!

ΜΕΤΑΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023 1:52 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

 

Α’ Οἱ ἐν Θεσσαλίᾳ καταστροφές, κατὰ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2023, κατέδειξαν τὸ μέγεθος τῆς συνωμοσίας μὲ τὶς ἠθελημένες πράξεις τους. Τὸ χτύπημα παρεσκεύαζαν οἱ ὠμοὶ ἐχθροὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἤδη ἀπὸ διετίας. Ὅλα τὰ δημόσια ἔργα, ἐκτιμημένα σταθερὰ στὸ 1/10 τῆς ἀξίας (τὰ ἄλλα 9/10 μοιράζονται οἱ ἀνεγνωρισμένοι «ἡμέτεροι» παρασιτικοί), ἔτειναν ὄχι μόνο πρὸς πλουτισμὸν ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου καταστροφῆς ἑλληνικῶν περιοχῶν.

Οὕτω τὴν πρωία τῆς 6ης Σεπτεμβίου, ἀρχίζουν τὰ drones, 15 τὸν ἀριθμό, νὰ συγκεντρώνουν σύννεφα στὸν Θεσσαλικὸ οὐρανό. Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα, τρεῖς ὧρες πρὸ τῆς ἀνατολῆς, ἀρχίζει ἀνελέητος ὁ κατακλυσμός, μὲ τελικὸ σκοπὸ τὴ σάρωση. Τὸ τέλος εἴδαμε….

Καὶ ἀρχίζει ἡ καταστροφή, ποὺ συνεχίζεται ἐπεκτεινόμενη καὶ πρὸς ἄλλα πλησιόχωρα σημεῖα. Στὸ ἀρχικὸ σχέδιο περιλαμβάνεται τὸ Στεφανοβίκειο, ὅπου βρίσκεται ἐγκατεστημένο τὸ μεγάλο ἐλικοδρόμιο τῆς πολεμικῆς Ἀεροπορίας. Σημειώνεται, ἀνύστακτοι πατριῶτες δημοσιογράφοι ἀπεκάλυψαν ὅτι τὰ ἑλικόπτερα τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ ποὺ στάθμευαν στὸ Στεφανοβίκειο δ ύ ο  ἡ μ έ ρ ε ς  π ρ ὸ  τ ῆ ς  κ α τ α σ τ ρ ο φ ῆ ς , ἀπογειώθηκαν κατευθυνόμενα πρὸς τὴ Βάση τῆς γιούσα στὴν Ἀλεξανδρούπολη! Ἐνῶ τὰ ἑλικόπτερα τῆς Ἑλληνικῆς πολεμικῆς Ἀεροπορίας βούλιαζαν στὰ λύματα…. Γιὰ νὰ δῆτε τοῦτοι οἱ ἰουδαιοπαθεῖς τῆς γιούσα εἶναι ἐχθροί μας ἐπίβουλοι, θυμηθῆτε πὼς καὶ στὴν πυρκαϊὰ τοῦ δάσους τῆς Δαδιᾶς δὲν ἅπλωσαν χεῖρα βοηθείας!

 

Β’ Τὰ φαινόμενα τοῦ ἐσχατικοῦ πολέμου συγκλίνουν πρὸς τὸ σχέδιο τῆς ὁλοσχεροῦς καταστροφῆς. Ὄντως σὲ πολλὲς χῶρες – κάποιες ἐξαιροῦνται – χτύπησε καταστροφικὸς ὁ κατακλυσμός. Καὶ τὶ κατακλυσμός! Ὀρεινοὶ ὄγκοι νὰ παρασύρονται στὴ θάλασσα, νὰ ἐξαφανίζονται χωριὰ καὶ πόλεις καὶ νὰ πνίγονται ἄνθρωποι καὶ κτήνη. Ταῦτα πάντα πλήσσονται διὰ ραδιοκυμάτων. Ἀπόδειξη τούτου ἀποτελεῖ ἡ στιγμιαία σύλληψη τῆς κάμερας. Δηλαδή, τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ βουνὸ θὰ ἀρχίσει νὰ παρασύρεται, ἢ νὰ διασπᾶται μεγάλο κομμάτι ἀπὸ τὸ παγόβουνο, ἡ κάμερα εἶναι ἐκεῖ νὰ «παίρνει σκηνὲς ἐκ τοῦ φυσικοῦ». Ἂς ἀναρρωτηθεῖ ὁ ἀνύστακτος νοῦς, γίνεται κατακλυσμὸς σὲ κάποιες περιοχὲς καὶ σὲ ἄλλες, ὄχι. Δῆτε τὸ City τοῦ Λονδίνου, Columbia τῆς γιούσα, Φρανκφούρτη τῆς Γερμανίας, Εὐρυτανία τῆς Ἑλλάδος, Βιέννη Αὐστρίας, Μπαρμπέϊντος, Ἑλβετία, Ἰσραήλ….

 

Γ’ Ἕνας ἐπίσαχλος δίπους, ἐπωνυμούμενος Καιρίδης, ὢν νόθος καὶ ἐπείσακτος «Ἕλλην» ἔχει δώσει ἐναργῆ τεκμήρια τῆς παθιασμένης φιλίας του πρὸς τοὺς μαυριδεροὺς λαθρομετανάστες. Τὸ γνωρίζουν οἱ πάντες, ὅτι ἐπιδεικνύεται, ἄνευ συστολῆς, θερμὸς ὑπερασπιστὴς καὶ ὑποδοχεὺς τῶν παρανόμως εἰσερχομένων λαθρομεταναστευτικῶν ταγμάτων, ὑπερασπιζόμενος τὴν ἑλληνοποίηση 300.000 λαθρομεταναστῶν, μὲ τὴν ψευδῆ δικαιολογία τὴ χρήση ἐργατικῶν χειρῶν.

Ἀπευθυνόμαστε σ’ αὐτούς: Ἐσεῖς οἱ προαλειφόμενοι  «Νεοέλληνες», ὑποστηριζόμενοι ἀπὸ τὶς μισελληνικὲς μ.κ.ο., σὲ μικρὸ χρονικὸ διάστημα, θὰ γίνετε οἱ ἐξουσιαστὲς τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡ Χώρα μας, χωρὶς τουφεκιά, θὰ περιέλθη ὑπὸ τὴν ἐξουσία σας. Ὅμως ὀφείλετε, στὸν Καιρίδη, ποὺ τόσο νοιάζεται γιὰ σᾶς, νὰ ἀποδώσετε εὐχαριστίες ἐμπράκτως – θὰ σᾶς τὸ ζητήσει, ἄλλωστε, μάλιστα ἀπαιτητικά – καὶ νὰ τὸν καλέσετε νὰ σᾶς κάνει παρέα τὶς νύχτες. Ἀλὶ καὶ τρισαλί, μισέλληνες, τὶ σᾶς περιμένει….

 

Δ’ Τὸ Ε.Σ.Ρ. (Εσουρού, ὅπως τὸ λένε πρόχειρα) εἶναι μία λεγόμενη «Ἀνεξάρτητη Ἀρχή» ποὺ στήθηκε τὸ 1989. Πρόκειται γιὰ ἕνα διαβολικὸ ἄντρο μὲ δικαιοδοσίες ἄθικτες, ἀκόμα καὶ τὴν ὅποια κυβέρνηση. Διέπεται ἀπὸ κριτήρια συνωμοτικὰ καὶ σαπρά, καὶ μὲ τὸ δικαίωμα νὰ ἐπιβάλλει πρόστιμα, ἀκόμα καὶ σίγαση σὲ πατριωτικὰ κανάλια. Ἐπίσης καὶ στὸ διαδίκτυο ποὺ ἐπεμβαίνει καὶ διαγράφει ὁλόκληρα sites. Τὸ EΣP λειτουργεῖ ἄκρως δικτατορικὰ καὶ δὲν ὑπόκειται σὲ κανένα ἔλεγχο καμιᾶς ἀρχῆς ἢ ἐξουσίας. Παρασκευαστήριο τῆς ἐσχατικῆς φυλακῆς μὲ ἀπεριόριστες ἐξουσίες ἐπὶ τῶν δημοσιευομένων. Δὲν τὸ ἐνοχλεῖ ἡ παντοειδὴς ἀνωμαλία, οἱ μισελληνικοὶ παροξυσμοί, ἡ ἰσλαμολαγνεία καὶ ἡ ἰουδαιομανία, λυσσομανεῖ ὁ ἀσιάτης βάρβαρος μόνο ὅταν ἀκούσει ἑλληνικὸ λόγο. Διευθύνεται ἀπὸ ἕνα ἄτομο ποινικό, ἀταρακούνητο στὴ θέση του, ποὺ ἐσχάτως ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ ἄλλη.

 

«τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας»

(Β’ Θεσ. β’ 7).

δ.μ.

13 Ὀκτ. 2023