ΤΑ ΕΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΑ

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 12:48 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός 1. Τὰ ἐν Οὐκρανίᾳ συμβαίνοντα ἂς γίνουν ἀφορμὴ νὰ λάμψει στὴ διάνοιά μας ἀστραπὴ θείας γνώσεως καὶ ἀτενίσουμε γυμνὴ τὴν ἀλήθεια, ὥστε, ἐλεύθεροι καὶ ἀνεπηρέαστοι, νὰ ἀποτινάξουμε τὴν προπαγάνδα τοῦ ψεύδους καὶ ἐλευθεροῦμε.


 1. Τὶς ἡμέρες αὐτὲς ἀκουγονται ὀνόματα ἑλληνίδων πόλεων καὶ στὴν ἐθνικὴ μνήμη τῶν ὄντως Ἑλλήνων ἀνεβαίνει ἡ ἐλληνοποίκιλτος γεωγραφία τῆς περιοχῆς συνδεδεμένη μὲ τὴν πανάρχαια ἱστορία τοῦ τόπου, μὲ γεγονότα βυθισμένα στὴν ἀχλὺ τοῦ Μύθου (ὄχι παραμυθιοῦ!): Ἀργοναυτικὴ ἐκστρατεία (1250 π.Χ.) Κολχίδος, διέλευση Φρίξου καὶ Ἕλλης, ἀποικισμὸς τοῦ Ἀρμένου, τῆς Ἀργοναυτικῆς Ἐκστρατείας, ἱδρυτοῦ τῆς Ἀρμενίας. Ἀλλὰ καὶ μὲ ἱστορικῶς βεβαιωμένα γεγονότα τῆς Ἑλληνικῆς ἐποικιστικῆς, τούτου τοῦ ἀπερινοήτου θαύματος τοῦ μοναδικοῦ Ἔθνους: Εὔξεινος Πόντος, Ἑλλήσποντος, Μαιῶτις Λίμνη, Ὀφιοῦσσα, Ταυρίς, Ταϊγάνιον (Ταγκανρόγκ), Παντικάπαιον, Μελιτόπολις, Σεβαστούπολις, Ὀδησσός, Ὀλβία (καὶ ἄλλες τέσσερις ἀποικίες, μὲ τὴν ἴδια ὀνομασία, σὲ διάφορα σημεῖα τῆς Μεσογείου), Μαριούπολις (γιὰ λίγο Ζντάνωφ). Τόποι ἀπάνθρωποι, ὅμως παραδείσιοι. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἀπὸ ἐτῶν διερχόμεθα φάσεις τοῦ Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου (Γ' Π.Π.), μὲ πιὸ ὁρατὸ σημεῖο τὸ φάσμα τοῦ κορονοϊοῦ. Μόλις καὶ χρειάζεται νὰ ποῦμε ὅτι τοὺς Παγκοσμίους Πολέμους, τὸν Α΄, τὸν Β΄ ἀσφαλῶς καὶ τὸν Γ΄ παρασκευάζει ὁ παγκόσμιος σιωνισμός, ὅστις κατευθύνεται ἀπὸ τὸν ἀνεγνωρισμένο πλανητάρχη ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν γύφτο Ρότσιλντ. Ἴδετε τοὺς σιωνιστὲς κατευθυνομένους ἀπὸ τὸν βασιλιά τους, πῶς στελεχώνουν ἀνὰ τὰ ἔθνη τὶς ἀρχηγικὲς θέσεις. Ὁρῖστε ἐλάχιστη παρουσίαση τῆς πινακοθήκης τούτων τῶν βδελυγμάτων ποὺ ὡσὰν ἀράχνη τύλιξαν τὶς χῶρες, νὰ τὶς ὀδηγήσουν διὰ τοῦ πολέμου στὴν ἐκμηδένιση.


 1. Ὁ πόλεμος στὴν Οὐκρανία εἶναι ἰουδαιοκίνητος, ὑποκινούμενος ὑπὸ συγκεκριμένων σιωνιστῶν. Σὲ τέτοιες περιπτώσεις παρατηροῦμε κάτι συνηθισμένο: τὴ σύνταξη πάντων τῶν δουλοφρόνων σὲ κοινὴ γραμμή. Εἶναι παρατηρημένο: ὅσοι τάσσονται ὑπὲρ τῆς Οὐκρανίας καὶ κατὰ τῆς Ρωσίας, κατὰ τοῦ Ποῦτιν συγκεκριμένα, ἔχουν ταχθεῖ ἀπὸ κοινοῦ ὑπὲρ τοῦ πολέμου στὴ Σερβία, ὑπὲρ τοῦ σχεδίου Ἀνάν, ὑπὲρ τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, ὑπὲρ τῆς "γαλάζιας πατρίδος", ὑπὲρ τοῦ ἐμβολίου.... Οὐκρανία· χώρα ἀπὸ τὶς πλουσιότέρες, καὶ βουλιάζει βαθειὰ στὸν ἰουδαϊκὸ βοῦρκο, κυβερνώμενη ἀπὸ ἰουδαϊκὴ συμμορία. Ἰδοὺ αὕτη: Ζελένσκι πατέρας καὶ υἱός, προαγωγὸς πάσης ἀνωμαλίας ὁ υἱός, μέτοχος πολλῶν ἑταιρειῶν, κυρίως off shore. Σατανόπηκτο ἑβραιαριό, ἰουδαιοτοῦρκος ὀλιγάρχης δισεκατομμυριοῦχος ἰδιοκτήτης μεγάλων ἑταιρειῶν, ἀφορολόγητος ἐντελῶς. Πέτρο Πορόσενκο· ὁ προηγούμενος πρόεδρο τῆς Οὐκρανίας, συνεργάτης τοῦ καθάρματος Πάϊατ χάζαρος ἄτιμος. Rinat Akhmetov· ἰουδαιοτοῦρκος ὀλιγάρχης, πρώην μέλος τοῦ οὐκρανικοῦ κοινοβουλίου, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀντιμετωπίζεται προνομιακῶς. Τοῦ ἔχουν χαρισθῆ χρέη πολλὲς φορές, ἐνῶ ἡ περιουσία του, ἐπὶ κυβερνήσεως Ποροσένκο, ἐξετινάχθη στὰ 60 δισεκατομμύρια δολάρια. Igor Kolomoisky· ἰουδαιοαμερικανὸς ὀλιγάρχης, ἀρχηγικὸς δαίμονας. Αὐτὸς καταγγέλλεται ὡς "ὁ χρηματοδότης τῶν τριῶν ναζιστικῶν ταγμάτων στὴν Οὐκρανία" (Βασ. Μακρίδης). Ὁ ἰουδαῖος, μέρος τῶν χρημάτων ποὺ κερδίζει, ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευση τῶν κοιτασμάτων τῆς Οὐκρανίας, διαθέτει γιὰ "φιλανθρωπία", ὑπὲρ τῶν ναζιστῶν, βεβαίως. Ἀπὸ τὴ γιούσα ἔχει στραμμένη τὴν προσοχή του πρὸς τὴν Οὐκρανία, ὅλο τὸ ἰουδαιαριό. 

Τζὸ Μπάιντεν (Joe Biden), ὁ πρόεδρος τῆς ἰουδαιοπάτητης χώρας, ἕνα παράωρο ζωντόβολο ποὺ συνεχῶς ξιφουλκεῖ κατὰ Ρωσίας.

Χάντερ Μπάιντεν (Hunter Biden), υἱὸς τοῦ ἀνωτέρω, ἰουδαῖος ἀπὸ πατρός, ἀπὸ μητρός (τὸ "Hunter" εἶναι τῆς μητέρας του), ἀπὸ συζύγου (Melissa Koen), billionair τῆς Οὐκρανίας, διαχειριστὴς πολλῶν ἑταιρειῶν ροτσιλδικῆς ἰδιοκτησίας, λυμαντὴρ τῆς Ὀρθοδόξου Οὐκρανίας.

Μπρεζίνσκι (Zbigniew Brzinski, θ. 2017), ἕνα δυσειδὲς διαβολικὸ παλιοτόμαρο ποὺ λυσσομανοῦσε ἐναντίον τῆς Ρωσίας, σιωνιστὴς λυσσάρης.

Ὀλμπράιτ (Madeleine Albright) ἰουδαία λυσσάρα φανατικὴ ποὺ φέρει στὸ ἀποτρόπαιο μοῦτρο της τὸ σατανικὸ ἀποτύπωμα. Μαίνεται μὲ διαβολικοὺς παλμοὺς ἐναντίον τοῦ Ποῦτιν. Αὐτὴ αἱματοκύλισε τὴ Σερβία.

Μπλίνκεν· σιωνιστὴς ἐξ Οὑγγαρίας, ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν τῆς γιούσα.

Πάιατ (Geoffrey  Pyatt), υἱὸς ἰουδαίας, ἕνα μεγάλο κάθαρμα ποὺ διεμόρφωσε τὸ καθεστὼς τῆς Οὐκρανίας. Αὐτὸς συνετέλεσε στὴν κατάλυση τοῦ νομίμου δημοκρατικοῦ πολιτεύματος τοῦ Γιανουκόβιτς καὶ στὴ δημιουργία ναζιστικοῦ στρατοῦ, ποὺ μὲ τὴν προτροπὴ τούτου κραδαίνει τὰ ναζιστικὰ σύμβολα.

Νούλαντ (Victoria Nuland), ἰουδαία ὑφυπουργὸς ἐξωτερικῶν τῆς γιούσα μὲ συμμετοχὴ στὸν πόλεμο τῆς Οὐκρανίας.

Ἀπὸ τὴ γιούσα ἦρθαν στὴν Οὐκρανία ἑκατοντάδες ἀξιωματικοὶ νὰ ἐκπαιδεύσουν τοὺς νεοναζί. Ξέρετε, οἱ ναζὶ καὶ οἱ ISIS θεωροῦνται ἐπίσημα τρομοκράτες, ὅμως ὑπογείως γίνονται ἀντίθετα. Δὲν εἶναι μακρινὴ ἡ ἡμέρα τῆς ἀποκαλύψεως τῶν πάντων.

Ἀπὸ Εὐρώπη στρατιὰ ἰουδαίων κανθάρων μάχεται ἀναφανδὸν τὸν ἀνυπέρβλητο ἐν πίστει, ἐν λόγῳ, ἐν πολέμῳ Βλαδίμηρο. Τὸ τιποτένιο μίασμα, ὁ Ζόσεπ Μπορέλ (Z. Borell, ὕπατος ἐκπρόσωπος ΕΕ. ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καὶ ὁ Τζ. Σόρος, μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ποὺ ἐνδύεται γυναικεία ἀμφίεση, ἔχουν πολλὲς κτήσεις στὴν Οὐκρανία καὶ ἀπομυζοῦν πολλὰ κέρδη ἀπὸ τὶς τραπεζικὲς καὶ χρηματιστηριακὲς διαμεσολαβήσεις. Ἀπὸ τὴν prostitute ἀγγλία ξιφουλκεῖ ὁ Τζόνσον (Boris Johnson) ἰουδαιοτουρκικῆς καταγωγῆς, χαρακτηριστικὸς ἀλλοπρόσαλλος τύπος. Ἀλλὰ στὴ χώρα τούτη τῆς ἀκραίας βαρβαρότητος (κατὰ τὸν Ἰούλιο Καίσαρα) δὲν ἐνδιαφέρει τὸ κνώδαλο ὁ πρωθυπουργός, ἀλλὰ ἡ "βουλὴ τῶν λόρδων", ὅπου συμμετέχουν μόνο ροτσιλδ καὶ ἀξιωματοῦχοι του. Ἀπὸ Γερμανία ὁ Σβάμπ (Klaus M. Schwab) ἕνας σιωνιστὴς βάρβαρος αἱμοπίνης, λήπτης 17 τιμητικῶν ντοκτορά (!), ξεπέρασε καὶ τὸν παντογνώστη ἐκεῖνο δενεκέ, τὸν Αϊστάιν λέγω. Τὸ μικρόβιο τοῦτο ἀποτελεῖ ἰουδαϊκῆς μήτρας ἔκγονο, μέχρι καὶ τὸ ἐπώνυμο τῆς μητέρας του (Emma G. T. Schwab) ἔλαβε. Τὸν προσέλαβε ὁ Ρότσιλντ, ὡς οἰκονομολόγο, καὶ τὸν τοποθέτησε "ἵδρυτὴ καὶ μοναδικὸ πρόεδρο τοῦ παγκοσμίου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ (WEF)". Τρώει τὶς σάρκες του ἀκούγοντας τὸ ὄνομα τοῦ Ποῦτιν. Δὲν εἶναι μόνο ὁ Σβάμπ ἰουδαῖος ἀσχολούμενος μὲ τὴ σαραφική. Εἶναι καὶ ὁ Mario Draghi, πρωθυπουργὸς Ἰταλίας, καὶ ὁ Jens Στότελμπεργκ πρωθυπουργὸς Νορβηγίας καὶ γενικὸς γραμματέας τοῦ ΝΑΤΟ, τραπεζίτης καὶ ἀντινατιβιεστής, ὅπως δηλώνει. Μὴ μᾶς διαφεύγει ὁ Μακρὸν καὶ ὁ Σόρος, ὅλοι τους ροτσιλδίτες ἀξιωματοῦχοι καὶ λυσσομανεῖς κατὰ Ρωσίας καὶ Ποῦτιν. Ἀπὸ Γαλλία συντρέχει ὁ Μακρὸν ὁ ἐπιφανὴς ἀχυράνθρωπος τοῦ Ρότσιλντ, μαθητής δὲ τοῦ σιωνιστῆ Ζὰκ Ἀτταλὶ ποὺ ἀπὸ τὸ 1980 ὁμιλεῖ περὶ κορονοϊοῦ καὶ ἐμβολίου. Ἀπὸ Ἑλλάδα τὸ ἰουδαιαριὸ συσπειρώνεται ἐναντίον τῆς Ρωσίας. Αἰχμὴ τοῦ δόρατος εἶναι ὁ τζουγκασβίλι, ἡ μάνα του καὶ ὁ Δένδιας. Ἀπὸ Γεωργία Μιχαὴλ Σαακασβίλι ἕνας μέγας καταχραστής, ὑπόδικος στὴ χώρα του. Τὸ παχύδερμο τοῦτο καταδιωκόμενος ἀπὸ τὴ δικαιοσύνη τῆς χώρας του κατέφυγε στὴν Οὐκρανία, ὅπου οἱ ὁμόθρησκοί του τὸν ὑπεδέχθησαν ἀσμέσως καὶ ὁ πρόεδρος Ποροσένκο τὸν τοποθέτησε ἀμέσως διοικητὴ Κιέβου. Ἡ Πολωνία, οὖσα λυσσακὴ καὶ φανατικὴ παπομανιακή, ὀργάνωσε πολλὲς ἐπιθέσεις, ἐναντίον τῆς Ρωσίας. Τώρα τὸ ἀντιρωσικὸ μένος αὐτῆς ἔχει διοχετευθεῖ σὲ ἰουδαϊκὴ σήραγγα. Τὸ ὑποκινεῖ ἰουδαῖος ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας Ματέους Μοραβιέτσκι (Mateusz Morawiecki), τραπεζίτης, οἰκονομολόγος, ποὺ ἄρχισε τὴν καριέρα του ἀπὸ τὴ "Bank Zachodni". Τινὲς θέλησαν νὰ συγκαλύψουν τὴν ἰουδαϊκὴ καταγωγή του, ὅμως οἱ "Times of Israel" δημοσίευσαν, τὴν 8/11/2019), ὅτι ὁ Morawiecki" ἔχει ἰουδαϊκὲς ρίζες". Πλὴν ἐμφανίζεται χριστιανός, ὅπως παλιότερα ὁ Λὲχ Βαλέσα καὶ ὁ πρόεδρος Γιαρουζέλσκι. Δὲν προβλέπω καλὸ τέλος γι' αὐτὴ τὴ χώρα ποὺ μετερχεται πολὺ ἀτιμία.


 1. Ρωσία, χώρα ἡ πάσχουσα! Οἱ ἐχθροί της – γιουσαῖοι, εὐρωπαῖοι, νατοϊκοί, δυτικοί, ἀντίχριστοι, παπικοί, οὐνίτες, προτεστάντες, μουσουλμάνοι, κομμουνιστές, ναζιστές, ὀλιγάρχες, ἰουδαῖοι – λυσσομανοῦντες μαίνονται. Ἀπὸ ἄποψη ἐπικινδυνότητος ἐκεῖνοι ποὺ ἀπειλοῦν περισσότερο τὴ χώρα τοῦ Τσέχωφ εἶναι οἱ ἐντὸς τῆς Χώρας ἐχθροί: οἱ ὀλιγάρχες, πρῶτοι, συγκεκριμένου θρησκεύματος, πλὴν ἐλαχίστων, ὅπως ὁ Ριμπαλόβλεφ καὶ Βλαντιμὶρ Πετάνιν. Ἐνεφανίσθησαν δὲ εὐθὺς μὲ τὸ μπολσεβικικὸ πραξικόπημα, τὸ 1917. Πρῶτος γνωστὸς εἶναι ὁ μεγαλοκαπιταλιστὴς Ἄρμ. Χάμμερ ποὺ δροῦσε ἐλεύθερα, κατὰ τὴ δικτατορικὴ διακυβέρνηση τῶν Λένιν, Στάλιν, Κροῦστσεφ. Μὲ τὴν πτώση τοῦ κομμουνισμοῦ καὶ μέσῳ τοῦ μονίμως μεθυσμένου Γιέλτσιν ἡ πολύπλαγκτος χώρα τοῦ Βασιλείου Μπλατσένοϊ παραδίδεται σὲ νέους ὀλιγάρχες, συνολικὰ 200 ταλμουδιστὲς καμπάλους, μεταξὺ τῶν ὁποίων διακρίνονται οἱ ἀδελφοὶ Φρίντμαν, ὁ Ρ. Ἀμπάμοβιτς, ὁ Ὄλεγκ Ντερίπασχα, ὁ Ἀλ. Οὐσμάνωφ, ὁ And Turchak, ὁ Konanykhin τὸ μεγαλωστὶ μέγα κάθαρμα ζοχαριστὴς προδότης. Ἀπὸ Ρωσία ἔρχεται ὁ τοῦτος "Ρῶσος πολίτης" Alex Konanykhin, ὀλιχάρχης αἱμοπότης, ποὺ δηλώνει ὅτι διαθέτει 1.000.000 δολάρια γιὰ τὴ σύλληψη ἢ τὴ δολοφονία τοῦ Βλαδιμήρου Ποῦτιν! Τί λές, ρὲ σύχαμα, γύφτο! Τὸν ἄτλαντα ποὺ κρατάει στοὺς ὤμους τὰ ἔθνη καὶ ποὺ τὸν ἐπικήρυξε ὁ ψυχὼ Ρότσιλντ μὲ τρισεκατομμύρια, ἐσὺ προσφέρεις δεκάρες; Οὔ νὰ χαθεῖς. 


 1. Ἡ Ρωσία, χώρα ἀπερίγραπτα πολύπαθη, ὑπέστη καὶ συνεχίζει νὰ ὑφίσταται ἀνεκδιήγητα δεινὰ ἀπὸ τὸν ἰουδαϊσμό. Μέχρι συρρίκνωση πληθυσμιακή, διὰ ὠμῶν σφαγιασμῶν. Πόσοι οἱ ἐπίβουλοι ἐχθροί: ἡ Κίνα ποὺ καραδοκεῖ τὴν ὥρα τῆς ἐξασθενήσεώς της, γιὰ νὰ προβῆ στὴ διαρπαγή της· ἡ Ἰαπωνία ποὺ ἀνακινεῖ διεκδικήσεις ἐδαφικές, ὕστερα ἀπὸ μιὰ ἑκατονταετία καὶ πλέον· ἡ γιούσα μὲ τὴν ἐπεκτατικὴ νοοτροπία καὶ τὴν ἀνεξήγητη ἀντιρωσική της μανία· τὸ NATO, ὁ διαβολοπειθὴς στρατὸς ποὺ συνετάχθη μὲ σκοπὸ τὴν κατάλυση τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας, τῆς ὁποίας κύριος φορέας εἶναι εὐλογημένη Ρωσία, ἡ τουρκία ποὺ τὴν μάχεται διιστορικῶς καὶ τὴν ἀπομυζᾶ, ὥς ἕνα μονίμως βλαβερὸ παράσιτο· ἡ Πολωνία ἡ παπολάτρισσα καὶ οἱ βαλτικὲς ἀνυπολόγιστες χῶρες, μαζὶ μὲ τὴ δυτικὴ Οὐκρανία ποὺ ἀφρίζουν χιτλεριστὶ καὶ χαιρετοῦν ναζιστί, λυσσομανοῦσες κατὰ τῆς Ρωσίας· ἡ Ἑλλὰς διὰ τοῦ μισητοῦ βδελύγματος τζουγκασβίλι τοῦ κλώνου ποὺ ὀρθώνει τὴν οὐτιδανότητά του κατὰ Ρωσίας· Ἀλλὰ ἡ Ρωσία δέχεται πόλεμο ἐντονότερο καὶ λυσσωδέστερο ἀπὸ τοὺς θρήσκους. Τὸ ἰσλάμ (θυμηθῆτε Μπολσόι καὶ Μπεσλάν) ροκανίζει συνεχῶς ὅ,τι ρωσικό. Ὁ παπισμός, ἡ πιὸ βεβηλωτικὴ καὶ κοσμοκρατικὴ τυραννοθρησκεία, μαίνεται ἀφρίζων καὶ βλασφημῶν. Πόσους Ὀρθοδόξους, στὶς πέντε ἠπείρους δὲν δολοφόνησε! Ἡ Οὐνία, μία ἀπάτη διαβολική, πόσους χριστιανοὺς Ὀρθοδόξους δὲν διέστρεψε! Δυτικὴ Οὐκρανία, Πολωνία καὶ ἄλλες χῶρες μαστίζονται ἀπὸ αὐτὸ τὸ πονηρὸ κατασκεύασμα ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἀπώλεια τοὺς ἀνθρώπους, διὰ συστηματικῶν δογματικῶν νοθεύσεων.


 1. Τὶ νὰ ποῦμε γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ἀρχιαιρεσιάρχου Βαρθολομαίου ποὺ ἔγινε αἴτιος μεγάλου σχίσματος. Ὑποδαυλιζόμενος ὑπὸ τῆς CIA, ὁ "Πράσινος" ραμπὶ ὑψώθηκε σὲ πάπα τῆς Ἀνατολῆς, ἀποφαινόμενος "ἀλαθήτως", παράλληλα καὶ λαϊκίστικα. Ὅταν τοῦ ἀνήγγειλαν ὅτι ὁ πατριάρχης Μόσχας ἔπαυσε νὰ τὸν μνημονεύει, εἶπε: "Καὶ εἶχα μία σκασίλα...". Ὅπερ ἔδει δεῖξαι.... Μόλις προχθές, Κυριακὴ τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας (13/3/2022), μὴ δυνάμενος νὰ ἀποκρύψει τὴ φανατίλα του, μίλησε τρέμοντας ἀπὸ ὀργὴ γιὰ "ἰταμὸν εἰσβολέα" τῆς Οὐκρανίας, γιὰ τοὺς ἰουδαιοναζί, ὅλα καλά! Θαύμασα ποὺ ἔγλυφε τὸν τζουγκασβίλι, ποὺ μετέβη στὴν τουρκία μὲ σκοπὸ νὰ παραδώσει τὰ τρία νησιά. Δὲν τὸν συμβούλεψε νὰ μάθει νὰ διαβάζει σωστὰ τὸ "Πάτερ ἡμῶν" ποὺ ἔκανε τρία λάθη ("ἐν οὐρανῷΝ", "δώσΕ ἡμῖν", "καὶ μὴΝ εἰσεν"). Ἡ εἰσδοχὴ σὲ μυστικὴ ὀργάνωση σκοτίζει τὴ διάνοια, ἀκόμα καὶ στὸ πάτερ ἡμῶν ποὺ τὸ ἀπαγγέλουν ἀκωλύτως καὶ εἰδολολάτρες καὶ ἑβραίοι. Αὐτὰ ἀπὸ τὴν "κοίτη(sic!!!) τῆς Ὀρθοδοίας". Συλλάβετέ τον ὡς προδότη τοῦ Αἰγαίου καὶ ὡς διαστροφέα τῆς γλώσσης μας.... 


 1. Ἡ ἰουδαιόδουλη γιούσα εἶναι ἡ χώρα τοῦ ἐκμαυλισμοῦ καὶ τοῦ ἐγκλήματος, ἐπεκτεινόμενη διὰ τῶν βάσεων (οἱ ἀμερικάνικες βάσεις, ἁπλωμένες σὲ 80 χῶρες, ὑπερβαίνουν τὶς 1000!). Τὸ ἔδαφος τοῦτο τῶν βάσεων, ἡ γιούσα ἀνεκήρυξε, διὰ τοῦ νευρωτικοῦ Biden "νατοϊκὸ ἔδαφος". Ἡ κτήση γῆς, κύριο χαρακτηριστικὸ κρατικῆς ὑποστάσεως, αὐξάνει συνεχῶς στὸ ΝΑΤΟ μὲ ἀπειλὴ τάχα ἐχθρικῆς ἐπιθέσεως ἀπὸ ἄλλο κράτος μὴ νατοϊκὸ ὅμως μὲ ἐπιδιωκόμενο σκοπὸ τὴν ἀπώτερη ἀπόσπαση τῆς γῆς ὅπου ἡ βάση σὲ ἀμερικανικὴ κτήση. Ἔτσι ἐκατοντάδες χιλιάδες ἐκτάρια στὶς νατοκράτητες χῶρες θὰ περάσουν ὑπὸ τὴν κυριαρχία τῆς σαπρᾶς γιούσα, ὅπως ἔγινε μὲ Χαβάη καὶ Ἀλάσκα.


 1. Καὶ τὶ εἶναι, παρακαλῶ, τὸ ΝΑΤΟ· Εἶναι τὸ ἐσχατικῆς διαμορφώσεως, στράτευμα κατὰ τὸ σοβιετικὸ καὶ τὸ ναζιστικὸ πρότυπο. Ἑνὶ λόγῳ εἶναι τὸ στράτευμα τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων· τοῦτο, ἂν καὶ ὑποκρυπτόμενο, γίνεται φανερὸ ἀπὸ τὶς ἐνέργειές του, οἱ ὁποῖες κατευθύνονται πρὸς δύο στόχους: πρὸς χῶρες συγκεκριμένες, τὸ πρῶτο· πρὸς τὸν ... οὐρανό, τὸ δεύτερο. Τοῦτο τὸ τελευταῖο, ἴσως φαίνεται παράξενο, ὅμως εἶναι ἀλήθεια. Ὁ στρατὸς τοῦ ΝΑΤΟ ὀργανώνεται καὶ προάγεται βαθμιαῖα γιὰ τὴ μεγάλη σύγκρουση, δηλαδὴ "εἰς τὸν πόλεμος τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς μεγάλης τοῦ Θεοῦ τοῦ Παντοκράτορος". Οἱ νατοϊκοί, κατὰ τὴν τελευταία τους φάση, θὰ συγκεντρωθοῦν στὴν περιοχὴ "Ἀρμαγεδών" (Ἀπ. ιστ' 14, 16), κατὰ τὴ Μεσοποταμία. Ἐκεῖ ὁ στρατὸς ἀπὸ 30 χῶρες (ποὺ ὅμως ὁ ἀριθμὸς θὰ αὐξηθεῖ), στραμμένος πρὸς τὸν πανίερο Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως θὰ ἀρχίσει νὰ ἐκτοξεύει ὕβρεις ἐναντίον τοῦ Κυρίου μας, προκαλῶντάς Τον νὰ παρουσιαστεῖ ἐνώπιόν τους. Καὶ θὰ παρουσιαστεῖ ἐκτυφλωτικὸς ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, καί, ἀλοίμονό τους.... 


 1. Τὸ ΝΑΤΟ παραπλανᾶ τοὺς λαούς, ἐνῶ ἐφαρμόζει τὰ ἐπεκτατικὰ σχέδιά του ποὺ συμπίπτουν μὲ αὐτὰ τοῦ Ρότσιλντ. Παρατηροῦμε πῶς ἐργάζεται τοῦτο τὸ ἰουδαιόσηπτο συμμοριακὸ κατασκεύασμα. Βομβαρδίζει μὲν τὴ Σερβία ποὺ δὲν εἶναι μέλος τοῦ ΝΑΤΟ, ἀντίθετα ὑπερασπίζεται τὴν Οὐκρανία ποὺ καὶ αὐτὴ δὲν εἶναι μέλος τοῦ ΝΑΤΟ. Ἐπιτρέπει σὲ χώρα-μέλος της (τουρκία) νὰ ἐπιτεθεῖ πολεμικῶς σὲ χώρα ποὺ δὲν εἶναι τοῦ ΝΑΤΟ (Κύπρος), ὅμως, παράλληλα τὴν ἐπιτρέπει νὰ παρενοχλεῖ ἄλλη χώρα ποὺ εἶναι μέλος τοῦ ΝΑΤΟ (Ἑλλάς). Κατάσταση absurda, χωρὶς λογικὸ εἱρμό, ἄρα σχέδιο σατανικό.


 1. Ἡ γιούσα, οὖσα ὑποκινήτρια τοῦ Γ' Π.Π., ἐκτραχύνεται ὁσημέραι, λόγῳ τῆς προτεσταντικῆς ἠθικῆς της, πού, καὶ αὐτή, ἀπορρέει ἀπὸ τὸ σατανόπηκτο ταλμούδ. Λοιπὸν ὡς ἔμμεσος ὑποδοχέας τῆς ταλμουδικῆς ἀτιμίας, ἔπεσε σὲ βόθρο βαθύ. Παράλληλα δὲ ἡ βοθρῖτις τούτη ὑποσκελίζει τὰ ἄλλα ἔθνη νὰ τὴν ἀκολουθήσουν. Αὐτὴ εἶναι "Βαβυλὼν ἡ μεγάλη" (Ἀπ. ιδ' · ιστ' 19· ιζ' 5· ιη' 2, 10), ἡγέτις ἐθνῶν πρὸς τὸν ἀντιχριστιανισμό. Καὶ δὲν ἐκμαυλίζει ἁπλῶς τὰ ἔθνη, ἀλλὰ καὶ τὰ φθείρει διὰ τῶν πολέμων. Ἡ ἀπολύτως καὶ ἀνεπιστρεπτεῖ ἰουδαιόδουλη γιούσα ὀργάνωσε ἀπειραρίθμους πολέμους, πραξικοπήματα, προβοκάτσιες, ταραχές, δολοφονίες. Ἀπὸ τὴν ΕΙΣΒΟΛΗ τῆς ἁγγλοτουρκοσαξονικῆς σύμπραξης στὴν Κύπρο (Ἰούλιος-Αὔγουστος 1974) ἡ γιούσα προέβη σὲ 27 πλήγματα σὲ ἀντίστοιχα κράτη.


Ἰδοὺ ταῦτα: Κύπρος 1974

Τσάντ 1979

Νικαράγουα 1981-90

Λιβύη 1981

Λίβανος 1982

Γρενάδα 1983

Ἰράν 1987-88

Παναμᾶς 1989

Ἰράκ (Πόλεμος Κόλπου) 1991

Σομαλία 1992-94

Βοσνία

Ἀϊτή 1994-96

Κροατία 1995

Γιουγκοσλαβία 1991

Βαρντάρσκα 2001

Ἀφγανιστάν 2001

Ἰράκ 2003

Λίβανος 2006

Παλαιστίνη 2009

Λιβύη 2011

Συρία 2011

Μάλι 2013

Οὐκρανία 2014

Συρία 2018

Ἑλλάς (ἐμπρησμοί 2018, 2020)

Οὐκρανία 2021-


 1. Ἀναφερόμενοι στὴν Κύπρο, λίγο πρίν, νὰ ποῦμε ὅτι, ὄντως, ἐδῶ ἔγινε εἰσβολή. Οἱ βάρβαροι καὶ ἀπάνθρωποι τοῦρκοι δὲν συγκρίνονται μὲ τοὺς εὐγενεῖς Ρώσους. Ἀλλ' ἐνῶ στὴν Οὐκρανία δολοφονήθηκαν 14.000 Ὀρθόδοξοι (Ρῶσοι, Οὐκρανοί, Ἕλληνες) στὴν Κύπρο δὲν ἔπαθε κανεὶς τοῦρκος κάτι, ὥστε νὰ δικαιολογεῖται ἡ εἰσβολή. Ἀπὸ Οὐκρανία, 34 ἀπὸ τὰ 44 ἑκατομμύρια Χριστιανοί (τὰ 4 ἑκατομ. παπικοί, οὐνίτες, ὀπαδοὶ Φιλαρέτου καὶ Ἐπιφανίου ψευδεπισκόπων) παρακαλοῦσαν τὴ μητέρα Ρωσία νὰ τοὺς σώσει. Στὴν Κύπρο, ἀκόμα καὶ οἱ τοῦρκοι, ὅπως ἀπεδείχθη, ἤθελαν τὴν Ἑλληνοκυπριακὴ διοίκηση. Ἐπισημαίνεται καὶ ἄλλη διαφορά· στὴν πάσχουσα Κύπρο δὲν βοήθησε κανεὶς ἐνῶ γιὰ τὴν ἰουδαιόληπτη Οὐκρανία ὅλοι τρέχουν.


 1. Ἡ συλλογικὴ καὶ διπλωματικῶς κατοχυρωμένη ἀτιμία τῆς γιούσα γίνεται ὁρατὴ ἀπὸ τὶς προκλητικὰ ἀστήρικτες καὶ γελοῖες δικαιολογίες ποὺ προβάλλει πρὸ τῆς ἐπιθέσεως ἐναντίον χώρας τινός, ἐν γνώσει της ὅτι αὐτὲς θὰ καταρριφθοῦν. Ὅμως ἀδιαφορεῖ ἐντελῶς. Θυμηθῆτε μὲ ποιὲς ψεύτικες δικαιολογίες ἰσοπέδωσε τὴ Γιουγκοσλαβία καὶ κατεδίκασε τὴν Μιλόσεβιτς ἀδίκως· πῶς κατέστρεψε τὸ Ἰράκ, ὅτι στὸ ὁπλοστάσιό του διατηροῦσε ὅπλα μαζικῆς καταστροφῆς· πῶς διέλυσε τὴ Λιβύη, ὅτι τάχα συνεργαζόταν μὲ τρομοκράτες.... 


 1. Μία ἄλλη ἀτιμία τῆς γιούσα εἶναι νὰ ἐπικαιροποιεῖ παλαιὰ βίντεο, ὥστε νὰ παραπλανᾶ πρὸς τοὺς σκοπούς της ὅσους προσέχουν τὰ ἰουδαιοκάναλα. Ἐσχάτως τὰ ἴδια ἰουδαιοκάναλα ἔδειχναν πανικοβλημένους "οὐκρανοὺς" νὰ τρέχουν στὸ metro. Ὅμως ἦταν σκηνοθεσία ἀπὸ τὸ metro τῆς Ρώμης, πρὸ ἐτῶν "τραβηγμένη"! Ὄργιο fake news. Μετέρχεται καὶ ἄλλα μέσα ἀτιμίας. Αἴφνης τὸ "You Tube" διέγραψε ("μπλόκαρε") ὅλα τὰ ρωσικὰ κανάλια! Ἐπίσης κάθε ἀνταποκριτὴς τοῦ ὑπαγορεύεται τὶ θὰ πεῖ. Οὕτω, γιὰ ἀσφάλεια ἔχουν ἀπέναντί του ἕνα ὁπλοφοροῦντα ναζί! Φαντασθῆτε ἡ στραβοκάνα ὑπουργὸς "πολιτισμοῦ" Ἑλλάδος ἀπηγόρευσε τὸν Τσαϊκόφσκι.


 1. Ἴδομεν καὶ τὰ ἐν Οὐκρανίᾳ συμβαίνοντα. Ἡ τραγικὴ χώρα τῶν Ἑλλήνων ἐποίκων (ἀπὸ τὸν ζ' αἰ. π.Χ.) καὶ τῶν Ρῶς (ἀπὸ τὸν Ζ' αἰ. μ.Χ.) δήλωνε τὴν ταυτότητά της, ἀμιγῶς ρωσορθόδοξη, κραμμένη μὲ ἑλληνικὰ ἀρχέτυπα στοιχεῖα νὰ τὴν ὑποβαστάζουν. Μάλιστα τὸ Κίεβο, (ὅπως στοὺς Σέρβους τὸ Κόσοβο, καὶ στοὺς Ἕλληνες αἱ Ἀθῆναι καὶ ἡ Κωσταντινούπολις), μὲ τὴν ἐγγὺς καὶ μακρὰν Πετσέρα, ἀναδεικνύεται τὸ λίκνο τῆς ρωσικῆς εὐσεβείας. Ἀνάγκη νὰ ἀναφέρουμε ἐδῶ ὅτι ἡ λέξη "Οὐκρανία", "οὐκρανός", στὴ διαιώνιο σλαβικὴ γλῶσσα δὲν σημαίνει ἐθνικὸ προσδιορισμό, ἀλλὰ τοπικὴ διάκριση: π.χ. "νοτιορῶσος, βορειοελλαδίτης, νοτιοκορεάτης κ.τ.τ..


 1. Ἀπὸ τὸ ἔτος 2004 ἀρχίζει νὰ καταστρώνεται τὸ σχέδιο τῆς παραδόσεως τῆς χώρας στὸν ἰουδαϊκὸ ἔλεγχο, μὲ ἀντίστοιχη ἀπαγόρευση παντὸς ἀντιτιθεμένου. Μὲ πρωτοβουλία ἰουδαϊκῶν καθαρμάτων – τοῦ Σόρος καὶ τοῦ νεαροῦ θηλυμίτρου (ντυμένου σὰ γυναίκα) υἱοῦ καὶ τοῦ Biden (ἀντιπροέδρου ἐπὶ μουσλίμου Ὀμπάμα) καὶ τῶν δύο υἱῶν του - ἀρχίζει ἡ διὰ ναζιστῶν ἰουδαίων ὠμὴ παρέμβαση στὰ τῆς πολιτείας. Ἡ ρωσικὴ καὶ ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα ἀπαγορεύονται ρητῶς, ὅμως ὁ χάζαρος Ζελένσκι, μὴ γνωρίζων τὴν οὐκρανική, θεατρίζει μὲ ἄλλους συνανώμαλους του ὅ,τι δὲν τοῦ εἶναι ἀρεστό. Ὁ σοδομισμὸς προωθεῖται διὰ προκλητικῶν παρελάσεων τῶν ὁμοφυλοφίλων. Οἱ γυναῖκες, κατὰ χιλιάδες παραδίδονται στὸ trafficing καὶ τὰ νεαρὰ παιδιὰ στὴ σύνθιψη τῆς κεφαλῆς τους γιὰ τὴν ἐξαγωγὴ τοῦ ἀδρενοχρώματος. Ἡ οἰκονομία τῆς πλουσιότερης χώρας τοῦ κόσμου παραδίδεται στὴν ἀρπακτικὴ μανία τῶν ἰουδαίων ὀλιγαρχῶν.


 1. Ἀνεφέρθη πιὸ πάνω τὸ ὅνομα τοῦ Σόρος ἀκροθιγῶς. Ὅμως αὐτὸ τὸ ἀποτρόπαιο ὑπανθρωπίδιο πρωταγωνιστεῖ στὴ βυσσοδομία τῆς Οὐκρανίας. Τὸ ἀνεκοίνωσε ὁ ὑπουργὸς ἐσωτερικῶν τῆς τουρκίας Σουλεϊμὰν Σοϊλού, ὁ ὁποῖος κατήγγειλε τὸν Σόρος ὡς ὑπαίτιο τοῦ πολέμου καὶ ἀθώωσε τὸν Ποῦτιν. Μάλιστα τὸν χαρακτηρίζει πρεπόντως ὡς καμπαλιστὴ καὶ "δολοφόνο παιδιῶν τῆς Οὐκρανίας"!


 1.   Ἡ χώρα τῆς Οὐκρανίας ἐπελέγη ἀπὸ τὴ ροτσιλδικὴ πυραμίδα γιὰ νὰ ἐφαρμοστεῖ τὸ ἰουδαϊκὸ πείραμα, ἀφοῦ ἐδῶ συνέπιπτε ἡ μεσανατολίτικη χαζαρικὴ θρησκοληψία καὶ ὁ εὐρωπαϊκὸς ρασιοναλισμός, ὅπως αὐτὸς ἀφομοιώθηκε ἀπὸ τὸν κομμουνισμό. Οἱ δύο τοῦτες ἀντίθετες τάσεις συναιροῦνται μιὰ χαρὰ καὶ συνταιριάζουν στὴ μασονία. Ἡ σύγκρουση δὲν θὰ γίνει παρὰ μὲ πρωταγωνιστὴν τὴν ἁγία Ὀρθοδοξία, τὸ ἱερὸ Σέβας ἡμῶν, ἐνῶ στὸ ἀπέναντι στρατόπεδο θὰ βρίσκεται ὅλο τὸ λοιπὸ βοθρικὸ μῖγμα παροχετευόμενο ἀπὸ ἰουδαίους λυματαγωγούς. 


 1. Ἡ ἁρπακτικὴ ἰουδαιοσύνθετη κομματοκρατία ἀπὸ τὸ 2013, παρὰ τὶς δημαγωγικὲς κορῶνες, τὶς προεκλογικὲς ὑποσχέσεις καὶ τὴν τρομοκρατία, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄτιμη ὑποστήριξη τῶν "Δυτικῶν", δὲν φαίνεται νὰ ὑπερισχύει. Τότε οἱ ἐξ Ἀμερικῆς 20.000 ἰνστρούχτορες ποὺ μετέφερε τὸ καταραμένο θρασίμι Πάιατ, θέτουν σὲ ἐφαρμογὴ τὸ δοκιμασμένο σχέδιο τοῦ "αὐτοτραυματισμοῦ". Πέμπεται τὸ νεοναζιστικὸ τάγμα νὰ "βεβηλώσει" τὰ βεβηλωτικὰ μνήματα τῶν ἑβραίων, νὰ ἐπιφέρει ζημίες στὶς συναγωγὲς καί, παράλληλα, νὰ ἀρχίσει νὰ διαχέεται ἡ "ἀντισημιτικὴ" προπαγάνδα ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς ἰουδαίους καὶ τοὺς φιλιουδαίους. Στὴ διαμόρφωση τοῦ κλίματος αὐτοῦ ὑποβοηθάει ὁ ἐνεργείᾳ πρόεδρος Γιανουκόβιτς, τοῦ ὁποίου τὸ προεδρικὸ μέγαρο ἔχει κατακλυσθεῖ ἀπὸ "Ἀμερικανούς" ἐμπειρογνώμονες. Ἀντὶ νὰ ζητήσει τὴν ἀποπομπὴ τοῦ πρέσβεως Πάϊατ καὶ τὴ σύλληψη τῶν ἐγκληματιῶν νεοναζί, τῶν μισθοδοτουμένων ἀπὸ ἰουδαίους ὀλιγάρχες, αὐτὸς ἀπολογεῖται χλιαρά. Ἔχει καὶ συνέχεια ἡ ὑπόθεση. Τοῦτος ὁ προδότης κατέφυγε στὴ Ρωσία, ἐνῶ, τάχα, ζητεῖ τὴν παράδοσή του ἡ ἰουδαιοκυβέρνηση τῆς Οὐκρανίας δῆθεν ὡς ἐχθροῦ, ἐνῶ οἱ ἀγαθοὶ Ρῶσοι τὸν φυλάγουν ὡς δικό τους.


 1. Δυστυχῶς ἀπὸ τὸ 2014, μὲ ἕνα ἰουδαιοκίνητο πραξικόπημα, ἀνετράπησαν τὰ πάντα. Τώρα τὴ χώρα διατρέχουν παραστρατιωτικὲς συμμορίες μὲ ὁμολογημένη τὴν ἰδεολογική τους τοποθέτηση, ποὺ εἶναι ἄκρως ἐχθρικὴ πρὸς τὴν ἁγία Ὀρθοδοξία, τὴν Οὐκρανία, τὴ Ρωσία, τὸν αὐτόχθονα Ἑλληνισμό. Εἶναι ἰουδαιοναζὶ λυσσακοί, ἀπὸ 20 χῶρες, κυρίως δὲ ἀπὸ τὰ Καρπάθια γύρω! Κραδαίνουν δέ, πάντοτε, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ναζιστικὰ σύμβολα καὶ τὴ φωτογραφία τοῦ Χίτλερ! Λέγεται δὲ "Τάγμα Ἀζόφ", τὸ ἕνα εἶναι καὶ ἄλλα δύο τάγματα θρασίμια. Ὅλο τοῦτο τὸ κατσαριδομάνι εἶναι μόνο γιὰ βιαιότητες, ὄχι γιὰ παλληκαρίσιες ἀναμετρήσεις. Οἱ Σέρβοι κατὰ τὴν πολεμικὴ ἐπίθεση τῶν νατοϊκῶν ἐναντίον τους, ἔφεραν ἐπάνω τους τὸν στόχο προκαλῶντας, Ὀρθόδοξοι γάρ, ἐνῶ αὐτοὶ οἱ τρισκεκατηραμένοι θηλυδρίες κρύβονται σὲ σχολεῖα, σὲ νοσοκομεῖα, σὲ οἰκογένειες, τρομοκρατῶντας παιδάκια (Λεων. Ἀποσκίτης)! 


 1. Αὐτὰ ποὺ κάνουν οἱ ἰουδαιοναζὶ στὴν ἀνυπεράσπιστη νεολαία τῆς Οὐκρανίας ὑπερβαίνουν τὴ φαντασία. Παρακολουθῶντας τὴ δράση τους ἀναφωνεῖς: "Θεέ μου!". Ἀποσποῦν ἀπὸ τὸ σχολεῖο τοὺς μαθητές – νέα ἔκδοση τῶν ναζιστικῶν καὶ κομμουνιστικῶν νεολαιῶν – , τοὺς ὁποίους ὑποχρεώνουν νὰ κραυγάζουν συνθήματα ἀφρίζοντας. Ὁ ἰνστρούχτορας, μὲ φωνὴ ἄγρια, βραχνὴ ἀπειλεῖ: "Ὅποιος δὲν πηδᾶ δὲν εἶναι οὐκρανός". Καὶ πηδοῦν μαινόμενοι. Λαὸς χαμένος στὴν ἰουδαιοεξάρτηση, καταναγκαζόμενος νὰ ζητωκραυγάζει ὑπὲρ τοῦ Χίτλερ τοῦ Μπαντέρας καὶ ὅποιου ἄλλου σιωνιστικοῦ ρεμαλιοῦ! Παραπλήσια συμβαίνουν καὶ στὴν ἰουδαιόδουλη στάνη τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἐντολὴ πρὸ πάσης θεατρικῆς παραστάσεως νὰ παιανίζεται ὁ ἐθνικὸς ὕμνος τῆς Οὐκρανίας! Ἀπευθύνουμε πρὸς τοὺς Ρώσους ἐπίκληση: "Δράμετε ὑπερασπισταὶ τῶν ἀδικημένων, Ὀρθόδοξοι Ρῶσοι, καὶ θάψετε ὅλο τοῦτο τὸ ἰουδαϊκό – ναζικὸ μίασμα! Νὰ μὴ μείνει ἴχνος!". Αἴτιος τῆς διαμορφώσεως τοῦ ἀνωμάλου κλίματος ποὺ ἄρχισε μὲ τὸ πραξικόπημα τοῦ χειμῶνα τοῦ 2013-2014, ὑπῆρξε τὸ μοιραῖο κάθαρμα Πάιατ, πρέσβυς τῆς γιούσα στὴν Οὐκρανία, ἰουδαϊκῆς μήτρας ξεπέταγμα, μᾶλλον αὐγὸ ὀχιᾶς. Διαθέτοντας χρῆμα ἀφειδῶς τὸ σύχαμα τοῦτο ὀργάνωσε ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν ἕνα παραστρατιωτικὸ σῶμα, διεπόμενο ἀπὸ ναζιστικὴ ἰδεολογία. Παράλληλα ἐγκατέστησε στὴ χώρα καὶ 2000 μκο "ἀμερικάνικες". Πολλὲς ἦταν λόατκι καὶ ἔπραξαν ἀνάλογα. Πλάι σ' αὐτὸν τὸν ἐγκληματία ἐπαξίως ἵσταται ὁ ὁμόθρησκός του Τουρτσίνοφ ποὺ ξεπέρασε τοὺς πάντες σὲ φονικὴ μανία. Δηλώνει πάστορας διάβολος μὲ λύσσα κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων, τοὺς ὁποίους φόνευε κατὰ ἑκατοντάδες. Οἱ ναζιστὲς "Ἀζὸφ" ἀνέλαβαν δράση πληθυσμιακῆς συρρικνώσεως τῆς χώρας, καθὼς καὶ ἀπολύτου ἐξαρτήσεως αὐτῆς ἀπὸ τὴν Ἀράχνη. Μὲ τὶς παραστρατιωτικὲς συμμορίες ἄνοιξαν πόλεμο κατὰ τοῦ Ὁμοδόξου καὶ τοῦ ὁμαίμου πληρώματος. Σὲ πόσα ἐγκλήματα δὲν προέβησαν τὰ καταραμένα καθάρματα. Δὲν θὰ ξεχάσουμε ποτὲ τὸ ἔγκλημα τῆς πυρπολήσεως τοῦ Σπιτιοῦ Συνδικάτων στὴν Ὀδησσὸ μὲ 110 θύματα πυρίκαυστα ἐντὸς καὶ κύκλῳ αὐτῆς (2 Μαΐου 2014). Καὶ τώρα, πρὶν λίγες ἡμέρες, οἱ σατανοκινούμενοι μεσανατολίτες καθήλωσαν ἐπὶ σταυροῦ Οὐκρανὸ Ὀρθόδοξο, ἔξω ἀπὸ ἐκκλησία, ἐν συνεχείᾳ τὸν πυρπόλησαν ἐνῶ ὁ μάρτυς ἔκραζε ὀδυνηρῶς. Σταύρωσαν πολλοὺς τῶν ἀδελφῶν μας τὰ σκυλιὰ τοῦτα. Συνολικὰ θανάτωσαν περισσότερους ἀπὸ 14.000 ἀδελφούς μας, ὥσπου ἐπέλασε λυτρωτὴς ὁ Ρωσικὸς στρατός. Ἡ Ρωσία, παρακολουθῶντας τὴ δράση τούτων τῶν καθαρμάτων, πέντε χιλιάδων καταραμένων ναζιστῶν, ἀμέσως τοὺς ἐπεκήρυξε. Σημειώνουμε ἐμφατικῶς ὅτι τοῦτους τοὺς περιτμημένους ἡ Εὐρώπη ὅπως καὶ ἡ γιούσα ἀποδέχονται καὶ τὶς πράξεις τους ἐπικροτοῦν! Ἀσφαλῶς ἀναρρωτιοῦνται πολλοί: Πῶς συμβαίνει, οἱ χῶρες αὐτές, οἱ τάχα δημοκρατικές, νὰ μαίνονται κατὰ τῆς "ναζιστικῆς" "Χρυσῆς Αὐγῆς" καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ καταφάσκουν τὶς ναζιστικὲς συμμορίες τῆς Οὐκρανίας; Ἀφῆστε τὸν ἐθελότυφλο νὰ ζῆ στὴν ἐξάρτησή του....


 1. Σημειώνουμε ἐδῶ ἐμφατικῶς, οἱ ἰουδαιοναζὶ τῆς Οὐκρανίας, ἕνα διάστημα, ὑποστήριζαν τὴ "Χρυσῆ Αὐγή", καὶ τὰ ἰουδαιοκάναλα, ἀφοῦ ἐξεφράζοντο ἀπαξιωτικῶς ἐναντίον τῆς "Χ.Α.", ἦταν ἑπόμενο νὰ τηροῦν τὴν ἴδια στάση καὶ ἀπέναντι τῶν ἰουδαιοναζί. Ἀλλὰ ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῶν δύο εἶναι ἀβυσσαλέα. Ἡ "Χ.Α." εἶναι κίνημα πατριωτικὸ καὶ ἀντιιουδαϊκό, ἐνῶ οἱ ἰουδαιοναζὶ εἶναι ἀντιπατριωτικοὶ καὶ ἐγκληματίες ἰουδαῖοι. Γι' αὐτὸ καὶ σύντομα ἡ ἰουδαιόδουλη διπλωματία καὶ δημοσιογραφία πῆρε τὴ "σωστὴ" θέση: φυλάκισε τοὺς χρυσαυγίτες, ἐνῶ ἐπιβραβεύει τοὺς ἰουδαιοναζὶ τῆς Οὐκρανίας. Τὶ δὲν καταλαβαίνετε; Ἀκριβέστερα· ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῶν χαζαροναζὶ τῆς Οὐκρανίας καὶ τῶν πατριωτῶν – "φασίστες" τοὺς χαρακτηρίζουν οἱ ἀκόλουθοι τοῦ ἰουδαϊσμοῦ – εἶναι ὁρατή. Οἱ πρῶτοι μαίνονται κατὰ Ρωσίας, οἱ δεύτεροι, ὑπὲρ αὐτῆς. Μόλις ἐχθὲς στὸ εὐρωπαϊκὸ κυνοβούλιο ψηφίστηκε ἡ ἀποπομπὴ τῆς Ρωσίας. Οἱ φιλοναζὶ ψήφισαν Ναί, οἱ πατριῶτες ψήφισαν Ὄχι!


 1.   Τὰ ἐν Οὐκρανία πράγματα εἶναι ξεκάθαρα. Ὁ παγκόσμιος σιωνισμὸς στὴ θέλησή του νὰ ἐξαφανίσει τὴν ἁγία Ὀρθοδοξία, ἐπεστράτευσε ὁμόφρονα καθάρματα νὰ πολεμήσουν τὴν ἁγία Ὀρθοδοξία· γι' Αὐτὴν γίνεται ὁ πόλεμος. Ἀσφαλῶς θὰ ὑποθέσει ὁ ἐχέφρων, ὅτι αὐτὰ ὡς προκλητικῶς ὁρατὰ ὑπέπεσαν στὴν ἀντίληψη τῶν ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν καὶ ἄρα φέρονται μὲ σοφία. Βαβαὶ τῆς διαψεύσεως. Πολλοὶ κληρικοί, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Βαρθολομαῖο καὶ τὸν Θεόδωρο Ἀλεξανδρείας (ὁ β' , μέχρι ἐχθὲς ἐγκωμίαζε τοὺς Ρώσους, δεχόμενος πολλὲς εὐεργεσίες ὑπ' αὐτῶν), στὸ ἄκουσμα καὶ μόνο τῆς Ρωσίας φανατίζονται. Ἐπίσης ἡ ἀντικανονικὴ "Ἐκκλησία" τοῦ ἰουδαίου πράκτορα Ἐπιφανίου, συνταγμένη μὲ τὴ συμμορία τοῦ Ζελένσκυ, "εὐλογεῖ" τὸ ναζιστικὸ τάγμα τῶν ὠμῶν φονιάδων, καθὼς καὶ τοὺς ὁμοφυλόφιλους, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ τὸ 2014 παρελαύνουν ἀναισχύντως στὶς πόλεις τῆς Οὐκρανίας, κυρίως στὴν πόλη Νικολάγιεφ. Γι' αὐτὰ τὰ σκυλιὰ τοῦ Ζελένσκυ κανεὶς νὰ μὴ ἐπιδεικνύει συμπάθεια. Πρόκειται γιὰ λεγεώνα μισθάρνων ποινικῶν φονικῆς διαθέσεως, συντηρουμένων ὑπὸ ἰουδαίων ὀλιγαρχῶν. Ἡ ἐγκληματική τους δράση, ἂν χρειασθῆ, ἐξέρχεται καὶ τὼν ὁρίων τῆς χώρας, ὑπὲρ τῆς ὁποίας στρατεύθηκαν. Ἂν ὁ Ρώσικος στρατὸς δὲν τοὺς θάψει θὰ ἐξαπλωθοῦν. Στὸν πόλεμο τοῦ Ἀρτσάχ (Ναγκόρνο Καραμπάχ Ἀρμενίας), τὸν Σεπτέμβριο τοῦ '20, στὸν πόλεμο κατὰ τῆς Ἀρμενίας, ἐκτὸς τῶν ἀζέρων, τούρκων, πακιστανῶν, τζιχαντιστῶν συμμετεῖχαν καὶ νεοναζὶ τῆς Οὐκρανίας ποὺ πολεμοῦσαν, μάλιστα, μὲ ἀπαγορευμένα ὅπλα. Καλὰ ποὺ προσέτρεξε ὁ Ρωσικὸς στρατὸς καὶ ἔσωσε τὴν Ἀρμενία. 


 1. Κληρικοὺς μανιακούς, ναί, ὅμως καὶ πολιτικοὺς πολλῷ πλέον. Τὸν ὑπὲρ πάντας λυσσομανήτη, ποὺ ἐπισημαίνουμε ὡς φέροντα τὰ πρωτεῖα, εἶναι ὁ ἀναθεματισμένος τζουγκασβίλι. Αὐτὸς κρίνεται ὡς ὁ πλέον προκλητικὸς ἰουδαῖος, ἀφοῦ ὀρθώνεται ὁ νανώδης οὗτος ἀπέναντι μιᾶς ὑπερδυνάμεως, ὑπερεχούσης ἔναντι ὅποιας ἄλλης ὑπερδυνάμεως. Ἐνεργεῖ ἔτσι ὁ ἀχρεῖος διότι ἐπιδιώκει νὰ δημιουργήσει ἀσυμβίβαστη ἔχθρα τῆς Ρωσίας κατὰ Ἑλλάδος. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ γέμισε τὴ Θράκη καὶ τὸν νομὸ Κιλκὶς μὲ "Κροὺζ" καὶ "Τόμαχοκ" καὶ πυρηνικά, ἐνῶ ἐπέτρεψε νὰ δημιουργηθοῦν ἀμέτρητες ἀμερικανικὲς βάσεις, μὲ παρουσία 18.000 γιουσαίων, στὰ 30 περίπου ἀμερικανονατοϊκὰ στρατόπεδα καὶ δεκάδες ἄλλα προξενικὰ γραφεῖα κατακτητικῶν βλέψεων. Τέλος στὴν Ἑλλάδα, μία συμμορία βοθριτῶν, ἕνα ἀποχαλινωμένο παθιασμένο διαβολόσογο μὲ προσκολλημένους ἄλλους ὁμοθρήσκους, ἀφρίζει κατὰ Ρωσίας, λόγῶ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως της. Πρωταγωνιστοῦν ὁ τζουγκασβίλι, ἡ μάνα του ἡ ὄχεντρα καὶ ὁ Δένδιας ἡ κατσαρίδα τῶν ρύπων. Ὄντως ἀπέναντί μας ἔχουμε προσωποποιημένο τὸν ἀρχιδιάβολο. Μὲ ὅποιον ἰουδαῖο καὶ νὰ συγκριθῆ - Στάλιν, Χίτλερ, Μπέγκιν, Σαρόν – βρίσκεται νὰ ὑπερτερεῖ σὲ κακία καὶ διαμονομανία. Ἡ τελευταία ἐχθρικὴ πράξη, κατὰ Ρωσίας, εἶναι ἡ ἀποστολὴ ὅπλων πρὸς Οὐκρανία – μία ὅμως βόμβα ἀπὸ τὸ ρωσικὸ ὁπλοστάσιο τὰ μετέτρεψε σὲ λυωμένο μέταλλο. Διέπραξε καὶ ἄλλη ἀτιμία διὰ τεθλασμένης ὁ ψυχοπαθὴς οὗτος: τὰ ἀποτεφρωθέντα ὅπλα εἶχε ἀφαιρέσει ἀπὸ τὰ νησιά, ὥστε νὰ συντελέσει στὴν ἀμαχητὶ παράδοσή τους στὸν προαιώνιο ἐχθρό. Ἡ πράξη του διαβολική, μὴ δικαιωμένη. Ἔχει στείλει ὅπλα στὴν Οὐκρανία γιὰ νὰ χρησιμεύσουν στὴν ἄμυνα· ὅμως προηγουμένως ἔστειλε ὅπλα στὴ Σαουδαραβία ποὺ θὰ χρησιμεύσουν στὸν ἐπιθετικὸ πόλεμο κατὰ Ὑεμένης. Ποιὸς θὰ τοῦ φορέσει τὸν ζουρλομανδύα; Ἔκλεισε καὶ τὸν ἐναέριο χῶρο στὰ ρωσικὰ ἀεροπλάνα, ὅμως τὰ τούρκικα ἀφήνει νὰ παραβιάζουν τὸν ἐναέριο χῶρο μας. Διερωτώμεθα: πότε οἱ ἐν Ἑλλάδι ἀρχὲς θὰ συλλάβουν αὐτὸ τὸ κάθαρμα; 


 1. Κάτι, ἀκόμα, σημαντικὸ ὑποκρυπτόμενο ἡ πρεσβεία τῆς Οὐκρανίας, στὴν Ἀθήνα καλεῖ ἐθελοντὲς φονιάδες ποινικούς. Αὐτό τὸ γνωρίζει ὁ τζουγκασβίλι καὶ προτρέπει, μάλιστα πρὸς τοῦτο. 


 1. Νὰ εἰδικεύσουμε τὸν λόγο μας. Ἔθνη ἐπίβουλα, συγκεκριμένα κυβερνήσεις ἐθνῶν, κύκλωσαν τὴ Ρωσία, τὴν ὁποία ἀντιμετωπίζουν ἐχθρικῶς. Πῶς θὰ ἐρμηνεύσουμε αὐτὴ τὴ λύσσα ποὺ κυρίευσε τὶς νατοϊκὲς κυβερνήσεις, ἐναντίον τῆς Ρωσίας; Ἡ μόνη ἱκανοποιητικὴ ἀπάντηση ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ δοθεῖ: "Ἐπειδὴ τυγχάνε χώρα Ὀρθόδοξη!


 1. Καὶ κοιτάξτε τὴν κραυγαλέα διαφορά: ἡ Δύση τῆς δύσεως, ἰουδαιοπαθὴς δούλη, ζυμωμένη μὲ τὸ ψεῦδος καὶ τὴν ἀδικία, φερόμενη πάντοτε δημαγωγικῶς, ἀποκλείει κάθε εἴδηση προερχόμενη ἀπὸ Ρωσικὰ μέσα ἐνημέρωσης. Ἐνῶ ἡ Ρωσία φερόμενη δημοκρατικῶς, ἐπιτρέπει ὅλα τὰ ἰουδαιοκάναλα νὰ λειτουργοῦν στὸ ἔδαφός της. Τὸ συμπέρασμα ἐξάγεται ἀβίαστα.


 1. Ἕνας ἐπιπλέον λόγος, αὐτὸς προσωπικός, εἶναι ἡ θαρραλέα φωνὴ τοῦ Βλαδιμήρου, κατὰ τοῦ Ρότσιλντ. Κανείς, μὰ κανείς, εἶτε κληρικὸς εἴτε στρατιωτικὸς εἴτε πολιτευόμενος τόλμησε νὰ ἐκφέρει τέτοιο λόγο. Εἶπε ταῦτα τὰ διάχρονα ἐπινίκια ἔπη ὁ τῆς Ὀρθοδοξίας ὑπερήρως: "Οἱ ἑπόμενες γενεὲς θὰ ζήσουν χωρὶς τὶς ἀλυσίδες τοῦ Ρότσιλντ στοὺς καρποὺς καὶ τὰ σφυρά. Αὐτὸ εἶναι τὸ πλέον ὑπέροχο μέλλον ποὺ μποροῦμε νὰ τοὺς ἐξασφαλίσουμε (Our future generations will be born without Rotshchild chains around their wrists and ankles. This is the best present we can provide". Ὁ γυφτορότσιλντ τὸν ἀπειλεῖ. Πρὸς τοῦτο στέλνει στὴ Μόσχα τὸν πρωθυπουργὸ τοῦ ἰσραήλ, πρὸ μιᾶς ἑβδομάδος, μὲ σκοπὸ νὰ τὸν "συνετίσει": - "Ξέρεις μὲ ποιόντά βάζεις; Ξέρεις ὅτι ὁ προσκυνητός, μεγαλειότατος βασιλιάς μας μπορεῖ νὰ σὲ συντρίψει;". Πιστεύω κάποια παραπλήσια ἀπάντηση μὲ τοῦ Καραϊσκάκη νὰ ἔδωσε ὁ γενναιόφρων Βλαδίμηρος. Ἀντιλαμβάνεται αὐτὴ ἡ μαϊμοὺ ὅτι ὁ Ποῦτιν σημαδεύει τὰ 300 ὑπερπολυτελῆ καταφύγια του ἀνὰ τὸν κόσμο. Καὶ ὑποχωρεῖ. Μαζί του ὑποχωρεῖ καὶ ἡ γιούσα καὶ τὸ ΝΑΤΟ καὶ ὅλος ὁ ἑσμὸς τῶν ἐθελοδούλων πρακτόρων. 


 1. Μία παρέκβαση. Ἐπ' εὐκαιρία τῆς ἀναφορᾶς στὸν Ρότσιλντ, ἔχω νὰ συστήσω στὸν κάθε φιλέρευνο ἀνθρωπο, νὰ μὴ δίνει προσοχὴ στὸ τὶ λέει ὁ ἕνας καὶ ὁ ἄλλος, ὅσο ἐπιφανὴς καὶ νὰ εἶναι (Μπάιντεν, Μακρόν, Ζελένσκι...). Νὰ προσέχει τὶ λένε δύο ἀκραίως ἀντιτιθέμενοι: ὁ Ποῦτιν, πρόεδρος Ρωσίας, καὶ Μπένετ, πρωθυπουργὸς τοῦ ἰσραήλ. Ὁ πρῶτος ἀναγνωρίζεται ὡς ὁ αὐθεντικὸς πολεμάρχης, ὁ δεύτερος, τὸ φερέφωνο τοῦ Ρότσιλντ. Τὶ συμβούλευσε, μόλις ἐχθὲς (12/3/2022), ὁ ἀξιωματοῦχος Μπένετ στὸν Ζελένσκι; "Συνθηκολόγηση"! Δηλαδὴ ὅλο τὸ ναζιστικὸ βοθροκόρημα ποὺ συγκροτοῦσε ἐπὶ ἔτη ὁ "ἀμερικάνικος" παράγων νὰ παραδοθεῖ στὸν ρωσικὸ στρατό. Ὁ γελοιαστὴς ἐξανίσταται, ὅμως ποιὸς τὸν ἀκούει.... Κρίνοντας ἀπὸ αὐτὸ καὶ μόνο τὸν λόγο τὸν ἄνδρα ἐπιτρέπεται νὰ ποῦμε πὼς πρόκειται γιὰ ἥρωα ὑπεροχικῆς κλάσεως καὶ σπάνιας ἀνδρείας. Ὅθεν ἂς προσέξουν οἱ λαπάδες ποὺ τὸν μάχονται, μὴ τολμήσουν καὶ πολεμήσουν τοῦτον τὸν φιλοδίκαιο καὶ ἀτρόμητο γίγαντα διότι θὰ καταισχυνθοῦν. Ὁ Βλαδίμηρος ἔχει τὸ ὑπερόπλο – τὸ Τζοῦντο, θυμηθῆτε – νὰ σᾶς ἐπιστρέψει τοὺς πυραύλους ποὺ θὰ τοῦ στείλετε! 


 1. Οἱ Οὐκρανοὶ εἶναι λαὸς χωρὶς ἐθνικὴ συνείδηση. Πλὴν τῶν Ὀρθοδόξων ὅλοι οἱ λοιποί (νεοναζί, χάζαροι, παπικοί, προτεστάντες, οὐνίτες ἀλλὰ καὶ ἐθνικὲς μειονότητες: τάταροι, μογγόλοι, τοῦρκοι, βούλγαροι, πολωνοί, ρουμάνοι, χάζαροι) εἶναι ἰουδαιοεξάρτητοι, ἄκρως φανατικοί, ἐχθροὶ τῶν Ρώσων καὶ τῶν Ἑλλήνων, ἰδιαιτέρως τῆς ἁγίας τῶν Ὀρθοδόξων Πίστεως. Φαινόταν, τὸ ἔδειχναν οἱ ἐξελίξεις, ὅτι τὸ παραπάνω συνονθύλευμα τῶν ἰουδαιοεξαρτήτων ὁδηγοῦσε τὴ χώρα σὲ καταστροφικὴ δίνη. Τὸ 2004 τὸ ἑβραιαριὸ πραγματοποιεῖ τὸ πρῶτο πραξικόπημα στὴν Οὐκρανία, τὸ ὁποῖο ὀνόμασαν "Πορτοκαλὶ Ἐπανάσταση". Ἡ Δύση, πρὶν ἀπὸ τὴ δύση της, θριαμβολογοῦσε καὶ οἱ φυσιολογικοὶ ἄνθρωποι ἀνησυχοῦσαν. Τὸ ἰουδαιαριὸ τῆς Ὀὐκρανίας περίπου 100.000 ἐγκαταλείπει πρὸς ὥραν τὶς πολυτελεῖς ἐπαύλεις του στὰ παράλια τῆς Οὐκρανίας καὶ συγκεντρώνεται στὸ Κίεβο νὰ ἐπιλέξει κάποιον δικό του γιὰ ὑποψήφιο, ποὺ ὅμως νὰ εἶναι εὑρύτερα γνωστός. Καὶ ἰδοὺ προτείνεται ὁ ἰουδαιοχάζαρος Βόλ. Ζελένσκι, γελωτοποιὸς ψυχανώμαλος ἐκπομπῶν. Συγχρόνως τοῦ παραδίδεται καὶ τὸ διάγραμμα τῆς ρητορικῆς ποὺ περιλαμβάνει ὡς πρώτη ἐνέργεια τὸν "ἀντισημιτισμό". Ὁ χάζαρος ἀναλώνεται στὴν προσπάθεια ἀνατροπῆς τοῦ ἰουδαϊσμοῦ. Αὐτὸ ἦταν: τὸ γλυκὸ ἔδεσε καὶ ὅσοι – οἱ πολλοί –  ἀποστρέφονταν τὸν ἰουδαϊσμὸ ἔτρεξαν πρὸς τὸν "ἀντισημίτη" Ζελένσκι. Βεβαίως τὸν ἴδιο ψήφισαν καὶ οἱ σιωνιστὲς μονοκοῦκι, καὶ ἐξελέγη ἀκόπως.... Κατὰ τὸ ἴδιο διάστημα, ἀπὸ τοῦ 2014 καὶ ἐντεύθεν, παράλληλα μὲ τὶς "ἀντισημιτικὲς" δραστηριότητες, δὲν παύουν οἱ διωγμοὶ κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν: καταστροφὲς ἱερῶν καθιδρυμάτων, σταυρώσεις χριστιανῶν Ὀρθοδόξων, ἀνθρωποθυσίες (δὲν γνωρίζετε, ἰουδαῖοι καὶ ἀνθρωποθυσίες, μέχρι αὐτὴ τὴν ὥρα) εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένα. 


 1. Τὸ 2014 γίνεται τὸ δεύτερο κρίσιμο πραξικόπημα, ὑποκινούμενο ἀπὸ τὸ καταραμένο μίασμα Πάιατ. Ἀνατρέπεται ἡ νόμιμη κυβέρνηση τοῦ Βίκτορ Γιανουκόβιτς καὶ στὴ θέση του τοποθετεῖται ὁ νέος πρόεδρος Ποροσένκο ποὺ ἀμέσως τοῦ στέλνει συγχαρητήρια ὁ μωχαμέτης Ὀμπάμα. Γοργὰ ἀρχίζει ἡ ἀνατροπὴ τῶν ὅσων ἔμειναν πατριωτικῶν θυλάκων καὶ ἁγνῶν παραδόσεων. Τὰ ἰουδαϊκὰ τσακάλια περιέτρεχαν πόλεις καὶ χωριά, δολοφονῶντας ἀδεῶς ὅσους διαφωνοῦσαν μαζί τους. Ὅσους μιλοῦσαν ρωσικὰ ἢ ἑλληνικὰ τοὺς πυροβολοῦσαν. Ἀπαγόρευαν τὴν ὅποια ἐκδήλωση ὑπὲρ Ρωσίας· μέχρι καὶ δρόμους ἔκλειναν πρὸς Ρωσία, καὶ τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς φιλορωσικοὺς ἀνατίνασσαν· πυρπολοῦσαν ἱεροὺς ναούς, ἅρπαζαν βιαίως νέες γυναῖκες γιὰ τὰ πορνεῖα τῆς Εὐρώπης, σταύρωναν χριστιανοὺς ἔξω ἀπὸ τοὺς ναούς, κυκλοφοροῦν καὶ videos μὲ ἀνάλογα θέματα ποὺ προξενοῦν φρίκη, παρεσκεύαζαν ἀπηγορευμένα βιολογικὰ ὅπλα, μὲ ἔγκριση τῆς γιούσα. Μήπως κανεὶς φιλοψευδὴς καὶ εἰσβολεομανὴς ἀφμιβάλλει γιὰ τὰ βιολογικὰ ὅπλα καὶ τους ἰοὺς ποὺ παρασκεύαζαν οἱ φαρμακοὶ τῆς γιούσα στὴν ἰουδαιοκατεχόμενη Οὐκρανία; Τὸ ὁμολόγησαν ἀρχηγοὶ τῆς γιούσα.


 1. Τοὺς Ἕλληνες τὸ ἰουδαϊκὸ μίασμα μισεῖ ὅσο καὶ τοὺς Ρώσους, ἀφοῦ τοὺς δολοφονεῖ ὅπου τοὺς ἀντικρίζει. Ἐσχάτως ὁ ἰουδαιοχάζαρος Ζελένσκι ἀρνήθηκε νὰ ἀναγνωρίσει τοὺς 150.000 Ἕλληνες ὡς μειονότητα, ἐνῶ κάποιους ἀμελητέους ἀριθμοὺς τατάρων καὶ μογγόλων ἀνεγνώρισε ὡς μειονότητα.


 1. Κάτι ποὺ πρέπει νὰ φέρουμε στὸ μέσον, καὶ νὰ στηλιτεύσουμε, εἶναι ἡ θέση πολλῶν, εἰδικῶν καὶ μή, οἱ ὁποῖοι, ἂν καὶ φαίνονται ἀντικειμενικοὶ καὶ ὑποστηρικτικοὶ τῆς Ρωσίας, σὲ κάποια σημεῖα, ὅμως τὴν καταδικάζουν δογματικῶς γιὰ τὴν "εἰσβολή". Γιὰ τὴν Ἱστορία σημειώνουμε ὅτι ἡ ἔναρξη ἐπιθέσεως τοῦ Ρωσικοῦ στρατοῦ κατὰ τῆς Οὐκρανίας ἦταν τὴν 23ην πρὸς την 24ην Φεβρουαρίου τοῦ 2022. Καὶ μὴ σᾶς διαφεύγει: οἱ Ρῶσοι ἐπενέβησαν σωτῆρες ὑπὲρ τοῦ Ὀρθοδόξου πληρώματος ἐπειδὴ οἱ ἰουδαιοναζὶ ἀθέτησαν τὶς συμφωνίες τοῦ Μίνσκ. Ἀλλιῶς, ἐὰν ἐτηρεῖτο ἡ συμφωνία, οἱ Ρῶσοι δὲν θὰ ἐπενέβαιναν. Θέλω νὰ πιστεύω ὅτι κρίνουν ἐπιφανειακὰ τὰ πράγματα, καὶ ὄχι ἐσκεμμένα. Ὅμως ὁπωσδήποτε μεροληπτικά. Ἂς σκεφθοῦν, κατὰ τὶς σφαῖρες ἐπιρροῆς, πῶς ἡ γιούσα τοῦ ἐγκλήματος καὶ τῆς καταδυναστεύσεως τῶν λαῶν ἀπαιτεῖ ἀπειλῶντας μὲ ἰσοπέδωση τὴ Βενεζουέλα, σὲ περίπτωση ἐξοπλισμοῦ της. Δυὸ μέτρα καὶ δύο σταθμά, πόρνη γιούσα, ποὺ ἐπελαύνει γοργὰ ἡ κατάλυσή σου. Ἀλλὰ γιατὶ ἡ ρωσικὴ παρουσία στὴν Οὐκρανία νὰ εἶναι εἰσβολή; Πρὶν οἱ ἰουδαιομπολσεβίκοι τοῦ Λένιν, καὶ ἐν συνεχείᾳ οἱ ἰουδαιοσταλινικοί, ἀνακηρύξουν τὴ χώρα ἀνεξάρτητο κράτος, πρὸ ἑκατονταετίας, δὲν ἀποτελοῦσε ζωντανὸ μέλος τῆς Ρωσικῆς Αὐτοκρατορίας, μάλιστα λίκνο τοῦ πανρωσικοῦ πολιτισμοῦ; Ὑπογραμμίζουμε: ΟΣΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΩΣ ΤΗ ΡΩΣΙΑ, ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΝΑΤΟΪΚΟΙ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΦΙΛΟΙ.


 1. Ἐδῶ στὴν Οὐκραΐνα (ἡ λέξη σημαίνει τὸ σύνορο) χτυπάει ἡ καρδιὰ τῆς Ρωσικῆς εὐσεβείας (γι' αὐτὸ καὶ ξεχύθηκαν οἱ δαιμονισμένοι τῶν μιαντῶν θρησκειῶν νὰ τὴ βεβηλώσουν!), ὅπως στὸ Κόσοβο, τῶν Σέρβων καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη, τῶν Ἑλλήνων. Ἐδῶ ἡ ζωντανὴ παρουσία τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου (†1015), Ἰσαποστόλου καὶ Φωτιστοῦ τῶν Ρώσων, ὅστις, κατὰ τὸ ἱερὸ βάπτισμα (987) ἔλαβε τὸ ὄνομα Βασίλειος, πρὸς τιμὴν τοῦ ἡμετέρου αὐτοκράτορος Βασιλείου Β' τοῦ Βουλγαροκτόνου (956-1025), τοῦ ὁποίου τὴν θυγατέρα ἐνυμφεύθη. Ἐδῶ ἡ Ἁγία Ὄλγα, ἡ κομνηνή, κατὰ τὸ ἱ. βάπτισμα (962) Ἑλένη, μητέρα τοῦ ἀνωτέρω Βλαδιμήρου. Ἐδῶ ἡ πόλη Βολοντίμιρ, στὴ βορειοδυτική Οὐκρανία ποὺ ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο Ἅγιο. Ἐδῶ ὁ καθεδρικὸς ἱ. Ναὸς καὶ τὸ πανεπιστήμιο στὸ ὄνομα τοῦ ἰδίου. Ἐδῶ, ἐδῶ ἡ ἁγία Πετσέρα, ἡ μεγάλη καὶ περίδοξη μοναχοπολιτεία τοῦ ἀρχετύπου τοῦ Ρωσικοῦ μοναχισμοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου (982-1067), τοῦ ἑορτάζοντος τὴν 10ην Ἰουλίου. Ἐνῶ ἡ Ρωσία, χάρη στὴ μέριμνα ὑπὲρ αὐτῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, χάρη στοὺς Ἕλληνες ἐπισκόπους, ἱεραποστόλους καὶ διδασκάλους, χάρη στὸ Ἅγιον Ὄρος, χάρη στὶς πριγκήπισσες, ἀφομοίωσε καθολοκληρίαν τὸν βυζαντιακὸ πολιτισμό (βλ. ὁμοδοξία, μοναστήρια, Κρεμλῖνο, αὐτὴν ταύτην τὴν συμπεριφορὰ τῶν Ρώσων), φυσικῷ τῷ λόγῳ ἀνεδείχθη ἡ διάδοχος Αὐτοκρατορία τοῦ πολιτεύματος τῆς Ἑλληνορθοδοξίας. Καμία ζηλοφθονία ἐπ' αὐτοῦ, μόνο ἐπιβράβευση καὶ ἐπικρότηση. Ἀργότερα, ἔθνη ἁρπακτικά (μογγόλοι, τάταροι, πολωνοὶ κατόλυκοι, δάκες, τοῦρκοι) θὰ δηλώνουν τὴ βλαβερὴ παρουσία τους, πλὴν ἡ χώρα, ὡς Οὐκραΐνα (Украина), δηλαδὴ τὸ ἀκρότατο ὅριο τῆς Ρωσίας, ἢ ὡς μαλορούσια ἢ νοβορούσια (μικρὴ ἢ νέα Ρωσία) δὲν θὰ ἀποβάλει τὰ αὐτοκρατορικὰ χαρακτηριστικά της ποὺ θὰ μένουν ἀναφαίρετα. Μὲ τὴν ἅλωση τῆς Πόλεως, τὸ ἔθνος τῶν Ρώσων θὰ διεκδικήσει τὴ μετάβαση τῶν στοιχείων τῆς Ἀνατολικῆς Αὐτοκρατορίας στὸ ἴδιο. Καὶ δικαίως. Δὲν θὰ ἐπιτραπεῖ ποτέ, ἡ ἀσίαθεν βάρβαρη τουρκαγέλη, ἡ ὁποία, οἷς κρίμασιν Θεὸς οἶδεν, πατεῖ τὴ γῆ τὴν παντευλόγητη, νὰ ὑφαρπάζει τὸ τυχὸν τῆς ἱερᾶς τῶν Ἑλλήνων Αὐτοκρατορίας.


 1. Ἐκτὸς τῶν ἐθνικῶν τόπων καὶ ἡρώων ποὺ ἐγείρουν συναισθήματα ἀρχαιοπρεποῦς καὶ αὐτοκρατορικῆς εὐσεβείας, εἶναι καὶ ἡ ἄλλη εἰκόνα ἡ θλιβερή, δηλαδὴ ἡ κατάσταση ποὺ ἔχει διαμορφωθεῖ στὴν Οὐκρανία, αὐτή: Οἱ ἰουδαιόμισθοι τῆς Οὐκρανίας ἐπὶ 8 ἔτη σφάζουν καὶ ἀτιμάζουν τοὺς Ὀρθοδόξους, Ρώσους, Ἕλληνες καὶ Οὐκρανούς. Δολοφόνησαν, κατὰ τὸ διάστημα αὐτό, 14.000 πολίτες! Αὐτά, βεβαίως, θέλουν νὰ ἀγνοῦν τὰ μαριονετικὰ δίποδα. Αὐτὰ ὅλα, κυρίως οἱ ἐπικλήσεις τοῦ 98% τῶν πολιτῶν τῆς Ἀνατολικῆς Οὐκρανίας, τὶ λέτε δὲν δικαιώνουν τὴν ἐπέμβαση καὶ συνδρομὴ τῶν Ρώσων πρὸς ἀπελευθέρωση; Ἀπὸ τὴν ἄλλη, δῆτε Ὀρθόδοξες χῶρες, ὅπου δηλαδὴ πλεονάζει τὸ Ὀρθόδοξο στοιχεῖο, νὰ διάκειται ἐχθρικῶς πρὸς τὴν ὁμόδοξη Ρωσία. Ρουμανία, Γεωργία, Ἑλλὰς συντάσσονται μὲ τὴ χριστιανομάχο γιούσα, ἐνῶ προκαλοῦν τὴ Ρωσία!


 1. Ἐρώτημα ὀξὺ ὡς ἄκανθα τίθεται πρὸς τοὺς φιλοπολέμους φιλουκρανούς. Γιατὶ ἡ Εὐρώπη, χωρὶς νὰ ἔχει κάποια ὑποχρέωση εἰσέρχεται σὲ πόλεμο ποὺ δὲν τῆς ἀφορᾶ; Δὲν ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὑποκινεῖται ἀπὸ τὸν διεθνῆ σιωνισμὸ μὲ σκοπὸ τὴ δημιουργία χάους; Δὲν ἀντιλαμβάνονται οἱ παντελῶς ἄνοες ἑτεροενεργούμενοι καὶ ἰουδαιοεξάρτητοι εὐρωπαῖοι ὅτι ἡ γιούσα ἔστησε ὄχι ἕναν ἢ δύο ἀλλὰ 30 καὶ πλέον ἐργαστήρια μιρκοβιολογικοῦ πολέμου, μὲ σκοπὸ τὴν ἐξαφάνιση τῆς ζωῆς, ἐὰν χρειαστῆ, ἢ τὸν ἔλεγχο ἑνὸς lock down; Κανεὶς πλέον δὲν μπορεῖ νὰ ἀμφισβητήσει τὴ λειτουργία τοῦ μικροβιολογικοῦ πολέμου ποὺ ἑτοίμαζε ἡ ροτσιλδικὴ ἀράχνη. Οἱ ἀποδείξεις εἶναι ἁπτὲς καὶ ἀδιαμφισβήτητες. Προσθετέα καὶ τούτη: Μὲ τὴν κατάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τοὺς ἰουδαιοναζί, ἡ κυβέρνηση τοῦ ἀθλίου ἰουδαιοουκρανοῦ Ποροσένκο στελεχώνεται μὲ ἰουδαιοναζί, πρωτίστως τὸ ὑπουργεῖο ὑγείας. Διότι θὰ χρησιμεύσει γιὰ τὴ συγκάλυψη τῶν ἐργαστηρίων παρασκευῆς μικροβίων καὶ covit. Τὴν 11η Σεπτεμβρίου τοῦ 2014 ἡ Ἀράχνη τοποθετεῖ ὑπουργὸ ὑγείας μία ὁμόθρησκη της, τὴν "Dr" (ξέρετε οἱ ἰουδαῖοι τρελλαίνονται νὰ προσφωνῶνται "Doctor") Ulana Suprun, ἰουδαιοαμερικάνα. Ἡ τοιαύτη φαίνεται νὰ εἶναι ἀπώτερης ἰουδαιουκρανικῆς καταγωγῆς, ἀπὸ τοὺς οὐκρανοναζὶ δωσίλογους ποὺ περιμάζεψε ἡ μοσσαντικὴ μυστικὴ ἑταιρεία "Odessa" καὶ φυγάδευσε στὴ γιούσα, μετὰ τὸν Β' Π. Π.. Πρόκειται γιὰ φανατικοὺς ἰουδαιοναζὶ ποὺ ἐγκατεστάθησαν, περίπου 90.000, στὴν Πάρμα τοῦ Σινσινάτι, ὠμοὶ δολοφόνοι τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν (Βασ. Μακρίδης). Μὲ τὴ διαβολικὴ προστασία αὐτῆς τῆς ὕαινας λειτουργοῦσαν τὰ βιολογικὰ ἐργαστήρια τοῦ παγκοσμίου θανάτου. Χάρις στὸν ρωσικὸ στρατὸ σώθηκαν τὰ ἔθνη. Ὅταν ὁ Bill Gates ἀπειλοῦσε τὴν ἀνθρωπότητα ὅτι ἔρχονται καὶ ἄλλοι ἰοὶ εἶχε ὑπ' ὄψιν τὰ ἀποθέματα ἐν Οὐκρανία. Ὁ Θεὸς ἀγαπάει τὸν κόσμο ποὺ Αὐτὸς ἔπλασε καὶ δὲν θὰ ἐπιτρέψει στοὺς ἐνσωμάτους δαίμονες νὰ τὸν δηλητηριάσουν.


 1. Λοιπόν, προσοχή! Ὅσοι θέλουν νὰ εἶναι φιλαλήθεις, μὴ προβαίνουν σὲ νόθευση τῆς ὅποιας φιλορωσικῆς θέσεώς τους. Ἂς συνταχθοῦν μὲ τὸν εὐλογημένο Βλαδίμηρο. Ἐγὼ θὰ πρότεινα, κάθε ἀδικημένο καὶ ἀνυπεράσπιστο σύνολο αὐτοχθόνων νὰ προσφύγει στὸν μόνο φιλοδίκαιο ὑπερασπιστὴ τῶν ἀδικημένων Βλαδίμηρο καὶ νὰ ζητήσει τὴν ἐπέμβασή του. Νὰ τοὺς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὸν τυραννικὸ μοντερνισμὸ καὶ τὴν ἱστορικῶς βεβαιωμένη γενοκτονία τῶν βαρβάρων ἐπηλύδων. Κάθε ἐθνικὴ μειονότης (ὅπως τὰ 10.000.000 Ρώσων τῆς Ἀνατολικῆς Οὐκρανίας) νὰ ζητήσει ἀπὸ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν τὴν δικαιωματική της ἀνεξαρτησία. Ὅλες οἱ δεινῶς ἀδικούμενες μειονότητες – οἱ Ἐρυθρόδερμοι, οἱ Ἀβορίγινες, οἱ Ἀρούντας, οἱ πρὸ Τάσμαν, οἱ τοῦ Κοσόβου, οἱ τῆς Παλαιστίνης, οἱ Ἑλληνοκύπριοι τῆς Βορείου Κύπρου, οἱ τῆς Βορείου Ἠπείρου Ἕλληνες – νὰ ζητήσουν ἀπὸ τοὺς φονικοὺς ἀγγλοσάξωνες, ἀλβανούς, ἑβραίους, τούρκους τὴν ἐπιστροφή τους στὴν ἐλευθερία. Ὁ μόνος ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ τοὺς ὑποστηρίξει θὰ εἶναι ὁ Ρῶσος πρόεδρος.


 1. Λοιπὸν ἂς μὴ ἐκτοξεύουμε πυροτεχνήματα ἐναντίον Ρώσων, ὅτι μὲ τὴν "εἰσβολὴ" τους παραβιάζουν τὸ διεθνὲς δίκαιο, διότι ἡ γιούσα τὸ παρεβίασε 200 φορές· ὁμοίως οἱ ἰσραηλινοί, οἱ τοῦρκοι... Ἐπίσης, παρακαλῶ, μὴ χαρακτηρίζουμε τὴ Ρωσία "Ἀντίχριστο τοῦ Ἀντιχρίστου" (!), διότι ἁμαρτάνουμε. Ἂς περιμένουμε, καὶ θὰ δοῦμε τὸν Ρότσιλντ καὶ ὅλη τὴν ὑποταγμένη ἀράχνη νὰ δικάζονται σὲ Παγκόσμιο δικαστήριο ὡς ἐγκληματίες τῆς Ἀνθρωπότητος. Ἀλοίμονο ὅσοι καταντήσουν μαριονέτες, ὅπως πολλοὶ ἐν Ἑλλάδι ποὺ συντάσσονται μὲ τὶς δυνάμεις τοῦ κακοῦ. Ἐπίσης ἂς μὴ πιστεύουμε τὰ ἰουδαιοκάναλα ποὺ ἐμφανίζουν τὸ ἄσπρο μαῦρο καὶ τὸ μαῦρο ἄσπρο. Θέτω τὸ ἐρώτημα: πιστεύει κανείς, ὅπως δείχνουν τὰ ἰουδαιοκάναλα, ὅτι ὁ ρωσικὸς στρατὸς ἄφησε τοὺς ἰουδαιοναζὶ καὶ σημαδεύει ἀόπλους πολίτες; 


 1. Νὰ τὸ τονίσουμε ἐκ νέου. Ὅσοι ἐθελοφιλόσοφοι μακιαβελλιστές, αὐτοκομψευόμενοι εὐρωπαῖοι καὶ γιουσαῖοι τῆς ἀγγλοσαξωνικῆς βαρβαρότητος, κοκκαϊνομανεῖς, φιλήδονοι ἀνδρόγυνοι, ποὺ τὴν πανάτιμη ἰουδαιοεξάρτητη ζωή σας ἐπιμηκύνετε μὲ τὸ ἀδρενόχρωμα τῶν παιδιῶν τῆς Οὐκρανίας, προσέξτε: πολὺ σύντομα ἐσεῖς καὶ ἡ σαπίλα ποὺ κουβαλᾶτε θὰ καταλήξει στὸν ἅδη.


δ.μ.

Ἁγία Τεσσαρακοστή

14 Μαρτίου 2022


ΠΕΡΙ ΑΡΝΗΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΡΟΤΣΙΛΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΟΛΑΓΝΩΝ

Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 9:48 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός


  1. Τὸ Ἅγιον Ὄρος ἐκτυφλωτικῆς ἐκλάμψεως φάρος Ὀρθοδοξίας, ἐκπέμπει ἀκτῖνες φωτὸς πρὸς τοὺς ἐν σκότει πορευομένους. Ὡς ταμεῖο τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως, ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ μεταδίδει τὴν ἀλήθεια αὐθεντικῶς. Σὲ θέματα ὁμολογίας, ἀλλὰ καὶ ἠθικῆς καὶ κοινωνικῆς εὐεστοῦς, οἱ συμβουλὲς καὶ παραινέσεις τῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων εἶναι σωτηριώδεις, πλήρεις σοφίας χριστοήθους. 

    2.   Βεβαίως παρατηροῦνται καὶ σημεῖα ἐκτροπῆς, μάλιστα ἔκδηλα. Ποιὸ εἶναι τὸ σημεῖο ἐκτροπῆς ποὺ πρέπει νὰ ἀποφεύγουμε ὀξέως; Ἡ προπαγάνδα τῶν ἐμβολιολάγνων καὶ θανατοφίλων "Ἁγιορειτῶν" ὑπὲρ τοῦ ἐμβολίου. Πρέπει νὰ διευκρινισθεῖ, ὅλοι οἱ τοῦ ἐμβολίου dealers ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ἁγιορεῖτες κατὰ συνείδησιν. Προῆλθαν ἀπὸ εὐσεβιστικὲς ὀργανώσεις καὶ κατέλαβαν τὶς ἱ. Μονὲς ἀλεξιπτωτιστικῶς. Συντάσσονται τυφλὰ μὲ τὸν πατριάρχη Βαρθολομαῖο καὶ τοὺς πράκτορες τοῦ συστήματος. Προσκόλληση κερδοφόρα, ἥτις ἐξασφαλίζει ἐγγυημένη εὔνοια, πακτωλὸ χρήματος, ἐνεργὸ προστασία, διαφημιστικὴ προβολή.... Αὐτοὶ ποὺ ἀπολαμβάνουν ταῦτα πάντα δὲν εἶναι παρὰ νόθοι Ἁγιορεῖτες. Θεωροῦμε πὼς οἱ πλέον παθιασμένοι, ποὺ ἐνεργοῦν αἰσχρῶς καὶ προδοτικῶς, εἶναι ὁ τάχα ἱερομόναχος Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος, ὅπως τὸν κατήγγειλε ἡ ἱ. Μονὴ Ἁγίου Παύλου, ἀλλὰ καὶ Πολιτικὸς Διοικητὴς Ἁγίου Ὅρους εἶναι ἀνίερος καὶ ἄγνωστος στὰ Μοναχολόγια. Εἶναι ὁ ψευδοηγούμενος τῆς ἱ. Μονὴς Ἐσφιγμένου Βαρθολομαῖος, ἀνάξιο λόγου ἄτομο. Εἶναι ὁ καθόλου ἐξαιρετέος ἡγούμενος τῆς ἱ. Μονῆς Βατοπεδίου Ἐφραίμ· οὗτος μετέρχεται ὅλα τὰ μέσα, ὄχι τίμια πάντως, ἀφοῦ πιέζει φορτικῶς τοὺς ὑπ' αὐτὸν νὰ ἐμβολιασθοῦν. Εἶναι οἱ 7 ἱερὲς Μονὲς κατειλημμένες ἀπὸ εὐσεβιστὲς καὶ νεορθοδόξους, ἄρα μὴ Ἁγιορεῖτες: Μεγ. Λαύρας, Ἰβήρων, Κουτλουμουσίου, Παντοκράτορος, Σιμωνοπέτρας, Σταυρονικήτα, Ξενοφῶντος. Λησμονοῦν ἠθελημένα οἱ ἀνόσιοι ἐμβολιομανεῖς τὸν πρὸ μηνὸς θάνατο τοῦ πρώηνν Πρωτεπιστάτου Γ. Παύλου Λαυριώτου ποὺ πέθανε εὐθὺς μὲ τὸν τρίτο ἐμβολιασμό του. Ὅμως νὰ ἐπιστρέψουμε στὸν λόγο αὐτῆς τῆς γραφῆς ποὺ εἶναι ὁ ἀνίερος "ἱερομόναχος" Ἰωσήφ. Ὅτι αὐτὸς ἔπραξε κανεὶς ἄλλος, πλὴν τοῦ Ἰσκαριώτου, δὲν ἔπραξε! Πρόδωσε τοὺς περίπου 40 Πατέρες τῆς Νέας Σκήτης, ὅτι δὲν ἔφεραν φίμωτρο, ποὺ μόνο αὐτὸς ἔφερε. Καὶ δὲν σταμάτησε ἐδῶ· μὲ τὸν κατήφορο ποὺ πῆρε, διέπραξε καὶ ἄλλη κακία: κατήγγειλε ὀνομαστὶ κάποιους ἀπὸ τοὺς Πατέρες ποὺ διεκήρυτταν φανερὰ τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο. Μὲ τὴν προδοσία τοῦ ψευδορασοφόρου ἀμέσως διεγείρεται ἡ εἰσαγγελία κὰι ὁ ἐντεταλμένος εἰσαγγελέας ὁρμᾶ ἀκάθεκτος, ὡς ὕαινα καὶ ὡς κόραξ, πρὸς καταδίωξιν τῶν καλῶν Πατέρων ποὺ γνωρίζουν, ὡς "διδακτοὶ Θεοῦ" (Ἰω. στ' 4) τὶ ἐστι ἐμβόλιο covit-19. Γιὰ ἄλλες περιπτώσεις, νὰ ὑπερασπισθοῦν ἀδικκημένο Ἕλληνα, οὐδαμῶς συγκινοῦνται.... Ἀπευθύνομαι, μετὰ τοῦ δέοντος σεβασμοῦ, πρὸς τοὺς ἁγίους Πατέρες τοῦ ἁγιωνύμου Ὄρους, ποὺ θαρσαλέως ἀντιστέκονται στὶς μεθοδεύσεις τῶν ἐσχατικῶν δικτατόρων. Καλοί μου Πατέρες. Ἐσεῖς, ὄντες "υἱοὶ φωτός" (Α' Θεσ. ε' 5), εἶστε οἱ ταμειοῦχοι τῆς χάριτος καὶ τῆς ἀληθείας· Ἐσεῖς στερεώνετε τοὺς ἀμφιταλαντευομένους καὶ ἑτεροζυγοῦντας, λοιπὸν μένετε ἀκέραιοι "καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε" (Ἐφ. ε' 11). Ἂν ἕνας ἀνίερος ρασοφόρος σᾶς προδίδει, καὶ ἂν κάποιες Μονὲς ὀργανωσιακῶν καὶ νεορθοδόξων προτρέπουν πρὸς "τσιπάρισμα", αὐτοὶ δὲν εἶναι τοῦ Χριστοῦ. Ἐσεῖς, οἱ ὄντως σεσωσμένοι, ἀντισταθῆτε! 

 Προσυκῶ Σας, Ὁσιώτατοι Πατέρες 
δωρόθεος μοναχός 20/2/2022 


 ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ Α' 

 Ὄντως ὁ ὑπουργὸς ὑγείας Θ. Πλεύρης εἶναι μισέλλην, ποιὸς ξέρει τὴν καταγωγή του. Ἀπέλυσε 7.000 ὑγειονομικοὺς φερόμενος πρὸς αὐτοὺς σταλινικά! Γνωρίζουμε τὶ ἐπιδιώκει ὁ πανάθλιος τοῦτος: νὰ προξενήσει τὴ χρεωκοπία τῶν νοσοκομείων, ὥστε νὰ παραδοθοῦν, ὥριμος καρπός, στὴ συλλογὴ νοσοκομείων – hobby τῆς μέγαιρας κόρης τοῦ τζουγκασβίλι. Μπορεῖτε νὰ δῆτε τὸ Ἀσκληπιεῖο, πῶς αὐτὸς μεθοδεύει τὸ ξεπούλημά του. Ταῦτα συμβαίνουν ἀντιστάσεως μὴ οὔσης, διότι, μὴ πῆτε ὅτι οἱ ὑγειονομικοὶ ποὺ συγκεντρώνονται στὸ ὑπουργεῖο ὑγείας θὰ πτοήσουν τὸν δικτατορίσκο ὑπουργό. Δὲν εἴδατε τὶ ἔπραξαν οἱ ἀστυνομικοὶ τοῦ Πλεύρη στὸν ἀπεργὸ πείνας Λάμπρο Τσάπαλη, πῶς τὸν πῆραν σηκωτὸ καὶ διέλυσαν τὸ ὅλο ἀντιστασιακὸ κλῖμα. Ἀλλά, ξυπνῆστε· ἡ λύση εἶναι μία: Νὰ κυκλώσετε τὴν κατοικία τοῦ σταλινίσκου, ὅπως καὶ ἄλλων τῆς ἐλίτ, καὶ θὰ δῆτε θεαματικὰ ἀποτελέσματα... 


 ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ Β'

 Ἡ στήλη δημοσιεύει ὀνόματα, τὰ τελευταῖα, ποὺ σχετίζονται ἀρνητικῶς μὲ τὸ περίπλεκτο κατασκεύασμα τοῦ κορονοϊοῦ. Παραλείπουμε τὰ ἐχθρικὰ ὀνόματα, τὰ συντασσόμενα μὲ τὸν τζουγκασβίλι, ὥστε νὰ ἀποφύγουμε τὰ αἰσθήματα ἀηδίας. Ἰδοὺ καὶ ἄλλα ὀνόματα ἀληθευόντων ποὺ τάσσονται κατὰ τοῦ θανατηφόρου δηλητηρίου. 

Ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι εἶναι αὐτὴ ἡ τελευταία δημοσίευση, ὅσον σὲ λίγο ἐπίκειται ἡ ταφὴ καὶ αὐτοῦ καὶ τῶν πρακτόρων του: 

 Ἀποστόλου Παναγιώτης ἰατρός 
Ἀρβανίτης Κων/νος καρδιολόγος 
Βασιλειάδης Ἰωάννης ἰατρός 
Betty 
Βογιατζῆς Δημήτριος 
Γιοβανόπουλος Φώτιος παραγωγός
Γρίβας Κλεάνθης ψυχίατρος 
Δάντης Χρ. τραγουδιστής 
Δαπέργολας Νεκτάριος, ἱστορικός 
Ζέρβας Ἀπόστολος παιδίατρος 
Ἰωάννου Στάθης 
Καζάκης Δημήτριος πολιτευτής 
Καρυστινὸς Γεώργιος καρδιολόγος 
Καρακατσάνης Κων/νος πυρηνικὸς ἰατρός 
Καραναγνώστης Π. στρατ. ἰατρός 
Κολυβᾶς Ἀθανάσιος δημοσιογράφος 
Καραχάλιος Σπ. δημοσιογράφος 
Κάλης Στέφανος καθηγητής 
Μακάριος ἐπίσκοπος Ναϊρόμπι 
Μηνάογλου Χαράλαμπος ἱστορικός 
Μουντζουρούλιας Ἀνδρέας 
Mr. V 
Παπαδόπουλος Χαρίτων δικηγόρος 
Παναγιωτόπουλος Μιχ. ἀντιναύαρχος 
Πουλτουρτζίδης Ἀντ. διατροφολόγος 
Παπαζήσης Ἰω. συγγραφεύς 
Ράλλης Ἀνδρέας μοριακὸς ιολόγος 
Ρούπας Κώστας νομικός 
Ρινάλντι Ρούντυ συντάκτης 
Σταθακόπουλος Δημήτριος συγγραφεύς 
Σωτηριάδης Ἐλπιδοφόρος καθηγητής 

Ἀναφέρουμε καὶ τὰ ὀνόματα τριῶν γενναίων ὑπερασπιστῶν τῆς ἀληθείας ποὺ τοὺς θεωροῦμε δικούς μας 

†Λύκ Μοντανιέ Σουχαρὶτ 
Μπαχντί Χουὰν 
Ραμὸν Λαπόρτε 

Σὲ λίγες ἑβδομάδες ὑπομονὴ καὶ ἀναμένονται θεαματικὲς ἐξελίξεις.