ΤΟΥ ΕΣΧΑΤΟΥ

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020 12:51 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

1.             Βρισκόμαστε στὰ πρόθυρα τῆς ἐκρήξεως τῆς μεγάλης συγκρούσεως μεταξὺ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. Ἡ δὲ σύγκρουση αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ τελική. Αὐτὸ τί σημαίνει; ὅτι μετὰ τὴ σύγκρουση θὰ βασιλεύσει παγκοσμίως ἡ εἰρήνη τῶν πραέων, ὅσων, δηλαδή, ἀποστέργουν τὸν πόλεμο. Εὑρισκόμενοι στὰ ὅρια τῆς τελικῆς πολεμικῆς ἀναμετρήσεως, θὰ πρέπει οἱ Ἕλληνες, ὡς πρωταγωνιστὲς τοῦ ἑσχατικοῦ θεάτρου, νὰ συσπειρωθοῦν, ὥστε ὀργανωμένοι νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς ἐχθρικὲς προσβολές.

2.             Πρὶν προβοῦμε στὴν παράθεση τῶν ἐνδεδειγμένων μέτρων τοῦ Πατριωτικοῦ μετώπου, νὰ περισκοπήσουμε τὶς κινήσεις τοῦ ἐχθροῦ, ἀπὸ τῆς ἀρχαιότητος καὶ μέχρι τῆς σήμερον. Ἀμέσως μὲ τὴ θεία κένωση τοῦ Θεοῦ Λόγου ἐπὶ τῆς γῆς, ἄρχισε νὰ διαμορφώνεται καὶ ἡ πολεμικὴ μηχανὴ ἐναντίον Του, μὲ κορύφωση τὴ Σταύρωση. Ἐν συνεχείᾳ ἀρθρώνονται οἱ λεγόμενες ἰουδαΐζουσες αἱρέσεις, ἑκατοντάδες καὶ ἑκατοντάδες, μὲ τελευταία τὸν γιεχωβιτισμό. Ἀρθρώνονται οἱ ἰδεολογίες, κοινοῦ γεννήτορος ἔκγονα: κομμουνισμός, καπιταλισμός, ναζισμός, ἅτινα ὑπογείως συμπίπτουν. Γίνονται πόλεμοι, ὑποκινούμενοι ἀπὸ τὸν ροτσιλδικὸ ἑσμό. Οἱ δαιμονομανεῖς σκοταδιστές, ἐνταγμένοι σὲ σκοτεινὲς δυνάμεις, ὀργανώνονται σὲ κλειστὰ clubs: μασονία, μαφία, Μπίλντερμπέργκ, Τριμερὴς Ἐπιτροπή, Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Forum, Λέσχη τῆς Ρώμης, Σιωνιστικὸ λόμπυ, Σαηεντολογία, Αἱρέσεις... Πάντα ταῦτα εἶναι ἰουδαιοσύνθετα καὶ ἰουδαιοκατευθυνόμενα ἀπολύτως. Αὐτοὶ ὅλοι, ἐνισχυμένοι ἀπὸ τὴν οἰκονομική τους ἐπιφάνεια ποὺ εἶναι ἀποκλειστική, ὡσὰν πυκνὸ πλέγμα ἀράχνης, ἄνοιξαν τὸν τελευταῖο πόλεμο μὲ ὅπλο τὸν κορονοϊὸ καὶ πέτυχαν νὰ ὑποτάξουν τὰ ἔθνη πάντα στὴ θέλησή τους καὶ νὰ φυλακίσουν τοὺς ἀνθρώπους στὶς οἰκίες τους. Καὶ ὅταν ἐξέρχονται οἱ ἄνθρωποι τῶν οἰκιῶν τους, θὰ πρέπει νὰ τὸ γνωστοποιοῦν στὰ ἐντεταλμένα ὄργανα! Τρελλὲς καταστάσεις.

3.             Λοιπὸν οἱ ὕαινες ποὺ κάθισαν στοὺς ὤμους μας καὶ διαστρέφουν τὸν πατριωτισμό μας, ἀνέλαβαν νὰ κατευθύνουν τὶς μάζες στὸν θάνατο, μέσῳ τοῦ ψευδοκορονοϊοῦ, τοῦ φιμώτρου, τοῦ ἐγκλεισμοῦ καὶ τοῦ ἐμβολιασμοῦ. Καὶ τρέχουν οἱ ἀνοητότατοι, οἱ ἐθελοεξάρτητοι, ἐγκαυχώμενοι ὅτι εἶναι "νομιμόφρονες", τύφλα τους, νὰ ἀκολουθοῦν τὶς ἐντολὲς ποὺ οἱ μισέλληνες τοὺς ἐντέλλονται. Προσέξτε, βλακίστατοι ὀπαδοὶ τῶν τιποτένιων ἰνδαλμάτων σας, αὐτοὶ ποὺ σᾶς κυβερνοῦν θὰ σᾶς ὑποχρεώσουν νὰ περπατᾶτε στὰ τέσσερα! Ἂν ἐπιβιώσετε, μετὰ τὸν ἐμβολιασμό, ποὺ θὰ σᾶς ὑποχρεώσουν νὰ βάλετε. Προηγουμένως δὲ θὰ σᾶς ξεζουμίσουν· ἤδη τὰ πρόστιμα ποὺ συνέλεξαν, ἀπὸ τὸν κορονοϊό, ἔφτασαν τὰ 25 ἑκατομμύρια euros! Νῦν δὲ ἑτοιμάζονται νὰ ἐπιβάλουν καὶ τὸ θανατηφόρο ἐμβόλιο νὰ ξεκάνουν τὸν κόσμο. Αὐτοὶ δὲ ποὺ τὸ προτείνουν εἶναι ἰουδαῖοι, μὲ πρῶτο τὸν ἐπίβουλο "φιλάνρθωπο" Bill Gates. Παρεκβατικῶς ἀναφέρεται καὶ ὁ Μπουρλά, ἕνας ἰουδαῖος ἀξιωματοῦχος ποὺ ἀνέλαβε νὰ προωθήσει τὸ θανατηφόρο ἐμβόλιο τῆς pfizer στὴν Ἑλλάδα. Γιὰ νὰ γίνει ἀποδεκτὸς ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ὁμιλεῖ ὑπὲρ Καστελορίζου, καὶ ἔχαψαν πολλοί, ὅτι πρόκειται περὶ φιλέλληνος, ὅμως ἠπατήθησαν οἰκτρῶς. Τὰ σχέδια τοῦ παγκοσμίου ὁλοκαυτώματος προωθοῦν οἱ ἐν Ἑλλάδι ἐχθροί μας: ὁ Μητσοτάκης, ὁ Χαρδαλιάς, ἡ Κεραμέως. Διαδίδεται ὅτι οἱ τρεῖς τοῦτοι ἀναθεματισμένοι δαίμονες, μισέλληνες τοῦ κερατᾶ, τυγχάνουν ἰουδαϊκῆς καταγωγῆς. Δὲν θὰ τὸ ἀμφισβητήσουμε. Ὅπως καὶ τοὺς λοιποὺς ὁμοθρήσκους καὶ συμπολιτευομένους: Ἀβραμόπουλο, Χρυσοχοΐδη, Στουρνάρα, Μπακογιάννη, Τζιτζικώστα· καὶ ἀχυρανθρώπους: Δυσαγγελάτο, Πορτοσάλτε, Θ. Τάσση, Τσιόρδα, ἀρχιεπίσκοπους Ἱερώνυμο, Χρυσόστομο Κύπρου καὶ ἐπίσκοπο Ἀλεανδρουπόλεως Ἄνθιμο (τρεῖς ἀρχιερεῖς οἱ πιὸ πωρωμένοι) καὶ ἄλλους πολλούς.... Προσοχὴ στὸ ἐμβόλιο, νὰ μὴ τὸ δεχθοῦν οἱ ὄντως Ἕλληνες, ἀκόμα καὶ ἂν Μητσοτάκης καὶ Μπαρουχάκης ἀναγγέλλουν παραπλανητικῶς ὅτι θὰ ἐμβολιασθοῦν σὲ πλατεῖα (ναί, ἀλλὰ μὲ ἀποστειρωμένο ὕδωρ!). Τὸ ἐμβόλιο δὲν θὰ προσφέρει τίποτε εὐεργετικὸ στὸν ἐμβολιαζόμενο. Ἀντίθετα, πέρα ἀπὸ τὶς ἐπιβλαβεῖς παρενέργειες, μέσῳ τῆς νανοτεχνολογίας, τὸ ἐμβόλιο ἀποτελεῖ πρόδρομο στοιχεῖο τοῦ "σφραγίσματος". Ἄλλωστε, καὶ ἡ πατέντα τοῦ ἐμβολίου ὑπενθυμίζει τὴν ἀντίχριστη προέλευση. Εἶναι ὁ ἀριθμὸς "060606", ὅπως διαβάσαμε σὲ ἕνα σχόλιο. Στὰ περὶ τοῦ ἐμβολίου πρωταγωνιστεῖ τὸ τρωκτικὸ Μητσοτάκης, ἤδη ἀπὸ τῆς 22ας Σεπτεμβρίου ποὺ συνηντήθη μὲ τοὺς ἐπιτελεῖς τῆς ροτσιλδικῆς φαρμακοεταιρείας "Pfizer". Οἱ ἀχρεῖοι τοῦτοι ποὺ μᾶς κυβερνοῦν, συνωμοτοῦν εἰς βάρος μας, ἀφοῦ προετοιμάζουν ὡς ὑποχρεωτικὸ τὸν ἐμβολιασμό. Ἄσχετα μὲ τὰ παραπλανητικὰ λόγια τῶν ὑπουργῶν, ὁ ἐμβολιασμὸς θὰ εἶναι ὑποχρεωτικός. Ψηφίστηκαν τρεῖς νόμοι μὲ πρῶτο τὴν 11/3/2020, γιὰ ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμό. Ὁ δὲ τελευταῖος τῆς 30/10/2020 (ΦΕΚ ἀρ. 4792) βεβαιώνει τὴ σύσταση ἐθνικοῦ μητρώου ἐμβολιασμῶν. Θὰ ὑποχρεώνουν σὲ μαζικὸ ψηφιακὸ ἔλεγχο παρέχοντες τὸ διαβατήριο ἐμβολιασμῶν ("covit pass"). Ὅμως δὲν θὰ προλάβουν νὰ ὁλοκληρώσουν τὸ σατανικὸ ἔργο τους οἱ ἐνσώματοι διαβόλοι.

4.             Ἐξίσου ἐπικίνδυνη εἶναι καὶ ἡ μάσκα, τὸ φίμωτρο. Νὰ μὴ ἀσχοληθοῦμε μ' αὐτὴν περισσότερο ἀπ' ὅσο πρέπει. Νὰ ἀναφέρουμε μόνο τὸν λόγο τοῦ Μαργιωκύνη, παράγοντος τῆς προπαγάνδας τοῦ κορονοϊοῦ, ὅτι "Δὲν ἀγοράζω μάσκα οὔτε γιὰ τὴ μάνα μου". Ἄρα ὅσοι φέρουν τοῦτο τὸ φονικὸ κατασκεύασμα, ἂς θεωροῦνται μελλοθάνατοι.

5.             Συνάμα καὶ στὰ μέσα μαζικῆς παραπλανήσεως νὰ ἐπεκταθοῦμε. Ταῦτα ἐσχάτως ἔχουν λάβει, ἀπὸ τὸν παναχρεῖο ἰουδαῖο πρωθυπουργὸ Μητσοτάκη, οἰκονομικὴ ἐνίσχυση 50.000.000 euros, γιὰ νὰ διαδίδουν ψευδεῖς εἰδήσεις καὶ διαστρεβλωμένες πρὸς τρεῖς κυρίως κατευθύνσεις: κορονοϊό, εἰσβολὴ λαθρομεταναστῶν, δραστηριότητες τουρκίας σὲ Αἰγαῖο καὶ Δυτικὴ Θράκη.

6.             Καλοῦμε τὸν ρωμαλέο καὶ αὐτοδέσποτο νοῦ νὰ συγκρίνει τὶς ἐνέργειες ἄλλων κρατῶν μὲ αὐτὲς ποὺ ἐφαρμόζουν τὰ ἐν Ἑλλάδι ξόανα. Στὴν Κίνα οἱ ἄνθρωποι κυκλοφοροῦν χωρὶς φίμωτρο· στὴ Σουηδία κανεὶς δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὸν "covit" · στὴ Σιγκαπούρη τὰ κρούσματα εἶναι 58.000 καὶ οἱ θάνατοι 28, δηλαδὴ ποσοστὸ 00,5%· σὲ πολλὲς χῶρες τοῦ κόσμου τὸ φίμωτρο εἶναι προαιρετικό, ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα τὰ καθάρματα ποὺ τυραννεύουν τὸν Λαό μας ὑποχρεώνουν σὲ ἑλληνόπουλα νὰ φοροῦν φίμωτρο ἀπὸ 3 ἐτῶν καὶ ἄνω! Μετὰ ταῦτα ἂς ἐξαγάγει τὶς τὸ συμπέρασμα, ὅτι ἡ γηραλέα "Ν.Δ." ἀντιμετωπίζει μὲ ἐμπάθεια πᾶν τὸ Ἑλληνικό. Ὅπως καὶ τὴν ἐκκλησία ποὺ τὴν μάχεται λυσσωδῶς. Σκεφθῆτε, στὴ γιούσα οἱ ἐκκλησίες εἶναι ἀνοιχτὲς κι ἐδῶ ἡ συμμορία Μητσοτάκη τὶς τηρεῖ κλειδωμένες, τοποθετῶντας καὶ μπάτσους φρουρούς ἀδιάλλακτους προστιμοσυλλέκτες.

7.             Ἀκόμα προβαίνουν καὶ σὲ διωγμοὺς ἱερέων καὶ κρατήσεις. Τὸν π. Χριστόφορο φυλάκισαν καὶ τοῦ ἐπέβαλαν πρόστιμο 5.700 euros! Γιατί; Ἐπειδὴ ἄνοιξε τὴν ἐκκλησία! Ἄθλιοι, ἀντίχριστοι καὶ δαιμονομανεῖς ὑπηρέτες τοῦ ἰουδαιοσυστήματος, γιατὶ δὲν ἐλέγχετε τὰ τζαμιά, τὰ hot spots, τὰ λεωφορεῖα, τὰ ἀεροπλάνα, τὰ super markets, τὴ στοά, τὴ σφηκοφωλιὰ τῆς Ἡρώδου Ἀττικοῦ, τοὺς γυφτομαχαλάδες, τὶς μκο, τοὺς τουρκομαχαλάδες τῆς Θράκης, τὰ κομματικὰ μέγαρα τῆς "Συρίζα" καὶ τοῦ "ΚκΕ", τὶς διαδηλώσεις τοῦ "Παμε" καὶ τῶν (ἀντι)εξουσιαστῶν;

8.             Παραλλήλως νὰ ἀπευθυνθοῦμε πρὸς τοὺς τουρκολάγνους, νὰ μὴ ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν τουρκία, τὴ χώρα τῆς ἀτιμίας, ὅτι τάχα ἀριθμεῖ πολλὰ θύματα ἐκ τοῦ κορονοϊοῦ. Ἁπλῶς διογκώνει τοὺς ἀριθμοὺς τῶν κρουσμάτων, γιὰ νὰ ἀποφύγει τὶς κυρώσεις. Αὐτὴ ἡ μογγολοπόρνη ποτὲ δὲν χάνει.

9.             Ὁ πόλεμος κατὰ τῆς ἐκκλησίας εἶναι πολύπλευρος καὶ ἀσίγαστος. Ὅμως ἀπέναντι τῶν διαβολικῶν τεμενῶν ἡ κυβέρνηση τῶν βδελυρῶν βοθριτῶν στέκει μὲ ἑτοιμότητα καὶ ἄκρατο ἐνδιαφέρον. Μαχόμενοι οἱ παράφρονες ἐξουσιαστὲς τὴν ἐκκλησία, μάχονται παραλλήλως καὶ τοὺς πένητες ποὺ ἔρχονταν στὴν ἐκκλησία νὰ λάβουν τὸ συσσίτιο. Τώρα ἡ ἀστυνομία ἀπαγορεύει τὴ δωρεὰν διανομὴ φαγητοῦ ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες!

10.        Ἡ ἀστυνομία. Νὰ ποῦμε εὐθέως πρόκειται περὶ σώματος διεφθαρμένου, πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων. Ἡ μεγάλη διαφθορὰ βρίσκεται πληθωρικὴ σὲ κεῖνο τὸ τετράποδο τὸν Χρυσοχοΐδη, τὸν ὑπουργό τους, ἀπὸ ἐκεῖ ψηλὰ κατεβαίνει πρὸς τὰ κάτω ἡ διαφθορά. Τελευταία ἀπεχθὴς πράξη τους ἦταν αὐτὸ ποὺ ἔκαναν στὴ Κέρκυρα, ὅπου σὲ ἀκτίνα 300 μέτρων πέριξ τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, παρετάχθησαν ἑκατοντάδες μπάτσοι ποὺ ἀπαγόρευαν τὴ διέλευση τῶν πιστῶν γιὰ προσκύνημα στὸν Ἅγιο κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς παραμονῆς τῆς ἑορτῆς του. Τὶς ἴδιες προκλήσεις ἐφήρμοσαν καὶ στὴν Πάτρα, στὸν ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Δῆτε καὶ αὐτὰ ποὺ κάνουν στὴ Μακεδονία: ἀφαιροῦν ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς ναοῦς εἰκόνες καὶ κεριά, ἐφαρμόζοντες τὴν ὑπουργικὴ ἐντολὴ "κανένας πιστός, κανένα κερί", ὅπως ἀπεκάλυψε στὴν τηλεόραση "Βεργίνα" ὁ Νικ. Βασιλειάδης, καθηγητὴς στὸ πανεπιστήμιο Μακεδονία. Σκοπός τους, μέσῳ τοῦ ἀπογυμνωμένου ναοῦ, νὰ ἐμφανίσουν εἰκόνα ἐγκαταλείψεως. Ξέρετε γιατὶ συμπεριφέρονται ἔτσι οἱ μπάτσοι; Διότι οἱ καθηγητές τους, στὴ σχολὴ ἀστυνομικῶν, εἶναι, σχεδὸς ὅλοι τους, ἀπάτριδες καὶ μισέλληνες, διδάσκοντες πᾶν τὸ ἀνθελληνικόν. Ἕνα αὐτὸ καὶ δεύτερο, πολλοὶ τῶν ἀστυνομικῶν ἔχουν ἐνταχθεῖ στὴ μασονία! Ὁρμοῦν βιαίως ὡσὰν θηρία νὰ συλλάβουν τὸν ὅποιον πολίτη, ἐκτὸς καὶ εἶναι κομμουνιστὴς διαδηλωτής. Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρουμε τὴν περίπτωση τοῦ νταῆ ἀστυνομικοῦ, ποὺ θέλει κόψιμο τῶν χεριῶν του, ὁ ὁποῖος ἔριξε κάτω 15χρονη κόρη καὶ τῆς φόρεσε χειροπέδες, σὲ πλατεῖα τῆς Καρδίτσας. Εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ ἐν Ἑλλάδι ἀστυνομικοὶ συνδικαλίζονται, ποὺ σημαίνει πὼς μποροῦν νὰ ἀσκήσουν πίεση στὴν Κυβέρνηση, καὶ αὐτὴ νὰ ἀποδεχθεῖ τὶς προτάσεις τους. Ὅμως δὲν ἔκαναν καμία κίνηση, νὰ δείξουν ὅτι ὑπερασπίζονται τὴν Ἐκκλησία. Γιὰ τὴ μισθοδοσία τους θὰ ἐξεγερθοῦν. Τὶ ὡραῖο καὶ τὶ πατριωτικὸ θὰ ἦταν, ἐὰν αὐτοὶ συσπειρώνονταν ὑπερασπιζόμενοι τὴν Ἐκκλησία! Ἰνδοὶ ἀστυνομικοὶ σὲ πόλη τῶν Ἰνδιῶν ἐστάλησαν νὰ φυλάξουν εὐκτήριο οἶκο καὶ αὐτοὶ συνέστησαν χορωδία ποὺ ἔψαλλε θρησκευτικοὺς ὕμνους. Ἂς πράξουν καὶ αὐτοὶ ὁμοίως, νὰ τοὺς παραδεχθοῦμε ὡς πατριῶτες. Ἂς ἐνωτισθοῦμε τὶς φωνὲς θαρραλέων ἐπιστημόνων ποὺ διεγείρουν τὸν κάθε μαχητικὸ ἄνδρα: Ἐπίσκοποι Κυθήρων Σεραφείμ, Κερκύρας Νεκτάριος, Μόρφου Νεόφυτος, οἱ ἱερεῖς π. Βασίλειος Βολουδάκης, π. Ἀντώνιος Στυλιανάκης, π. Θεόδωρος, π. Πέτρος, μοναχὸς π. Ἀρσένιος Βλαγκόφτης, Δημ. Γάκης, Ἐλπ. Σωτηριάδης, Ἰω. Αὐγουστᾶτος, Παν. Χατζηγιαννάκη, Μιχ. Σπύρου, Κ. Βαθιώτης, Ἰω. Ἰωαννίδης, Θ. Κόκκαλης, Ε. Καγιᾶ, Ν. Μαυραγάνης, Ν. Ἀντωνιάδης, Β. Νουλέζας.

11.        Εὑρισκόμενοι στὰ ὅρια τῆς τελικῆς ἀναμετρήσεως τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων μὲ τὸν Θεό μας, τὸν Ὁποῖο προσκυνοῦν καὶ ἀσπάζονται οἱ πιστοί, βλέπουμε ἤδη τὴν τελικὴ ἔκβαση καὶ ἀγαλλιοῦμε.

12.        Πῶς θὰ ἀνακόψουμε τὶς μισελληνικὲς διαθέσεις τῶν ἀναθεματισμένων ἐξουσιαστῶν; Μὲ τὴν ἀνάδειξη Ἀρχηγοῦ! Στ' ἀλήθεια, ἂν δὲν ἐμφανισθῆ ὁ Ἡγέτης, νὰ σταθῆ γενναίως ἀπέναντι τοῦ ἀπανθρώπου ἑσμοῦ, καὶ ὁδηγήσει τὸν Λαὸ στὴν ἐλευθερία καὶ τὴν κατὰ Θεὸν ἐπίγνωση, οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις θὰ ὑπερισχύσουν. Θὰ πῆτε, Ἔχουμε ἀρχηγὸ ἀνίκητο, τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Ναί, βεβαίως, ἀλλὰ ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς πού, ἔζησε καὶ ἔδρασε ἐπὶ τῆς γῆς καὶ μετὰ τὴν ἀνάληψή Του, ἀνέθεσε σὲ ποιμένες τὴν ἐπισκοπὴ τοῦ πληρώματος. Ἐξάλλου ὁ πόλεμος, ποὺ ὀργάνωσαν οἱ ροτσιλδικὲς φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες σὲ συνεργασία μὲ τὰ μασονικὰ δουλικὰ τῆς πολιτικῆς παγκοσμίως ἐκτὸς ἀπὸ θρησκευτικὸς εἶναι καὶ πολιτικός. Ἄρα ὁ ἀναμενόμενος Ἀρχηγός, ἐκτὸς ἀπὸ πίστη πρέπει νὰ κοσμεῖται καὶ ἀπὸ θερμὸ πατριωτισμό. Ξεσηκωθῆτε, πατριῶτες Ἕλληνες, ὑπερασπιζόμενοι τὴν Ἑλλάδα ποὺ οἱ ἐχθροὶ τὴ βουλιάζουν ἐπὶ ἔτη. Νὰ ξέρετε, ὅσοι δράσουν κατὰ τῆς ἐχθρικῆς ἀράχνης, θὰ τιμηθοῦν μὲ ἄφθαρτο γέρας καὶ τὸ μνημόσυνο τοῦ ὀνόματός τους θὰ εἶναι αἰώνιο, τιμώμενοι διιστορικῶς. Τοποθετηθήτε ἀπέναντι τῶν μισελλήνων καὶ πολεμῆστέ τους, γιὰ νὰ μὴ πέσετε στὴν ἐθνικὴ ἀπαξίωση καὶ πᾶτε μαζί τους στὴν ἀπώλεια. Ἀνακινῆστε ἐχθρικὲς πράξεις τῶν τοιούτων, ὅπως τὴν προδοτικὴ ἐνέργεια τῆς ἀπολύσεως τῶν δύο τούρκων κατασκόπων. Ἀναζητοῦμε ἀρχηγὸ τοῦ κινήματος "Σῶστε τὴν Πατρίδα!".

13.        Ἀναμένουμε τὸν Ἡγούμενο, νὰ ἀναλάβει τὴν ἀρχηγία! Ὁμοίως ἀναζητοῦμε καὶ τοὺς πατριῶτες, Ἕλληνες γνησίους, ἀσυμβιβάστους, ἀκραιφνεῖς, ὄχι νοθευμένους, ψοφοδεεῖς καὶ ἐπαμφοτερίζοντες· νὰ ξέρουν τὶ θέλουν. Μόλις καὶ χρειάζεται νὰ τοὺς ποῦμε, ὅτι πρέπει νὰ ἑτοιμάζονται γιὰ τὴ νίκη ποὺ ἐπελαύνει γοργά. Τότε θὰ δοῦμε ἀνατροπὴ τῶν πάντων. Θὰ στηθῆ λαϊκὸ δικαστήριο ποὺ θὰ δικάσει τοὺς ἀοράτους κομματοκράτορες. Θὰ καλέσει αὐτοὺς ποὺ ἀσελγοῦν ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ σώματος τῆς Ἑλλάδος, νὰ ἀπολογηθοῦν καὶ νὰ ἐπιστρέψουν ὅ,τι ἐσύλησαν. Τότε θὰ δῆτε κρινόμενοι ὅλο τοῦτο τὸ σκουπιδαριὸ ποὺ ἐνεργεῖ καταδυναστευτικῶς εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων. Ἠχεῖ παράξενα, φαινόμενο ὡς ἀπίθανο, ὅτι θὰ βρεθοῦν ὑπόλογοι καὶ ἐκκλησιαστικοί, μὲ βαρειὰ κατηγορία ὅτι συνετάχθησαν μὲ τὸν καίσαρα. Μετροῦμε τὶς ἡμέρες.

14.        Θαρσεῖτωσαν οἱ πιστοί, ὁ κορονοϊός, ἐπειδὴ εἶναι τοῦ ἐργαστηρίου καὶ ὄχι τοῦ Δημιουργοῦ, δὲν στέλλεται ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸν πιστό, ἀλλὰ ἀπὸ ἄνθρωπο ἐχθρό. Ἑπομένως τοῦτο τὸ κατασκεύασμα ἀντιμετωπίζεται μὲ ἕνα σταύρωμα. Ταῦτα γράφω ἐπειδὴ ἕνας μοναχὸς μοῦ ἔλεγε, ὅτι τρεῖς φορὲς τοῦ ἐστάλη ὁ κορονοϊὸς καὶ τρεῖς φορὲς τὸν ἀντιμετώπισε νικηφόρως μὲ ἕνα σταύρωμα!

15.        Κατακλείουμε μὲ πικρὴ κατάρα, ἀνεπίστρεπτη: Ὅποιος διαβολισμένος τηλεφωνήσει στὴν ἀντεθνικὴ ἀστυνομία καὶ προδίδει συνάξεις χριστιανῶν σὲ ναοῦς, αὐτὸς νὰ σέρνεται, Χριστέ μου, Ἀμήν! Καταραμένοι νὰ εἶναι καὶ ὅσοι κλείνουν τὶς ἐκκλησίες, ἐπίσκοποι, ἢ πολιτικοὶ ἡγέτες, βιβαίως καὶ ὅσοι προτείνουν τὸ "κουταλάκι" ἐπαΐοντες. Ὅλοι οἱ διαβολισμένοι ὑποτακτικοὶ τῆς συχαμερῆς σκύλας τοῦ Βερολίνου ἐμπαίζουν τὸν Λαό μας, πορευόμενοι τὴν ὁδὸ τῆς ἀπωλείας. Ὅμως οἱ Ἕλληνες πατριῶτες, ὄντες φιλαλήθεις Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἕνα ποσοστὸ ὑπερβαῖνουν τὸ 50%, γιατὶ ἀδρανοῦν; γιατὶ δὲν ἐξεγείρονται; γιατὶ δὲν ἀνθίστανται; Ἂς κατέβουν καὶ νὰ ἀρχίσουν κλιμάκωση διαδηλώσεων ὥστε νὰ χρησιμεύσουν ὡς ἀπαρχὴ τῆς ἀποτινάξεως τοῦ μισελληνικοῦ μητσοτακισμοῦ. Ἂς παραδειγματισθοῦν ἀπὸ τὶς διαδηλώσεις τοῦ Βερολίνου καὶ τῆς Δανίας, διὰ τῶν ὁποίων ἐπετεύχθη ὁ σκοπὸς τῶν διαδηλώσεων. Ἂς ὀρθώσουν ἀνάστημα ἀπέναντι στὸ μισελληνικὸ κατακάθι. Ἂς ἔχουν ὡς πρότυπό τους τὰ παλικάρια τῆς Συκιάς Χαλκιδικῆς καὶ τοὺς γενναίους καταστηματάρχες τῆς Κρήτης.