Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΑΙΝΟΣ” ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ

Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 7:47 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

        Ἡ ἑλληνικὴ ἑταιρεία λαχανικῶν “Αἶνος” δέχθηκε συνωμοτικὸ χτύπημα ἀπὸ τὴν Ἀράχνη, ἕνα πρόστιμο 700.000€. Ὁ σκοπὸς τοῦ προστίμου ὑποδηλώνει τὴν προσπάθεια καταργήσεως τῶν ἐν Ἑλλάδι ἑταιρειῶν. Προσπάθεια ποὺ ἄρχισε ἀπὸ τὰ μέσα δεκαετίας τοῦ 1970, πρωθυπουργευόντων Κ. Καραμανλῆ, Γ. Ράλλη, Ἀν. Παπανδρέου, Κ. Μητσοτάκη, Κ. Σημίτη, Τζέφρυ, Ἀν. Σαμαρᾶ, Ἀλ. Τσίπρα, Κυρ. Μητσοτάκη. Ὅλοι τοῦτοι οἱ μισέλληνες ἐργάστηκαν ἐπάνω στὸν τομέα αὐτόν, ὁ καθένας τους κλείνοντας καὶ ἀπὸ μιὰ δεκάδα ἑταιρειῶν.

    Νὰ ἀναφερθοῦν κάποια ὀνόματα ἑταιρειῶν ποὺ ἔκλεισαν οἱ παραπάνω ἀνθέλληνες πρωθυπουργοί:

ΑΓΝΟ,

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ, 

ΑΝΕΚ,

ΑΝΤΙΝΙΚΟΤ,

ΑΡΜΑ,

ΑΤΛΑΝΤΙΚ, 

ΑΥΡΙΑΝΗ,

ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΛΟΥ, 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΒΙΑΜΑΞ,

BOXER, 

ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ,

GOODYEAR,

DIANA,

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ, 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,

ESKIMO,

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ,

ΗΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ,

ΙΖΟΛΑ,

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ,

ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ,

ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ,

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ,

ΜΙΝΙΟΝ, 

Μ.Ο.Μ.Α.,

ΜΟΣΧΟΥ ΘΩΜΑΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ,

ΝΕΑ TV,

NISSAN,

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ,

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ,

ΠΑΠΥΡΟΣ,

ΠΕΙΡΑΪΚΗ-ΠΑΤΡΑΪΚΗ,

ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ,

ΠΙΤΣΟΣ,

ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ,

ΡΑΔΙΟ ΜΑΚΡΑΚΗ,

ΣΑΡΙΖΑ,

SPIDER,

STAYER,

TEOCAR,

ΤΣΑΛΜΑ,

ΥΠΑΡΧΩ,

PHILIPS,

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ,

ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΙΓΙΟΥ,

ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,

ΧΡΩΠΕΙ.

    Στὸν παραπάνω πίνακα ἀναφέρονται οἱ ἑταιρεῖες ἐκεῖνες ποὺ χρεωκόπησαν προσχεδιασμένα, μὲ σκοπὸ τὴ διάλυσή τους καὶ τὴν ἀνέχεια ποὺ ἀκολουθεῖ, ἀπὸ τὴν συνεπόμενη ἀνεργία πολλῶν χιλιάδων ἐργατῶν. Οἱ ἑταιρεῖες αὐτές, ὅσες δὲν ἐρήμωσαν πέρασαν σὲ ἀχυρανθρώπους, ὄπισθεν τῶν ὁποίων βρίσκεται μάτσας τις. Εἶναι καὶ κάποιες ἄλλες ποὺ εἶναι ἰουδαϊκῆς ἰδιοκτησίας, μὲ διευθυντὴ κάποιον ἀχυράνθρωπο, πού, ἄνευ ἀποχρῶντος λόγου, μεταβιβάζει τὴν ἑταιρεία σὲ ἄλλον ἀχυράνθρωπο, ὅπως

“ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”,

MEGA”,

“ANTENNA”,

“ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ”(ἀπὸ ἀχυράνθρωπο σὲ ἰουδαῖο ἀφέντη)

MINOAN LINES”,

ΚΑΛΥΚΟΠΟΙΕΙΑ,

“CRETA FARM”,

“TRANSTEKOM”…

Ἔρχεται ἡ ἐκδίκηση

δ.μ.

26 Μαρτίου 2024

“Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...!”

Κυριακή 17 Μαρτίου 2024 9:20 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

            Ἡ ἐπικὴ καὶ θριαμβικὴ ἰαχὴ ἐκφωνήθηκε ἐσχάτως ὡς βροντή, ἀπὸ τὸν ἥρωα τῆς φυλακῆς Ἠλία Κασιδιάρη. Ἂν καὶ καταστελλομένη ἀκούστηκε!

            Ὅπως εἶναι γνωστὸ ὁ λόγος τοῦτος ἀρχικῶς ἐξεφωνήθη ἀπατηλὰ ἀπὸ τὸν δημεγέρτη Ἀν. Παπανδρέου. Πλὴν ὡς στερημένος νοήματος, χρησιμοποιεῖτο δημαγωγικῶς, ἀφοῦ πλήθυναν οἱ βάσεις τῶν γιουσαίων. Ὅμως ἐπὶ τοῦ Ἠλία, ἐπειδὴ ὁ λόγος εἶναι οὐσιώδης, διώκεται δικαστικῶς. Συσκέπτονται τὰ ἑρπετοειδῆ τῆς ἐξουσίας, πῶς, στὰ δεκατρία χρόνια εἱρκτῆ τοῦ ἥρωα Πατριώτη, προσθέσουν καὶ ἄλλα....

    Τὸ μισελληνικὸ σκουπιδαριό, βαβαί, ἀπαγορεύει τὴν πατριωτικὴ ἰαχή, ἀφοῦ λυσσομανᾶ ἀπὸ ρατσιστικὴ μανία. Μάλιστα ἐπεμβαίνει δικαστικὴ ἀρχή, ἡ ὁποία καὶ διορίζεται ἀπὸ τὸν ψυχοπαθῆ καὶ δαιμονισμένο πρωθυπουργό. Αὐτὸς ὁ ζαβὸς δικτατορίσκος ἔχει τὴν ἐξουσία νὰ διορίζει ἀκόμα καὶ τοὺς δικαστικοὺς κλητῆρες.

        Τὸ θέμα εἶναι πολὺ σοβαρό, ἀφοῦ καταδεικνύει τὸ ὑποχθόνιο ἀσίγαστο μῖσος τῆς Ἀράχνης κατὰ τῆς Ἑλλάδος. Σὲ ὅποια ἄλλη χώρα ὁ λόγος αὐτὸς θὰ ἀποσποῦσε ἔπαινο καὶ ἐπιβράβευση. Φαντάζεται κανεὶς τὸν τοῦρκο νὰ μὴ φωνάζει, “Ἡ τουρκία ἀνήκει στοὺς τούρκους”; Καί, βεβαίως νὰ ἐπιβραβεύεται, ὄχι νὰ καταδιώκεται, ὅπως στὴ Χώρα μας. Πιστεύω οἱ Πατριῶτες Ἕλληνες σύντομα θὰ ἀναλάβουν δράση καὶ θὰ τιμωρήσουν τὸν μισελληνικὸ ἑσμό.

 

Ἡ Ἑλλάδα ἀνήκει στοὺς Ἕλληνες

δ.μ.

17 Μαρτίου 2024

ΝΟΘΕΙΕΣ!...

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 11:23 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

        Ἡ ἐποχή μας, ἂν θέλουμε νὰ τὴν χαρακτηρίσουμε ἐπιγραμματικῶς, θὰ λέγαμε ὅτι εἶναι τῆς νοθείας. Μὲ χρήση τῆς χημείας καὶ τῶν χημικῶν ἑνώσεων, οἱ ἀνώνυμες ἑταιρεῖες ἔχουν μολέψει τὰ πάντα, ἐνῶ δημιούργησαν νέες ἀσθένειες, παρενέργειες καὶ ἐξαρτήσεις. Ἀσφαλῶς καὶ ἀποβλέπουν στὸ εὔκολο κέρδος, ὅμως καὶ στὴν ἀλλοίωση τοῦ χαρακτῆρος τῶν ἀνθρώπων. Σήμερα ποὺ διανύουμε τὴν ἐσχατικὴ καμπή, ἡ νοθεία βρίσκεται ἀνεπαισθήτως συντελεστὴς τῆς πλέον ἀκραίας τυραννικῆς ὑποτάξεως τῶν λαῶν στὴν Ἀράχνη. Νοθεία ἀρχετύπως ἐννοοῦμε τὴν ἀνάμειξη κατώτερης ἀξίας προϊόντων μὲ αὐθεντικὰ καὶ τὴν ἐμφάνισή τους ὡς γνήσια. Ὅπως τοῦ καταραμένου κάπελα τοῦ ποιητοῦ ποὺ νέρωνε τὸ κρασί. Ἀλλὰ τώρα ὁ ὅρος ἀπέκτησε εὐρύτερη σημασία, ἐννοεῖ τὴν ἀνάμειξη χημικῶν οὐσιῶν (ἀρωματικῶν, γευστικῶν, χρωματικῶν, διογκωτικῶν, συντηρητικῶν), ποὺ εἶναι χειρότερη ἀπὸ ὅποια νοθεία.

        Εἶναι ἀσύλληπτο τὸ μέγεθος τῆς χημειομειξίας ἐπὶ τῶν τροφῶν, ἐκτὸς τῆς νοθεύσεως μὲ ὑποπροϊόντα κατώτερης ποιότητος. Ὅπως τοῦ ἐλαιολάδου μὲ σπορέλαια, τῶν γαλακτερῶν μὲ σκόνη, τοῦ μελιοῦ μὲ ζάχαρη, τοῦ κρέατος μὲ ἐνέσεις, τῶν ἀρωμάτων μὲ μαζούτ.... Χημικὴ νοθεία εἶναι καὶ ἡ ἔνεση στὰ ζῶα, καθὼς καὶ ἡ κατάψυξη-ἀπόψυξη. Βλέπουμε τὰ ἰχθυώδη. Ὅλα, ἐκτὸς ἐκείνων ποὺ ἁλιεύονται μὲ πετονιά (παραγάδι,, συρτή, τσαπαρί), ἢ μὲ κάποια ἐλάχιστα ψαροκάϊκα (ὅσα ἐπέτρεψε ἡ “Ἑλληνικὴ” κυβέρνηση), εἶναι κατεψυγμένα, ἰσπανικῶν ἢ τουρκικῶν ἁλιευτικῶν. Παραλείπουμε ἐκεῖνα τὰ λιποδίαιτα ψάρια, μὲ τὶς λιπαρὲς πλευρές, τῶν ἰχθυοτροφείων, ποὺ τὸ σανὸ εἶναι νοστιμότερο ἀπὸ αὐτά.

        Ὁ ἄρτος, ὡς βασικὴ τροφὴ τοῦ ἀνθρώπου, πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζεται ἀναλόγως. Νοθεύεται ὁ ἄρτος; Ναί, καὶ πολύ, μάλιστα. Ἂς ἐρευνήσουμε, πόσα ἀρτοποιεῖα ἐν Ἑλλάδι εἶναι αρτοποιεῖα. Φρονῶ ὅτι ἕνα στὰ δέκα εἶναι ἀρτοποιεῖο, τὰ ἄλλα ἐννέα εἶναι πρατήρια ἄρτου. Τὰ ὁποῖα καὶ προμηθεύονται τοὺς ἄρτους ἀπὸ ἑταιρεῖες ἀλλοδαπές. Αὐτὲς εἶναι ποὺ προμηθεύουν τὰ ἀρτοπωλεῖα μὲ ψωμιὰ κατεψυγμένα ποὺ ξεπαγώνουν στὶς προθῆκες τους. Αὐτὸ λίγοι τὸ γνωρίζουν ποὺ ὅμως στέκουν ἀπαθεῖς. Μετέρχονται καὶ τὴν ἀπάτη: γιὰ νὰ δείξουν ὅτι εἶναι λειτουργικοὶ φοῦρνοι, ψήνουν διάφορα γλυκά, τὰ ὁποῖα καὶ ἐκθέτουν στὶς προθῆκες τους, ὥστε νὰ φαντάζουν ὡς ζαχαροπλαστεῖα. Καὶ τὰ ψωμιά τους ποὺ διαθέτουν ἔχουν μία ἐντονη δυσοσμία. Διερωτῶμαι, δὲν πρέπει ὅλα τοῦτα τὰ ἀρτοπωλεῖα νὰ ἀναγράφουν στὰ πολυνόθευτα ψωμιά τους τὴν προέλευσή τους καὶ τὸ μέγεθος τῆς νοθείας τους;

        Ἀλλ’ ὅσοι βούλονται ἂς ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ αὐτὰ τὰ μαγαρίσματα καὶ νὰ παρασκευάζουν τὸν ἄρτο μόνοι τους, γιὰ νὰ αἰσθανθοῦν ἐλεύθεροι.

 

Ἡ νοθεία δημιουργεῖ ἐξάρτηση

δ.μ.

   9 Μαρτίου 2024

«ΜΗ ΜΙΛΑΤΕ!...»

Κυριακή 3 Μαρτίου 2024 8:13 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

             Ἐπίσημες παραινέσεις πρὸς τὸν Λαὸ εἶναι νὰ μὴ μιλᾶμε γιὰ τὴν εἰς βάρος μας συνωμοσία. Ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Τυρνάβου Ἱερώνυμος συνιστᾶ ἐπιμόνως ὄχι λόγια, «τὰ ὁποῖα κουράζουν» καὶ «εἶναι φτώχεια». Ὁμοίως καὶ ὁ πρώην ὑπουργὸς συγκοινωνιῶν Κ. Καραμανλῆς συνιστᾶ «βουβὸ πόνο» καὶ εἶναι ἀρκετό. Παραινέσεις ποὺ συμπίπτουν μὲ τὴ συμπεριφορὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος «λέει περισσότερα διὰ τῆς σιωπῆς» (Σ. Τζούμας).

Λοιπὸν ἂς μὴ μιλᾶμε γιὰ τὰ ἐθνικὰ ἐγκλήματα, διότι παρεμποδίζουμε τὴν Ἀράχνη νὰ ὁλοκληρώσει τὸ ἔργο ποὺ τῆς ἀνετέθη!...

Ἀντιλαμβάνεστε, ἀποσιώπηση θὰ πρέπει νὰ τηροῦμε καὶ στὴν ἐπικὴ προσταγὴ «Φύγε!» τοῦ π. Σεραφείμ, τοῦ ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως. 


Μόνο «ἀγάπη»….
δ.μ.
3 Μαρτίου 2024