Ἀφορισμός τί εἶναι καί πότε γίνεται; ποιές οἱ συνέπειές του;

Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2010 3:50 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ἀφορισμός τί εἶναι καί πότε γίνεται; ποιές οἱ συνέπειές του;

(Ἀνώνυμος)


Ποιοί δολοφόνησαν τούς 3 Γκάντι καί γιά ποιό λόγο;

3:45 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ποιοί δολοφόνησαν τούς 3 Γκάντι καί γιά ποιό λόγο;

(Χρῆστος καθηγητής θεολογίας)


Ποιοί ἔριξαν τό ἀεροπλάνο τοῦ ἀπελθόντος Πολωνοῦ προέδρου, καί γιά ποιό λόγο;

3:38 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ποιοί ἔριξαν τό ἀεροπλάνο τοῦ ἀπελθόντος Πολωνοῦ προέδρου, καί γιά ποιό λόγο;

(Χρῆστος καθηγητής θεολογίας).


Τί εἶναι ἡ τράπεζα καί τί εἶναι οἱ τόκοι;

3:34 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : ...ἔπρεπε νά βάλεις τό τάλαντό σου στήν τράπεζα καί νά εἰσπράξω τούς τόκους». Τί εἶναι ἡ τράπεζα καί τί εἶναι οἱ τόκοι;

(Πικραλίδα)


...κάποιον γέροντα μέ διορατικό χάρισμα, ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος

3:10 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : ...κάποιον γέροντα μέ διορατικό χάρισμα, ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος

(Γιάννης)   


Τό πολίτευμα παραπαίει. Τί νά κάνουμε; Νά ψηφίσουμε; Ποιούς καί γιατί;

Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010 5:48 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Τό πολίτευμα παραπαίει. Κανένα πλέον κόμμα δέν ἐκφράζει τόν Ἕλληνα. Ἔχουμε ὅμως ἐκλογές κάι κανένας δέν θέλει νά ψηφίσει. Τί νά κάνουμε; Νά ἀπέχουμε; Νά ψηφίσουμε; Ποιούς καί γιατί;

(Ἕνας Πολίτης)


Ποιοί κρύβονται ὄπισθεν τῆς τρομοκρατικῆς ὀργάνωσης ‘Σέκτα ἐπαναστατῶν’;

Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010 2:48 π.μ. Άπό marina

Ἐρώτηση : Ποιοί κρύβονται ὄπισθεν τῆς τρομοκρατικῆς ὀργάνωσης ‘Σέκτα ἐπαναστατῶν’;

(Χρῆστος καθηγητής θεολογίας)

Ὀφειλόμενη ἀπάντηση πρός ἐπικριτές

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010 10:56 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ὀφειλόμενη ἀπάντηση πρός ἐπικριτέςΟἱ ἀπεργίες ταλανίζουν τήν Ἀθήνα

10:49 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Οἱ ἀπεργίες ταλανίζουν τήν Ἀθήνα 

(Ἀθηναῖος πάσχων)


Τί εἶναι τό βραβεῖο Μακκαβαίων καί πῶς θεσπίστηκε;

10:38 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Τί εἶναι τό βραβεῖο Μακκαβαίων καί πῶς θεσπίστηκε;

(Περικλῆς)