ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ!

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 1:16 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

1.         Οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἀνθρωπότητος, ἐννοῶ ἡ ἄκρως ρατσιστικὴ καὶ ἐγκληματικὴ ἀράχνη τοῦ βασιλιᾶ καὶ πλανητάρχη Ρότσιλντ (Rothschild), διατελοῦν σὲ παροξυσμὸ θανατικῆς εὐθηνίας. Ὅπως δὲ διατελοῦν σὲ μέθη φονοεργὸ δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἄρχισε γι' αὐτοὺς ἡ ἀντίστροφη μέτρηση, ὅτι ἡ ἐκδικητικὴ τιμωρία τους, θεαματικὴ καὶ ἀπερίγραπτα χαροποιός, ἐπέρχεται ὀξέως. Χρησιμοποιῶντας ἡ ἀράχνη τὸ πενταπλὸ θανατικό (covit - clock down - φίμωτρο - test - ἐμβόλιο) τείνει πρὸς τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ σχεδίου τῆς θανατώσεως τῶν ἀνθρωπίνων μαζῶν· ἀποβλέπει γὰρ στὸν παντελῆ ἀφανισμὸ τοῦ Χριστιανικοῦ πληρώματος καὶ συνεπῶς ἐξαφάνιση τοῦ πανιέρου ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ γυφτοδυναστεία τοῦ "Μεγαλειοτάτου" Ρότσιλντ ἐπιδιώκει μὲν τὴ θανάτωση τῶν Χριστιανῶν, παράλληλα δὲ ἀναλαμβάνει τὴν προστασία τοῦ ἰσλαμικοῦ καὶ κομμουνιστικοῦ μιάσματος.

 

2.         Μιὰ κατηγορία ποὺ διαχέεται ἀπὸ τοὺς μαύρους προπαγανδιστὲς ἐναντίον τῶν ἀνεμβολιάστων εἶναι, ὅτι αὐτοί "τάσσονται κατὰ τῶν ἐμβολίων". Ἐν συνεχείᾳ ἀραδιάζουν τὰ καλὰ ποὺ παρέχουν τὰ ἐμβόλια στὴν ἀνθρωπότητα. Ὅμως οἱ ἀνεμβολίαστοι, ὄντως θεόσοφοι καὶ θεοφώτιστοι, στέκουν ἀρνητικοὶ μόνο κατὰ τοῦ συγκεκριμένου ἐμβολίου – τῆς Pfizer, τῆς Astra Zeneca, τῆς J.&.J., τῆς Moderna –, διότι ὑποψιάζονται ὅτι αὐτό, τάχα ἐμβόλιο, συνεπιφέρει τὸν θάνατο. Λοιπὸν στὸ ἐπιχείρημα τῶν τηλεϊατρῶν: "Οἱ πάντες ἐμβολιαζόμαστε ἀπὸ νήπια καὶ ποτὲ δὲν μᾶς ἐνόχλησε κάποια παρενέργεια· τώρα γιατὶ νὰ μᾶς ἐνοχλήσει;", οἱ ἀνεμβολίαστοι μᾶς ἀνοίγουν παράθυρο νὰ δοῦμε τὸ μυστήριο τῆς ἀνομίας. Συνίσταται δὲ εἰς τοῦτο: Οἱ φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες ἀνέκαθεν ἀνῆκαν σὲ χριστιανούς, σὲ "goim", κατὰ τὸν ἰουδαϊκὸ ρατσισμό. Ὅμως ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1980, ὁ ἀχρεῖος Ρότσιλντ μία-μία τὶς φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες, ἀφοῦ πρῶτα τὶς δίνει χτύπημα, ἀρχίζει νὰ ἰδιοποιεῖται. Χτύπημα ἰσχυρό, ὅπως τῆς CIBA ποὺ γονάτισε ἐντελῶς μὲ μιὰ ἀνατίναξη. Οὕτω βαθμιαῖα τὸ κάθαρμα ἐκεῖνο τῆς Φρανκφούρτης γίνεται κάτοχος ὅλων τῶν ἑταιρειῶν φαρμάκου, ἀρχίζοντας ἀπὸ "Johnson & Johnson", "Hoffmann", "Merck & Co" (M.S.D., μετὰ τὴν ἰουδαιοποίησή της), "Abb Vie", "Novartis", "Sanofi"... Οἱ μόνες φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες ποὺ ἰδρύθηκαν ἀπ' ἀρχῆς ἰουδαιόκτητες ἦταν ἡ "Glaxo Smith Kline", μὲ ἕδρα τὸ ροτσιλδοκάτοχο City τοῦ Λονδίνου καὶ ἡ ἰσραηλινὴ "Teva", στὸ ἰσραήλ.

 

3.         Νὰ ἐγκύψουμε στὸ ἐνέσιμο, ἂς τὸ ποῦμε "ὑγρό". Φαίνεται ρευστό, ὅμως ὡσὰν τὴν ἄμμο, ἕνας ὀρρὸς συντιθέμενος ἀπὸ μαγνητάκια, τὰ ὁποῖα κυκλοφοροῦν στὶς φλέβες τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ μαγνητίζουν κάθε μέταλλο ποὺ βρίσκεται ἐκτὸς ἀλλὰ πλησίον τοῦ σώματος. Νὰ σημειώσουμε ἐμφατικῶς, τὸ λίγο ὑγρό ποὺ περιέχει εἶναι ἀπὸ σατανιστικὲς τελετές, γι' αὐτὸ καὶ ὅσοι ἐμβολιάζονται ἀγριέυουν, τεκμήριο δαιμονισμοῦ. Τὰ μαγνιτάκια ταῦτα, γνωστὰ ὡς "νανοσωματίδια", μετὰ τὸν ἐμβολιασμό, διήκουν δι' ὅλου τοῦ σώματος, ὅμως περισσότερο φιλοχωροῦν στὸν σπλῆνα καὶ στὸ σύστημα ἀναπαραγωγῆς, καθὼς εἶπε ὁ ἰατρὸς Δημήτριος Ἀντωνίου. Συνέπεια τῆς παροχετεύσεως τοῦ ἐμβολίου τοῦ θανάτου σὲ αὐτὰ τὰ σημεῖα τοῦ σώματος εἶναι ἡ θρόμβωση τοῦ αἵματος, ἢ ἡ πρόκληση στειρώσεως.

 

4.         Θέλουμε νὰ συστήσουμε σὲ ὅσους ἀρέσκονται σὲ στατιστικές, νὰ μὴ δίνουν καμία σημασία στὰ νούμερα ποὺ παραδίδει στὴ δημοσιότητα τὸ ἰσραήλ, εἶναι ἐντελῶς πλαστοὶ ἀριθμοὶ ἐπὶ χάρτου. Ἂν ἐκεῖ συνέβαινε τέτοιο θανατικό, θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχαν κατασκευάσει δέκα νέα νεκροταφεῖα. Τὸ ἰσραήλ, σχετικῶς μὲ τὸν κορονοϊό, πρωταγωνιστεῖ σὲ δύο θέατρα: ἔρχεται πρῶτο σὲ θανάτους· προχωρεῖ στὸ 4ο ἐμβόλιο. Μὲ τὸ πρῶτο, τὸ ἰσραὴλ θέλει νὰ παραπείθει ὅτι οἱ ἑβραῖοι εἶναι αἰώνια θύματα, ἀφοῦ οἱ φαρμακοεταιρεῖες ἀντιμετωπίζουν αὐτοὺς ὡς πειραματόζωα· μὲ τὸ δεύτερο, τὴ χρήση τοῦ 4ου ἐμβολίου οἱ ἴδιοι αὐτοὶ παραχαράκτες ἰουδαῖοι ἐπιδιώκουν νὰ ἐμπεδώσουν τὴν πολλαπλῆ χρήση τοῦ θανατηφόρου ἐμβολίου. Συνιστοῦμε στὸν ἐλεύθερο Ἕλληνα νὰ μὴ πιστεύει ὅ,τι ψεύδη διασπείρουν τὰ ἰουδαιοκάναλα σχετικῶς μὲ τὴ χώρα τῆς θρησκειομανίας.

 

5.         Εἶναι καὶ ἕνας ἄλλος λόγος, ἐσχατολογικὸς αὐτός. Ὁ βασιλεὺς Rothschild, τρέμοντας τὸ ἐνδεχόμενο τῆς ἀποκαλύψεως τῶν σατανικῶν μεθοδειῶν του, ὅτι κάποτε θὰ ἀποκαλυφθοῦν – "οὐκ ἐστι κρυπτόν, ὅ οὐ γνωσθήσεται" (Λουκ. ιβ' 2/ Ματ. ι' 26/ Μαρ. δ' 22) –,  θὰ ἐπιδιώξει νὰ παρεισφρύσει μεταξὺ τῶν ὁμοθρήσκων του, ὥστε νὰ ἀποφύγει τὴ σύλληψη. Γι' αὐτὸ καὶ οἱ ἑβραῖοι παρουσιάζονται ὡς "πειραματόζωα", δηλαδὴ "ἀδικημένοι" ἀπὸ τὶς φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες. Τοῦτο προξενεῖ παραλλήλως τὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ φαρμακοεταιρεῖες ἀνήκουν σὲ "goim"· ἂν ἦταν ἰουδαϊκῆς ἰδιοκτησίας θὰ σέρβιραν στοὺς συνθρήσκους τους ἑβραίους ἐμβόλια ἀβλαβῆ - placebo. Σύλληψη πονηρή. Ἔτσι ἡ ροτσιλδικὴ δυναστεία, διαχυμένη μεταξὺ τῶν ἑβραίων τοῦ ἰσραήλ, θὰ προσπαθήσει νὰ περάσει ἀπαρατήρητη, ὥστε νὰ γλυτώσει. Ὅμως θὰ ἀποκαλυφθεῖ καὶ θὰ καταδικασθεῖ, ἐνῶ θὰ δημευθοῦν οἱ ἀμύθητες περιουσίες τους, τὰ χιλιάδες καταφύγια καὶ μέλαθρα καὶ ἐπαύλεις, καὶ περιοχὲς καὶ ἑταιρεῖες καὶ κότερα, καθὼς καὶ οἱ χιλιάδες τόννοι χρυσίου, ἀδαμάντων καὶ πολυτίμων μετάλλων. Ταῦτα πάντα θὰ διαμοιρασθοῦν στὰ ἔθνη ἀπ' ὅπου ἡρπάγησαν. Τέλος, στέφουμε τὸν λόγο μας μὲ μία παράκληση: ζητοῦμε ἀπὸ τοὺς εὐλογημένους ἀνεμβολιάστους, Νὰ μὴ ἐμβολιασθοῦν μὲ κάνένα δέλεαρ, μὲ καμιὰ ἀπειλή. Τούτη ἡ στερέμνια στάση τους, νὰ ξέρουν θὰ ἀνταμειφθεῖ ἀπὸ τὸν δωρεοδότη Κύριο μὲ ἀπερίγραπτο μεγαλεῖο καὶ ἀκατάλυτη δόξα. Ἐπίσης ζητοῦμε καὶ ἀπὸ τοὺς γονεῖς, Νὰ μὴ ἐπιτρέψουν σὲ κανένα τσαρλατάνο νὰ ἐπεμβῆ στὸ σῶμα τῶν παιδιῶν τους. Μάλιστα νὰ καταραστοῦν ὀξέως καὶ νὰ ἐξαποστείλουν στὸ ἀνάθεμα ὅποιον μίσθαρνο προπαγανδιστή, ποὺ πλασσάρει καταίσχυντο καὶ ὀδυνηρὸ θάνατο στὰ τέκνα τους.

 

6.           Τὰ ἀφορῶντα τὴν Ἑλλάδα πράγματα, ἡ ροτσιλδία προβλέπει τὸν ἐμβολιασμὸ μέχρι καὶ τοῦ 80% τοῦ πληθυσμοῦ. Μὲ τὴν ἀποδιοργάνωση ποὺ θὰ ἐπέλθη, λόγῳ τοῦ ἀθρόου θανατικοῦ τῶν ὀκτὼ δεκάτων καὶ τὴν ἀπασχόληση τῶν δύο δεκάτων μὲ τὴν ταφὴ τῶν νεκρῶν, ἡ ροτσιλδία θὰ ἐξαποστείλει τοὺς ἀνεμβολιάστους μουσουλμάνους νὰ καταλάβουν τὴ Χώρα. Ἐφιαλτικὸ σχέδιο ποὺ μόνο ὁ Χριστὸς δύναται νὰ ἀνατρέψει. Πιστεύουμε πὼς σὲ ἕνα - ἑνάμισυ χρόνο, κατὰ τὸ τέταρτο-πέμπτο ἐμβόλιο, θὰ συμβοῦν ταῦτα πάντα. Δὲν ἀποκλείεται, κατὰ τὸ "κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι" (Ματ. κδ' 22), νὰ συντομευθοῦν οἱ χρονικὲς διαστάσεις, "διὰ τοὺς ἐκλεκτούς", καθὼς εἶπε ὁ Κύριος ἡμῶν.

 

14 Σεπτεμβρίου 2021

τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

δ.μ.