ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ…

Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022 11:52 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ…

 

Ἡ μαφιακὴ συμμορία τοῦ Μητσοτά σὲ λίγο συμπληρώνει τετραετία διακυβερνήσεως. Παραλλήλως τὰ κόμματα, ἀριθμούμενα σὲ πολλὲς δεκάδες προαλείφονται στὴ διεκδίκηση τῆς εἰσόδου στὴ Βουλὴ τῶν «Ἑλλήνων». Πολλὰ τὰ πατριωτικὰ κόμματα, τῶν ὁποίων τὰ μέλη δὲν μοιάζουν μὲ τοὺς δημαγωγοὺς τοῦ παλαιοκομματισμοῦ, αὐτοὶ εἶναι τίμιοι πατριῶτες. Τίμιοι μὲν εὐήθεις δε!

Οἱ προεκλογικὲς ζυμώσεις καὶ οἱ ἐκτοξεύσεις ἀλληλοκατηγοριῶν, τῶν πάντων πρὸς πάντας, καταδεικνύει τὴν ἀνωριμότητα τῶν ὑποψηφίων πατριωτῶν, ἢ τὴ δημαγωγικὴ τέχνη, ἡ ὁποία τοὺς διέπει. Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ τὸ πῶς τρώγονται μεταξύ τους, ὡσὰν ἄσπονδοι ἐχθροί. Ταῦτα ἐντείνονται κατὰ τὴν προεκλογικὴ περίοδο, ὅπου ὁ κάθε ὑποψήφιος σκορπᾶ ὑποσχέσεις, κατά τὴν ἄγρα ψηφοφόρων.

Ὁ ἀφελής δέ, ἢ ἰδιοτελὴς ψηφοφόρος, θὰ κληθεῖ νὰ ψηφίσει μᾶλλον συμπερασματικῶς, ἐπὶ τῇ βάσει αὐτῶν ποὺ ἀκούει ἀπὸ τὰ ψευδολόγα ἰουδαιοκάναλα.

Νὰ δώσουμε μία παραίνεση. Πάντες τοῦ πατριωτικοῦ χώρου ἂς μὴ προαλείφονται γιὰ διεκδίκηση ἕδρας, φανταζόμενοι ἐκλογικὲς νίκες. Τὰ πατριωτικὰ κόμματα δὲν πρόκειται νὰ νικήσουν ἐκλογικὰ ποτέ τους, διότι ὁ μισέλλην ἐχθρός ἐλέγχει τὰ πάντα, μὲ δυνατότητα διαμορφώσεως ἐπιθυμητοῦ ἐκλογικοῦ ἀποτελέσματος. Θὰ γνωρίζετε, στὴ γιούσα νίκησε ὁ Ντ. Τράμπ, ὅμως ἐξελέγη ὁ Μπάϊντεν· στὴ Γαλλία νίκησε ἡ Λεπέν, ὅμως ἐξελέγη ὁ Μακρόν· στὴ Χώρα μας κέρδισε ἡ «Χρυσῆ Αὐγή» μὲ 7%, ὅμως παρουσιάστηκε μὲ 2,08% καὶ ἀπεκλείσθη! Ἢ στὶς ἐκλογὲς τοῦ 1998 ποὺ νικοῦσε ἡ «Ν.Δ.», ὅμως ἐπεβλήθη ὡς νικητὴς τὸ σίχαμα Σημίτης. Ἂς ἀντιληφθοῦν, ὅσοι ἀγωνίζονται στὸ στάδιο τῶν ἐκλογῶν, ὅτι θὰ νικήσουν μόνο ἐν Χριστῷ. Ἔτσι θὰ καταλύσουν τὸ τυραννικὸ καθεστώς. Ὁ βόθρος τοῦ Μάτσα μᾶς πνίγει ὅλους καὶ ὁ τρόπος ἀποτινάξεως τούτων ἁπάντων εἶναι ὁ ἐν ὅπλοις πόλεμος. Λοιπὸν μὴ περιμένουμε ἄλλες ἐκλογὲς τοῦ καθιερωμένου εἴδους. Οἱ ἑρχόμενες ἐκλογὲς θὰ ἀνατρέψουν τὰ σχέδια τῶν ἀσελγῶν ἑλληνοφθορέων….

Νὰ ξέρουν ὅσοι ἀποβλέπουν στὸ ὑπάρχον ἐκλογικὸ σύστημα. Ἡ προκλητικὰ ὠμὴ νοθεία τῆς «Singular» θὰ καταλυθῆ καὶ οἱ ἐχθροὶ πάντες θὰ παραδοθοῦν στὸν Ἐκδικητὴ Λαό. Δὲν βλέπω οἱ ἐχθροί μας νὰ ἔχουν ζωὴ μετὰ τὸν Σεπτέμβριο. Ἀφοῦ καταργηθῆ τὸ ἄδικο κομματοκρατικὸ σύστημα ἐν Ἑλλάδι, ὅπου τρία προδοτικὰ κόμματα νέμονται τὴν ἐξουσία ἐναλλάξ, τὸ Πατριωτικὸ μέτωπο τῶν Ἑλλήνων θὰ ἐπιβάλει τὸ νέο ἐκλογικὸ σύστημα.

Νέες ἐκλογές, ἄμεσες, ποὺ δὲν θυμίζουν τὸ παρελθόν. Ὁ ψηφοφόρος θὰ σημειώνει σὲ εἰδικὸ χαρτὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἐκλεκτοῦ καὶ θὰ τὸ θέτει στὴν κάλπη, ἡ ὁποία θὰ φυλάσσεται ἐντὸς ἐνοριακοῦ Ναοῦ, μέχρι καὶ μῆνα. Τὸ ψηφοδέλτιο ἐκεῖνο θὰ εἶναι ἔντυπο καὶ θὰ περιλαμβάνει τὰ στοιχεῖα τοῦ ψηφοφόρου, θεωρούμενο γνήσιο. Κατὰ τὴν καταμέτρηση τῶν ψηφοδελτίων θὰ ἀναδεικνύεται ὁ ἐκλεκτός, σὺν αὐτῷ δὲ ἄλλοι 39, οἱ καλούμενοι ὑπουργοί. Δίπλα τους οἱ σύμβουλοι, μέχρι καὶ 8, σὲ κάθε ὑπουργό. Παράλληλα καὶ οἱ ἕτεροι 40 ἐπιλαχόντες.

Σὲ ὅλες τὶς διαδικασίες θὰ τηροῦνται οἱ δύο ἀρχέτυποι τρόποι τῆς Ἑλληνικῆς ἀρχαιότητος καὶ τῆς Χριστιανικῆς παραδόσεως: ἡ ἐκλογὴ διὰ ψηφοφορίας καὶ ἡ κλήρωση ἐπὶ δύο ἰσοψήφων.

 

Ἐπινίκιες εὐχές

δ.μ.

Αὔγουστος 7, 2022