ΕΝΘΕΤΟ ΛΟΓΟΥ ΦΙΛΑΛΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2014 1:24 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ένθετο λόγου φιλαλήθους και πατριωτικού

"ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ" Αλήθεια ή Μύθος; (Μέρος Η')

1:15 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ" Αλήθεια ή Μύθος;

ΜΙΑ ΤΣΟΝΤΑ ΛΟΓΟΥ

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 1:39 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Μια τσόντα λόγου

"ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ" Αλήθεια ή Μύθος; (Μέρος Ζ')

1:28 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ" Αλήθεια ή Μύθος;

ΣΦΗΝΑ ΕΠΙΚΡΟΥΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014 9:41 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Σφήνα έπικρουόμενη πρός διχασμόν παντός συμβατικού λογισμού

"ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ" Αλήθεια ή Μύθος; (Μέρος ΣΤ')

9:21 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ" Αλήθεια ή Μύθος;

ΠΑΡΕΚΒΑΣΗ ΛΟΓΟΥ ΑΙΤΙΑΤΟΥ

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014 3:18 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Παρέκβαση λόγου αιτιατού;

"ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ" Αλήθεια ή Μύθος; (Μέρος E')

2:58 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ" Αλήθεια ή Μύθος;

ΕΜΒΟΛΗ ΟΧΙ ΑΝΑΙΤΙΑΤΗ

Δευτέρα 26 Μαΐου 2014 10:00 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : ΕΜΒΟΛΗ ΟΧΙ ΑΝΑΙΤΙΑΤΗ;

"ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ" Αλήθεια ή Μύθος; (Μέρος Δ')

9:56 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ" Αλήθεια ή Μύθος;

"ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ" Αλήθεια ή Μύθος; (Μέρος Γ')

Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014 3:25 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ" Αλήθεια ή Μύθος;