ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΓΗΣ ΑΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 8:36 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

                   1. Ὁ δευτερότυπος νωαχικὸς κυβερνήτης τῆς ἀρχέγονης «Κιβωτοῦ», ὁ πατὴρ λέγω Ἀντώνιος, δέρνεται ἐν μεσῳ σφοδρῶν καταιγίδων καὶ τὸ «Ἀραράτ», οἱ πλάτες, ἐννοῶ, τῶν ἁγίων ἀρχιερέων δὲν εὐνοοῦν τὴν προσάραξη τῆς πολυτλήμονος «Κιβωτοῦ», ἀντίθετα, στέκουν, ὡς μὴ ὤφειλε, πολεμικῶς ἀπέναντί του(«Φίλοι τ’ ἄφιλα φρονέοντες», Ἀγ. Γρηγόριος ὁ Θεολ.). Παρακολουθοῦμε ποιοὶ ἔχουν τοποθετηθεῖ πολεμίως κατὰ τοῦ Καλοῦ. Ἐξίσου θαυμάζουμε τοὺς λυσσομανοῦντες ἰνστρούχτορες τῶν μέσων μαζικῆς ἐξαχρειώσεως. Ὅλοι αὐτοὶ νὰ ξέρουν: ὅπως αὐτοὶ λεπτολογοῦν τὰ ἀφορῶντα τὸν πατέρα Ἀντώνιο καὶ τὴν πρεσβυτέρα του, μάλιστα πρὸ δικαστικῆς ἀποφάσεως, τὰ ἴδια θὰ ὑποστοῦν καὶ αὐτοὶ ἀπὸ τοὺς Πατριῶτες ποὺ ἔρχονται ταχύ. Ὅμως καὶ στὴν ὑπόθεση αὐτή, ὅπως καὶ σὲ κάθε ἄλλη, ψάξτε τὸν ἑβραῖο, ἐν προκειμένῳ τὴν χολεριασμένη ἰουδαία Μαρτίνου, μιὰ μαφιόζα μὲ διαπιστωμένες καταχρήσεις στὸν «Ἐρυθρὸ Σταυρό». Τώρα δέ, σὲ σύμπραξη μὲ τὸν ἀναθεματισμένο παιδοφθόρο καὶ παιδοκτόνο Τζουγκασβίλι, ἅπλωσαν οἱ δυό τους ἁρπακτικὴ χεῖρα στὰ οἰκονομικὰ τοῦ Ἱδρύματος, ἀλλὰ καὶ στὰ παιδάκια ποὺ ὁ ψυχανώμαλος Μητσοτά θέλει νὰ βασαίσει σαδιστικῶς νὰ τοὺς ἀφαιρέσει τὸ ἀδρενόχρωμα. Ἐκτὸς τῆς ἀποταμιεύσεως καὶ τῆς ἁρπαγῆς τῶν παιδιῶν, ἡ συμμορία ἀποβλέπει καὶ στὴν ἐκδίκηση τοῦ πατρός, γιὰ τὴν ἀρνητικὴ στάση του, ἀπέναντι στὸ ἐκκλησιαστικό, πολιτικὸ καὶ οἰκονομικὸ κατεστημένο· ἐπίσης στὴν ἄρνησή του νὰ ἐπιτρέψει τὸν ἐμβολιασμὸ στὰ παιδιά του.

 

2. Μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς ἀναγκαστικὴ διακηρύττουν οἱ φονιάδες ἀξιωματοῦχοι τοῦ Ρότσιλντ. Ἐπειδὴ αὐτοὶ ἐπανέρχονται συνεχῶς στὸ ἴδιο θέμα κοπτόμενοι, ἂς ἀρχίσουμε πρῶτα ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὸ εἰσηγοῦνται.

 

3. «Διεξάγουμε πόλεμο κατὰ τῆς Ρωσίας» λέγει ὁ ψυχοπαθὴς Τζουγκασβίλι καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνει ἡ ἀπὸ κοινοῦ πατρὸς ἀδελφομάνα του. Μὲ τὴ θέση τους αὐτὴ τὰ δύο τσακάλια ἐπιδιώκουν τὴ δημιουργία πολεμικοῦ κλίματος μεταξὺ τῶν δύο ὁμοπίστων χωρῶν. Ὅπως καὶ μὲ τὸν ἀφοπλισμὸ τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, καὶ ἀντίστοιχο ἐξοπλισμὸ τῆς ναζιστικῆς Οὐκρανίας, ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ ἐρεθίζουν τὴ Ρωσία, ἀλλὰ καὶ νὰ εὐνοήσουν τὴν ἀμαχητὶ παράδοση τῶν νησιῶν στὴν τουρκία.

 

4. Ἡ σύσταση τοῦ πατριωτικοῦ κόμματος «Ἕλληνες», μὲ ἀρχηγὸ τὸν ἔντιμο πατριώτη Ἠλία Κασιδιάρη, ἀποτελεῖ ἐγγύηση γιὰ τὴν ἀποτίναξη τοῦ μυστισύνθετου ἰουδαϊκοῦ κατεστημένου. Ἂς καταχωρηθοῦν στὸ ψηφοδέλτιο τῶν «Ἑλλήνων» καὶ τὰ ὀνόματα τῶν λοιπῶν φυλακισμένων πατριωτῶν, καὶ τοῦ Γιάννη Λαγοῦ-ὄχι τύπου Τζήμερου.

 

5. Τὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση τοῦ σχολείου τῆς ψευδομακεδονικῆς γλώσσας μὴ ψάχνουμε στὴ Φλώρινα ἀλλὰ στὴ Λιλ (Lille) τῆς Βορείου Γαλλίας, στὸ ἐκεῖ βουλγάρικο προξενεῖο, σύμφωνα μὲ δυνατοὺς Ἕλληνες ἐρευνητὲς τοῦ διαδικτύου.

 

6. Νέα εὐχάριστα! Συστήθηκε κοινότης Ἀνεμβολιάστων, ἀφοῦ ἀνέρχονται σὲ 2,5 ἑκατομμύρια, ἀριθμὸς ὄχι ἀμελητέος. Νὰ τοὺς εὐχηθοῦμε νικηφόρους ἀγῶνες, μὲ ἀπόλυτη ἀντίσταση στὸ θανατηφόρο ἐμβόλιο. Καὶ νὰ ὑποδείξουμε στοὺς ἀραχναίους, νὰ μὴ τοὺς ἐνοχλήσουν, διότι θὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν ὀργὴ τοῦ Λαοῦ καὶ τὴν τιμωρητικὴ δικαιοκρισία τοῦ ἁγίου Θεοῦ.

 

7. Νέο ἐθνωνύμιο; Τὸ ἐν Ἑλλάδι ὑποκατάστημα τῆς Ἀράχνης, ἡ Βουλή, ἐννοῶ τῶν 301 προδοτῶν, ἀκούγεται ὅτι ἑτοιμάζονται γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς μετωνυμίας, ἀπὸ «Ἕλλην» καὶ «Ἑλληνὶς» σὲ «Ἑλλάδίτης» καὶ «Ἑλλαδίτισσα». Νὰ διευκρινισθεῖ , «Ἑλλαδίτης» σημαίνει τὸν προερχόμενο ἐξ ἑλληνίδος γῆς (ὅπως καὶ ὁ λαθραῖος), ἐνῶ «Ἕλλην» σημαίνει τὸν καταγόμενο ἀπὸ γεννάρχη ἱστορικῶς βεβαιωμένο καὶ γενεαλογικῶς τεκμηριωμένο. Ὁ Ἕλλην, ὁ γεννάρχης τοῦ Γένους ἡμῶν εἶναι πρόσωπο ἱστορικό, ἀναμφισβήτητα ὑπαρκτό. Ὑπῆρχε υἱὸς τοῦ Δευκαλίωνος καὶ τῆς Πύρρας, ἀδελφὸς δὲ Ἀμφικτύονος, Μελανθοῦς καὶ Πρωτογενείας. Ἀναφέρεται ὡς σύζυγος τῆς Ὀρσηίδος, πατέρας δὲ τοῦ Ξούθου, τοῦ Δώρου καὶ τοῦ Αἰόλου. Ὥστε, ὅπως γίνεται ἀντιληπτό, οἱ ἀνωτέρω Πατριάρχες ἀναγνωρίζονται ὡς γεννάρχες τῶν Ἑλληνικῶν φυλῶν: τῶν Δωριέων, ὁ Δῶρος, υἱὸς Ἕλληνος· τῶν Αἰολίων, ὁ Αἴολος, υἱὸς Ἕλληνος· τῶν Ἰώνων, ὁ Ἴων, υἱὸς Ξούθου καὶ ἐγγονὸς Ἕλληνος· τῶν Ἀχαιῶν, ὁ Ἀχαιός, υἱὸς Ξούθου καὶ ἐγγονὸς Ἕλληνος[1]. Στὸ πολυγενὲς Ἔθνος μας σημειώνονται καὶ ἄλλοι γεννάρχες (ὁ Μακεδών υἱὸς τοῦ Αἰόλου, ὁ Μάγνης, ὁ Ἄργος, ὁ Γραικός, ὁ Δαναός, ὁ Δάρδανος… καὶ ἄλλοι δευτερεύοντες, ἀριθμούμενοι σὲ δεκάδες (Θεσσαλός, Μαραθών, Φλεγύας, Φαίαξ…) ποὺ δὲν εἶναι μὲν ἄμεσοι ἀπόγονοι τοῦ Ἕλληνος. Ἂν, τώρα, οἱ μισέλληνες μαίνονται κατὰ τοῦ περιδόξου ὀνόματος, νὰ μαίνονται τοῦ θανατᾶ! Κάτω οἱ ἐχθροὶ τοῦ Γένους μας! Κάτι τελευταῖο: Πρέπει νὰ συστήσουμε σ’ ἐκείνους ποὺ διὰ τεθλασμένης ἐπιτίθενται κατὰ τοὺ δοξασμένου Βυζαντίου, ὅτι τάχα ἐκεῖ κατεδιώκετο ὁ Ἕλλην. Οὐδὲν ψευδέστερον τούτου. Ὅλοι οἱ «ἐν σκότει διαπορευόμενοι», ἂς ἀκούσουν τὸν ὁμότιμο καθηγητὴ τοῦ Παντείου καὶ πρώην πρύτανι Γεώργιο Κοντογιώργη, νὰ ἀνατρέπει αὐτὲς τὶς διαβολές. Ξυπνῆστε ὅσοι ἔχετε μεσάνυχτα, ἀνελλήνιστοι καὶ ἀχρίστιανοι….

 

8. Οἱ Ὑγειονομικοί μας κουράστηκαν; ἀπονευρώθηκαν; Κυκλῶστε, ἀγαπητοί μου τὶς κατοικίες τῶν δύο βδελυγματων, Μητσοτά καὶ Πλεύρη! Γίνετε ἀδιάλλακτοι, ἐπιθετικοὶ καὶ βίαιοι γιὰ νὰ νικήσετε. Δῆτε τοὺς γύφτους στὴ Θεσσαλονίκη, Κόρινθο καὶ ἀλλοῦ ποὺ κατέστρεψαν τὰ πάντα καί, παρὰ ταῦτα, δὲν τοὺς ἄγγιξε κανείς. Τὶ προβαίνετε σὲ ἀπεργία πείνας καὶ τοὺς χαροποιῆτε; Αὐτὰ τὰ κτήνη θέλουν ἄλλη ἀντιμετώπιση….

 

8 Δεκεμβρίου 2022

Καὶ μὲ τὴ Νίκη

δ.μ.[1] Βλ. πρόχειρα, Ὅμηρος Β 684._ Ἡσίοδος ἀπ. 28._ Ἡρόδοτος Α 56._ Θουκυδίδης Α’3._ Εὐστάθιος Θνίκης, Σχόλια εἰς  Ἰλιάδα τόμ. 1 σ. 500.