Θὰ στηθοῦν κρεμάλες γιὰ τοὺς ἐνόχους, ὅπως λέγεται;

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012 12:43 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση :Θὰ στηθοῦν κρεμάλες γιὰ τοὺς ἐνόχους, ὅπως λέγεται; 

(Ἐρώτηση ἀπὸ πολλούς)

Νὰ καταβάλλουμε φόρους;

11:09 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : «Νὰ καταβάλλουμε φόρους;» 

(πολλοὶ ἐκ τῶν συνελλήνων)

ΞΓ΄ Σειρὰ ἐρωτήσεων συναφῶν

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 10:14 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

ΞΓ΄ Σειρὰ ἐρωτήσεων συναφῶν

Περὶ τῆς ἐν Ἐκκλησίᾳ κρατούσης καταστάσεως

10:10 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Περὶ τῆς ἐν Ἐκκλησίᾳ κρατούσης καταστάσεως 

(Παῦλος – Εἰρήνη)

Περὶ «Συρίζα»

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012 8:45 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Περὶ «Συρίζα»

(Ἕνας ἱερεύς)

Περὶ ρατσιστικῆς βίας

8:37 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Περὶ ρατσιστικῆς βίας

(Χαρίλαος)

Περὶ τοῦ θεατρικοῦ ἔργου «Corpus Christi»

8:27 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Περὶ τοῦ θεατρικοῦ ἔργου «Corpus Christi»

(Α. Παυλίδης)

Περὶ «ἀποδείξεων»

6:37 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Περὶ «ἀποδείξεων»

(τέσσερις φίλοι)

Περὶ «Χρυσῆς Αὐγῆς»

6:34 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Περὶ «Χρυσῆς Αὐγῆς»

(Ἀντώνιος, Μανόλης)

Κατακλύζουν τὴ μικρὴ ὀθόνη τούρκικα serials

6:12 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Κατακλύζουν τὴ μικρὴ ὀθόνη τούρκικα serials

(Παναγιώτης Μαρίνος)

Ἡ μακρὰ οὐρὰ μερικῶν ἀεροπλάνων ...

5:54 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ἡ μακρὰ οὐρὰ μερικῶν ἀεροπλάνων ἐνισχύει τὶς ὑποψίες περὶ εἰδικοῦ ραντίσματος τῶν πολιτῶν

(Ἐρώτηση ἀπὸ  πολλούς)