ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΑ…

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023 2:36 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Α’ Χάνουμε τὴν Κρήτη! Ὅμως ὄχι ἀπὸ τοὺς τούρκους, ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς γιουσαίους! Θὰ σᾶς περιγράψουμε τὴν ἀπειλὴ καὶ τὸ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει. Ἡ γιούσα, καυχώμενη ὡς «ὑπερδύναμη», τηρεὶ τὸ γόητρό της, μετερχόμενη τὴν ἀτιμία πρὸς πλουτισμόν. Νὰ θυμίσουμε τοὺς τόννους πολυτίμων μετάλλων ποὺ ἔχει ἀφαιρέσει ἀπὸ σπήλαια τῆς Κρήτης, ἀσφαλῶς καὶ ἄλλων χωρῶν. Κράτος ἀτιμίας ἡ γιούσα καὶ τῆς τυραννίας, ταυτιζόμενη μὲ τὴν ἀρχαία Βαβυλῶνα, ἡ ὁποία «ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικε πάντα τὰ ἔθνη» (Ἀπ. ιδ’ 8).

 Λοιπὸν ἡ χώρα τούτη ποὺ καταστρατηγεῖ τὸ θεῖο δίκαιο καὶ ὁδηγεῖ λαοὺς στὴν πνευματικὴ φυλακὴ τῶν ἐσχάτων, ἀπὸ χρόνια ἔχει σημαδέψει τὴν Κρήτη. Βεβαίως σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἔχει βάσεις, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Κι ἂς μὴ λένε ὅτι ἡ μεγαλύτερη, ἡ “Bondsteel” εἶναι στὸ Κόσσοβο· εἶναι στὴ Σούδα, ὅπου ἔχει καὶ πυρηνικὸ ὁπλοστάσιο, ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ ’70.

Ἡ Κρήτη, δυστυχῶς, ὑφίσταται συρρίκνωση τῶν ὁρίων της ἀπὸ τὴν ὠμὰ ἐχθρικὴ καὶ ἀποικιοκρατικὴ γιούσα. Ἐκτὸς τῆς Σούδας, ὅπου ἔχει αὐτὴ τοποθετήσει τὸ πυρηνικὸ ὁπλοστάσιο της, καὶ ἔχει δημιουργήσει ὑπόγειες σήραγγες πολλῶν χιλιομέτρων, ἐπίγειο καὶ θαλάσσιο ἀποικιακὸ καθεστὼς καὶ ἐναέριες ἀποκλειστικότητες. Δηλαδὴ ἐπιβάλλει ἔλεγχο ἐπὶ ὅλων τῶν ἀεροδρομίων καὶ τῆς ἀεροπλοΐας. Παρακολουθεῖ καὶ τὴν κίνηση τῶν πολιτῶν μὲ τὶς ἀνὰ τὴν Κρήτη διάσπαρτες οἰκίες (τὶ οἰκίες, χωριὰ ὁλόκληρα!) μισελλήνων πρακτόρων. Καὶ τανῦν ἰδιοποιήθηκε καὶ τὴν εὐλογημένη πεδιάδα τοῦ νομοῦ Ἡρακλείου, τὴν ὁποία ὁ πανάθλιος προδότης ἰουδαιοτσίπρας παρέδωσε στοὺς γιουσαίους τὸ 2017! Γενικῶς ἡ καταραμένη ἰουδαιόλειχη γιούσα, ἀπὸ τὰ 8.261 τετραγωνικὰ χιλιόμετρα ἐκτάσεως τῆς Μεγαλονήσου, ἔχει ἀμερικανοποιήσει τὰ 2.000! Καταστρέφονται περιοχές, ἀρκεῖ τὸ ἰσραὴλ νὰ εἶναι ἀσφαλές.

Ἀλλὰ τὶ τὸ τρομερὸ συμβαίνει στὴν Κρήτη, ποὺ πρέπει νὰ καταγγελθεῖ; Ἐδῶ ὁ ἀδίστακτος καταλυτὴς τῶν ἐθνῶν κατασκευάζει ἕνα ἀεροδρόμιο μεγάλης πολεμικῆς ἰσχύος, καὶ εἰκάζουμε πὼς οἱ συνέπειες γιὰ τὴ Μεγαλόνησο θὰ εἶναι καταστρεπτικές. Κρίνουμε ἀπὸ τὰ μέχρι τώρα ἀποτελέσματα: ἔχουν ξεριζωθεῖ 200.000 ἐλαιόδενδρα καὶ ὀπωροφόρα δένδρα(ἀμυγδαλιές, συκιές, χαρουπιές, ἀχλαδιές, ἄμπελοι). Ὅλα τὰ ὑδάτινα ρεύματα, μεταξὺ Ψηλορείτη καὶ Δίκτης, ὅλα τὰ φρέατα καὶ ὅλες οἱ δεξαμενές, καθὼς καὶ τὸ φράγμα Ἀποσελέμη, κατελήφθησαν ἀπὸ αὐτοὺς γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ γιγαντιαίου ἀεροδρομίου, ποὺ γίνεται γιὰ τὴν προστασία τοῦ ἰσραὴλ κι ἂς καταστραφῆ τὸ πᾶν. Ἰσοπεδώνονται βουνοὶ καὶ λόφοι μὲ ἀρχαιολογικὴ καὶ οἰκολογικὴ σημασία, ἐξαφανίζονται χωριά, 13 τὸν ἀριθμό, ὅπως Ρουσοχώρια, Θραψανό, Ευαγγελισμός, Ἀρχάγγελος, Ἀγία Παρασκευή, Ἁγία Βαρβάρα, σὺν 2 κωμοπόλεις, τὸ Καστέλλι καὶ τὸ Ἀρκαλοχῶρι. Μαζὶ μὲ τὴν ἐξαφάνιση τῶν χωριῶν θὰ ἐξαφανισθοῦν καὶ οἱ ὀνομαστὲς φρυκτωρίες ποὺ λειτουργοῦσαν ἐδῶ ἀπὸ 2.000 ἐτῶν π.Χ.· λείψανα αὐτῶν βρίσκονται σὲ κάποια σημεῖα.

Ἀπὸ ἐδῶ, τὴν Πεδιάδα Ἡρακλείου, θὰ ἀπογειώνονται μεγαθήρια ἀεροπλάνα ποὺ θὰ σείουν τὴ Νῆσο, θὰ ρυπαίνουν τὸ περιβάλλον, θὰ κουφαίνουν τοὺς ἀνθρώπους, θὰ προξενοῦν στείρωση στὰ οἰκόσιτα ζῶα, θὰ ἐπηρεάζουν δυσμενῶς, τὸ οἰκοσύστημα, θὰ γίνει στόχος ἐχθρικῶν δυνάμεων, μὲ συνέπεια ἀπώτατη τὴν ἰσοπέδωση τῆς Κρήτης.

Διερωτώμεθα: τὶ γίνεται μὲ τὸν Λαὸ ποὺ ἰουδαιοπαθεῖς γιουσαῖοι του παίρνουν τὴ γῆ; Ἀναπαύεται στὴ νωθρότητά του, τοῦ ἀρκοῦν τὰ ἐπίβουλα ἰουδαιοκάναλα πού, τάχα, τὸν ἐνημερώνουν καὶ τὸν ψυχαγωγοῦν μὲ φθαρτικὰ προγράμματα. Ποῦ νὰ ἰδοῦν τὸ βάραθρο ποὺ τοὺς ἑτοιμάζουν! Πολλοί, μάλιστα, ἀπὸ αὐτοὺς ἐργάζονται στὸ ἐργοτάξιο, ἔναντι εὐτελοῦς τιμήματος.

Συνεστήθη μία «Ἐπιτροπὴ Ἀγῶνος», ἡ ὁποία, ὑποτίθεται, ὅτι μάχεται τὴν κατασκευὴ τοῦ ἀεροδρομίου. Ὅμως τὶ τὰ θέλετε. Τὴν πρώτη πράξη τους ἤδη κρίνουμε ὡς βλακώδη: προσέφυγαν στὸ ἰουδαιοελεγχόμενο «Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας» (ΣτΕ), καὶ μόνο ποὺ δὲν τοὺς ἔσφαξαν! Παρατηροῦμε ὅτι ὅλοι ὅσοι τοποθετήθηκαν κατὰ τοῦ Ἀεροδρομίου, βουλευτές, νομάρχες, δήμαρχοι, ἀρχηγοὶ κινήματος, δημοσιογράφοι, ἐξαγοράστηκαν, καὶ σήμερα μένουν μουγγοί.

Β’ Ἡ συμμορία ποὺ ἑδρεύει στὸ Μαξίμου εἶναι παθιασμένη μὲ τὸν Μασούτη, ἐκείνου ποὺ ἐλέγχει τὴν ὀμώνυμη ἁλυσίδα τῶν super-market. Μάλιστα, ὁ ἀρχιμαφιόζος πρωθυπουργὸς τῆς Χώρας μας, ὁ πλουσιότερος σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη, ἔχει καταθέσει στοῦ Μασούτη πολλὰ ἑκατομμύρια. Παρουσιάζεται καὶ ὁ ὑπουργὸς ἀνάπτυξης, λεγόμενος Σκρέκας, νὰ διαφημίζει ἀπὸ τηλεοράσεως τὸν Μασούτη. Ἔγινε καὶ ἄλλοτε ἀθέμιτη διαφήμιση αὐτοῦ, καὶ θὰ ἀναρρωτηθεῖ κάποιος, Γιατὶ αὐτὴ ἡ διαφήμιση τῆς μασουτομανίας; Διότι ὁ Μασούτης εἶναι ἰουδαῖος! Τοῦτο γνώριζε καλὰ ἡ μακαριστὴ ἡγουμένη Φεβρωνία, τῆς ἱ.Μονῆς Κυρίας Θεοτόκου Πανοράματος. Ἔλεγε σὲ σύναξη Κυριακῆς, μετὰ τὴ θεία Λειτουργία, ὅτι ὁ περὶ οὗ ὁ λόγος είναι ἰουδαῖος καὶ λέγεται Μασούτ! Ὕστερα ἀπὸ λίγες ἑβδομάδες ἐμφάνισε καρκίνο καλπάζοντα, πράξη δολοφονικὴ τῆς “Anti-Defamation Leage τῆς στοᾶς Bnai Brith….

 

Καλὰ Χριστούγεννα

δ.μ.

19/12/2023

1 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Αδελφέ το θέμα δεν είναι φυλετικό, αλλά πνευματικό.
Ο πόλεμος είναι πνευματικός.

24 Ιανουαρίου 2024 στις 10:33 π.μ.

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως