Δυοῖν μιασμάτοιν

Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024 12:18 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

ΔΥΟΙΝ ΜΙΑΣΜΑΤΟΙΝ:

Α' Ὁ Λουμίδης στοὺς καφέδες του,

Β' Ἡ Μητσοτάκαινα στὸ "Νίκη"

Α' Ἕνα καφεκοπτήριο στὴν Ἑλλάδα, μὲ ἕδρα τὴν Ἀθήνα, διαθέτει σὲ τυποποιημένες σακκοῦλες τόννους καφέ. Ὅμως πόσο καφὲς εἶναι τὸ κατασκεύασμα τοῦτο ποὺ ἐκτόπισε τὶς ἄλλες σακκοῦλες καφέ, καὶ διατίθεται κατ' ἀποκλειστικότητα; Ὁ καφὲς "Λουμίδη" ποὺ δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸν ἱδρυτὴ τοῦ καφεκοπτείου (ἐκεῖνος ἦταν Ἕλλην, τοῦτοςεἶναι ἰουδαῖος) εἶναι νοθευμένος ἀφάνταστα. Ἡ ἔντονη ὀσμὴ ποὺ διαχέεται ἀπὸ τὸ κατάστημα "Λουμίδης", δίπλα στὴν πλατεῖα Ὁμονοίας, εἶναι τεχνητὴ καὶ δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸν αὐθεντικὸ καφέ. Πρόκειται γιὰ μεῖγμα ποικίλων προϊόντων μὲ προσθήκη χημικῆς καφεΐνης, ἡ ὁποία καὶ προξενεῖ διάφορες παρενέργειες. Γνωστός μου, φίλος τοῦ καφέ, ἐσχάτως ἄρχισε νὰ πίνει καφὲ "Λουμίδη", μὲ συνέπεια τὴν ἀπορρύθμιση τοῦ νευρικοῦ του συστήματος. Προτείνουμε στὴν ἀνακριτικὴ ἀρχὴ νὰ ἐξετάσει μικροσκοπικῶς τὸν καφέ τοῦτον, πρὶν ὁ ψευδώνυμος "Λουμίδης" τὸν ἀποσύρει καὶ τὸν ἀντικαταστήσει μὲ γνήσιο προϊόν. Ἐγώ, πάντως, κρατῶ δεῖγμα τοῦ νοθευμένου καφέ.

 

Β' Στὴ Βουλὴ τῶν "Ἑλλήνων" συμμετέχει καὶ τὸ κόμμα "Νίκη", κόμμα ὁμολογημένως χριστιανικὸ καὶ συντηρητικό. Ὅμως τὰ ψηφίσματά του στὴ Βουλὴ δὲν συμφωνοῦν μὲ τὶς ἐπαγγελίες του, εἶναι, δηλαδή, φαρισαϊκό. Ἄρα εἶναι καὶ ἐξαρτημένο. Μὴ ἀμφιβάλλετε· ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς συγκροτήσεώς του, τὸ κόμμα τοῦτο βρέθηκε ὑποταγμένο στὸ πιὸ σατανικὸ ἄτομο ἐν Ἑλλάδι: τὴν Μητσοτάκαινα. Αὐτὴ ἦταν ποὺ ἐξησφάλισε στὸ μόλις νεοΐδρυτο κόμμα τὶς ὁλοσέλιδες διαφημίσεις καὶ τηλεοπτικὲς παρουσιάσεις, ἐπὶ τῇ βάσει μυστικῆς συμφωνίας, νὰ τηρῆ τὶς ὑποδείξεις ἐκείνης τῆς διαολισμένης ἰεζάβελ. Θέλω νὰ ὑποδείξω στὸν κάθε ὀπαδὸ τῆς "Νίκης" νὰ ἐλέγχει τὸ κόμμα του μέχρι νὰ ὀρθοποδήσει. Ἀλλιῶς εἶναι ὀπαδὸς τοῦ Μητσοτάκη. Μόλις ἰδοῦν τὸ κόμμα τους νὰ ψηφίζει νομοθετήματα ποὺ προτείνει ἡ ἐν ἁμαρτίαις γηρασμένη "Νέα Δημοκρατία" τοῦ ἀναθεματισμένου υἱοῦ της, νὰ ἐλέγξουν τὴν προδοσία. Προσέχετε, Πατριῶτες, σᾶς κατευθύνει στὸν ἅδη ἡ πάγκακος διαβολομάνα....

 

Γρηγορῆτε!

δ.μ.

10/1/2024

1 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Δεν λες κάτι συγκεκριμένο μόνο λασπολογείς αδελφέ. Να έχουμε να λέμε.

24 Ιανουαρίου 2024 στις 10:17 π.μ.

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως